Hristiyan İnternet Topluluğu
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık Içerik  

      
  Hoş geldiniz :: Kilise Ana Sayfası  ::  incil.com  ::  Kütüphane  ::  Dua Odası  ::
:: Ana Menü ::

Kilise Ana Sayfası
Vaazlar
Dua Odası
Tanıklık
Bu Siteyi Tavsiye et
E-Posta


:: Modüller ::
· Home
· WebChat
· Web Links
· World Weather
· Your Account

:: İncil Okulu ::
İsa
Tanrı
Kutsal Ruhu
Kilise
Hristiyan Ahlağı

· Kilise bulunmayan yerlerde yaşayan Hristiyanların Pazar günü İbadeti için yayınlıyoruz.
· Bu sesli vaazın Rab'den size bereket getirmesini dileriz.

· İnternetten direk dinlemek için ikonu tıklayın.
· Bilgisayarınızda yükleyip dinlemek için ikonu tıklayıp indirin. tümü : Kerim BOZKURT (10)  Ziya MERAL (0)  Bedri PEKER (1) 
ad     musa 
vaaz dinleme       İsa'nın Benzetmesi - Matta 13:1~23
vaaz indirme        data/vaaz/kerim_030825_6.5.zip (0 Byte), indirilme sayısı : 437
başlık     İsa'nın Benzetmesi - Matta 13:1~23Başlık : İsa'nın Benzetmesi  
Ayetler : Mat. 13:1~23


Matta 13:1~23 (Mar.4:1-20; Luk.8:4-15)
1 Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında
oturdu.
2 Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu
yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık
kıyıda duruyordu.
3 İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı.
"Bakın" dedi, "Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı.
4 Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü.
Kuşlar gelip bunları yedi.
5 Kimi, toprağı az, kayalık yerlere düştü; toprak
derin olmadığından hemen filizlendi.
6 Ne var ki, güneş doğunca kavruldular, kök
salamadıkları için kuruyup gittiler.
7 Kimi, dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü,
filizleri boğdu.
8 Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı yüz, bazısı
altmış, bazısı da otuz kat ürün verdi.
9 Kulağı olan işitsin!"
Öğrencileri gelip İsa'ya, "Halka neden
benzetmelerle konuşuyorsun?" diye sordular.
11 İsa şöyle yanıtladı: "Göklerin Egemenliği'nin
sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi, ama onlara
verilmedi.
12 Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek,
bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa,
elindeki de alınacak.
13 Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni
budur. Çünkü, `Gördükleri halde görmezler,
Duydukları halde duymaz ve anlamazlar.'
14 "Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar
için gerçekleşmiş oldu: `Duyacak duyacak,
ama hiç anlamayacaksınız, Bakacak bakacak,
ama hiç görmeyeceksiniz!
15 Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı,
Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar.
Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları duymasın,
yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler.
Dönselerdi, onları iyileştirirdim.'
16 "Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor,
kulaklarınız işitiyor!
17 Size doğrusunu söyleyeyim, nice
peygamberler, nice doğru kişiler sizin
gördüklerinizi görmek istediler,
ama göremediler. Sizin işittiklerinizi
işitmek istediler, ama işitemediler.
18 "Şimdi ekinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin.
19 Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de
anlamazsa, kötü olan* gelir, onun yüreğine
ekileni söker götürür.
Yol kenarına ekilen tohum işte budur.
20-21 Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü
hemen sevinçle kabul eden, ama kök
salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir.
Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da
zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer.
22 Dikenler arasında ekilen de şudur: Sözü işitir,
ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı
sözü boğar ve ürün vermesini engeller.
23 İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip
anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir,
kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat."

Konuşmacı : Kerim BOZKURT
luca      06/07/2006    

ayet Allahın sözüdür kulun anlattığı değil Eewt luca matta belik çok önemli din alimleri olabilir fakat ayet yazamazlar yazarlarsa tanrı olurlar ama Allah olamazlar Allah birdir benim Allahım senin Allahındır tek fark siz ona baba diyecek kadar Körü körüne kul yazılarına bağlanmışsınız ama her namazdan sonra sizler içinde dua ediyorum hidayete erişmeniz dileğiyle hz. İsayı ağlatmayın biz onu tanır ve severiz

husamettin ilboga      23/09/2007    

yüce allah insanlar için dort kitap gönderdi elçiler vasitasıyla insanlara yol göstersin,yaşamlarına kolaylık olsun diye gönderildi 4 kutsal kitaba inanın yüce Allahın sözleridir Allahın elçilerine saygı gösteriniz Allaha saygı göstermiş olursunuz

husamettin ilboga      23/09/2007    

bütün insanlar kardeştir hepimizin gideceğiyer yüce Allahın huzurudur kimse dünyada kalıcı değildir yüce Allahın huzuruna temiz ve günahsız ortak koşmadan gitmek ne kadar güzel olacak utanmadan başınız eymeden gitmek varken neden utanarak başımızı eyerek gideceğiz, yüce Allahın huzurana gereksiz bir kaç günlük dünya hayatü için hayatü da bize veren yüce Allahtır istese sadece bir saniye içinde hepimizi yok edecektir çok akıllıysak ortak koşmak yerine yüce Allahın bize göndermiş olduğu bütün kitaplarını inanıp o yoldan dünyadaki yaşama şanslarımızı kolaylaştıralım güvenle kardeşlerimiz öldürmeden çocuklarımzın dünaysını bozmadan kalplerine fesat ve nefret tohumlarını yerleştirmeden geçip gidelim

      İsa'nın Benzetmesi - Matta 13:1~23 [3]  27/08/2003  7692 
  10    Oruç - Matta 6:16~18 [4]  09/08/2003  8640 
  9    Bu Tanrı'nın Esinlemesidir! - 2.Timoteos 3:14~17   22/07/2003  4448 
  8    Yaşamın Gerçekleri - 1.Korintliler 3:10~15   07/07/2003  4539 
  7    Tanrı Sevgidir. - 1.Yuhanna 4:7~21   30/06/2003  6271 
  6    Doğmak ve Ölmek - Yuhanna 16:1~11 [2]  20/06/2003  5583 
  5    Çağırı - 1.Korintliler 1:26 [2]  03/06/2003  4861 
  4    İnsan, Tanrı ve İman - Markos 5:25~34   17/05/2003  4792 
  3    Alçakgönüllülük ile - Yakup 4: 5~6   10/05/2003  5208 
  2    Esenlik - Filipliler 4:7   07/05/2003  5491 
  1    Sonsuz Yaşam Nedir? - Luka 10:25~37 [2]  26/04/2003  5335 
  1  
© 1998~2014, www.incil.com


:: Üye Giriş ::
Kullanıcı Adı
Şifre

     0 Kişi
     60 Kişi

:: Anket ::
Herhangi bir kilisenin üyesi misiniz? [20765]
·  Hayır [14675]
·  Evet [8278]


:: Kilise Ana Sayfası  ::  incil.com  ::  Kütüphane  ::  Dua Odası  ::
Elçlerin İşleri 2:46-47, ilk hristiyan topululuğu hakkında tanıklık veriyor.
"Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı.
Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu."
Yalvarıyorum ki, bu toprakta ilk hristiyan topululuğunu tekrar var olsun. Rab, kilisenin bütün üyelerini kursun.
© 2002~2014, Hristiyan İnternet Kilisesi