incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi


   Kutsal Kitabı daha iyi anlamanız sağlanan ve esenlik bulmanızda yardımcı olacak konu ve ayetleri hazırladık.
Rab'bin Sözleri, bizim günlük yaşamımızın rehberi olsun!

 Toplam 45artikeller,
  1inci sayfadır / 3sayfaler
yeni makale     
ad   musa
başlık   Günahtan Arınmak için
Mezmurlar 51:1~19 [Müzik şefi için - Davut'un mezmuru Davut Bat-Şeva'yla yattıktan sonra Peygamber Natan kendisine geldiği zaman]
Mez. 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana, Sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, Sınırsız merhametin uğruna.
Mez. 51:2 Tümüyle yıka beni suçumdan, Arıt beni günahımdan.
Mez. 51:3 Çünkü biliyorum isyanlarımı, Günahım sürekli karşımda.
Mez. 51:4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, Yargılarken adil olasın.
Mez. 51:5 Nitekim suç içinde doğdum ben, Günah içinde anam bana hamile kaldı.
Mez. 51:6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
Mez. 51:7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, Yıka beni, kardan beyaz olayım.
Mez. 51:8 Neşe, sevinç sesini duyur bana, Bayram etsin ezdiğin kemikler.
Mez. 51:9 Bakma günahlarıma, Sil bütün suçlarımı.
Mez. 51:10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
Mez. 51:11 Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhun'u benden alma.
Mez. 51:12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, İstekli bir ruhla bana destek ol.
Mez. 51:13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, Günahkârlar geri dönsün sana.
Mez. 51:14 Kurtar beni kan dökme suçundan, Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, Dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün.
Mez. 51:15 Ya Rab, aç dudaklarımı, Ağzım senin övgülerini duyursun.
Mez. 51:16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, Yoksa sunardım sana, Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
Mez. 51:17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.
Mez. 51:18 Lütfet, Siyon'a iyilik yap, Yeruşalim'in surlarını onar.
Mez. 51:19 O zaman doğru sunulan kurbanlar, Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

Yeşaya 53:1~12
Yşa. 53:1 Haberimize kim inandı? RAB'bin gücü kime göründü?
Yşa. 53:2 O RAB'bin önünde bir fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çelen bir görünüşü de yoktu.
Yşa. 53:3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.
Yşa. 53:4 Aslında hastalıklarımızı o taşıdı, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık.
Yşa. 53:5 Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
Yşa. 53:6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.
Yşa. 53:7 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.
Yşa. 53:8 Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın başkaldırısı ve hak ettiği ceza yüzünden Diriler diyarından atıldığını Onun kuşağından düşünen oldu mu?
Yşa. 53:9 Şiddete başvurmadığı, Ağzından yalan çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.
Yşa. 53:10 Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.
Yşa. 53:11 Canını feda ettiği için Gördükleriyle hoşnut olacak. RAB'bin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi.
Yşa. 53:12 "Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı."

Yuhanna 3:1~36
Yu. 3:1~21 [İsa ile Nikodim]
Yu. 3:1-2 Yahudiler'in Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisiler'den* olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, "Rabbî*, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz" dedi.
Yu. 3:3 İsa ona şu karşılığı verdi: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ni göremez."
Yu. 3:4 Nikodim, "Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?" diye sordu.
Yu. 3:5 İsa şöyle yanıt verdi: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne giremez.
Yu. 3:6 Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur.
Yu. 3:7 Sana, `Yeniden doğmalısınız' dediğime şaşma.
Yu. 3:8 Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh'tan doğan herkes böyledir."
Yu. 3:9 Nikodim İsa'ya, "Bunlar nasıl olabilir?" diye sordu.
Yu. 3:10 İsa ona şöyle yanıt verdi: "Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun?
Yu. 3:11 Sana doğrusunu söyleyeyim, biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz.
Yu. 3:12 Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız?
Yu. 3:13 Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan* başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.
Yu. 3:14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir.
Yu. 3:15 Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.
Yu. 3:16 "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Yu. 3:17 Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.
Yu. 3:18 O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir.
Yu. 3:19 Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.
Yu. 3:20 Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz.
Yu. 3:21 Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir."
Yu. 3:22~36 [Yahya'nın Tanıklığı]
Yu. 3:22 Bundan sonra İsa'yla öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz* etti.
Yu. 3:23 Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı.
Yu. 3:24 Yahya henüz hapse atılmamıştı.
Yu. 3:25 O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı.
Yu. 3:26 Öğrencileri Yahya'ya gelerek, "Rabbî" dediler, "Şeria Irmağı'nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte O vaftiz ediyor, herkes de O'na gidiyor."
Yu. 3:27 Yahya şöyle yanıt verdi: "İnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz.
Yu. 3:28 `Ben Mesih* değilim, ama O'nun öncüsü olarak gönderildim' dediğime siz kendiniz tanıksınız.
Yu. 3:29 Gelin kiminse, güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı.
Yu. 3:30 O büyümeli, bense küçülmeliyim."
Yu. 3:31 Yukarıdan gelen, herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise, herkesten üstündür.
Yu. 3:32 Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder, ama tanıklığını kimse kabul etmez.
Yu. 3:33 O'nun tanıklığını kabul eden, Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır.
Yu. 3:34 Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, Ruh'u ölçüyle vermez.
Yu. 3:35 Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim etmiştir.
Yu. 3:36 Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

1.Yuhanna 1:1~10
1Yu. 1:1~4 [Yaşam Sözü]
1Yu. 1:1 Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz.
1Yu. 1:2 Yaşam açıkça göründü, O'nu gördük ve O'na tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz.
1Yu. 1:3 Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve Oğlu İsa Mesih'ledir.
1Yu. 1:4 Bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.
1Yu. 1:5~2:17 [Işıkta Yürüyelim]
1Yu. 1:5 Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O'nda hiç karanlık yoktur.
1Yu. 1:6 O'nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.
1Yu. 1:7 Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.
1Yu. 1:8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.
1Yu. 1:9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
1Yu. 1:10 Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O'nun sözü içimizde olmaz.
No
başlık
ad
tarih
okunmuş
45    Ölüm karşısında musa 28/12/2004  11311
44    Dua ve Dillek musa 28/12/2004  6726
   Günahtan Arınmak için musa 28/12/2004  5992
42    Kötülüğe Karşı Hazır Olmak için musa 28/12/2004  388864
41    Ağır Kayıplar Karşısında musa 28/12/2004  5501
40    Malınıza Mülkünüze Güvendiğiniz Zaman musa 28/12/2004  5190
39    Yaş gününde musa 28/12/2004  5713
38    Sorumlu makamdaysanız musa 28/12/2004  6047
37    Yürek huzuru bulmak için musa 28/12/2004  5726
36    Dostlarınızın vefasızlığını görünce musa 28/12/2004  5663
35    İşlerinizin Gittikçe Bozulduğunu Görünce musa 28/12/2004  5843
34    Çok Yorulduğunuz Zaman musa 28/12/2004  5388
33    Yolculukta musa 28/12/2004  6093
32    Hastalık ve İyileşme musa 28/12/2004  5944
31    Başkalarıyla iyi geçinmenin yolu musa 28/12/2004  5400
30    Bütçenizi Düzenlerken musa 28/12/2004  5478
29    Sevdikleriniz için endişe duyunca musa 28/12/2004  6119
28    Yalnızlık veya endışeden ruhunuz sıkılınca musa 28/12/2004  5747
27    İşleriniz Durgun Gidince musa 28/12/2004  5503
26    Canınız skıldığında musa 28/12/2004  6394
1 [2][3] sonraki

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com