incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi


   Kutsal Kitabı daha iyi anlamanız sağlanan ve esenlik bulmanızda yardımcı olacak konu ve ayetleri hazırladık.
Rab'bin Sözleri, bizim günlük yaşamımızın rehberi olsun!

 Toplam 45artikeller,
  1inci sayfadır / 3sayfaler
yeni makale     
ad   musa
başlık   Malınıza Mülkünüze Güvendiğiniz Zaman
Luka 15: ~ 16:
Luk. 15:1~7 [Kaybolan Koyun Benzetmesi] (Mat.18:12-14)
Luk. 15:1 Bütün vergi görevlileriyle* günahkârlar İsa'yı dinlemek için O'na akın ediyordu.
Luk. 15:2 Ferisiler'le din bilginleri ise, "Bu adam günahkârları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor" diye söyleniyorlardı.
Luk. 15:3-4 Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: "Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, doksan dokuzu bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi?
Luk. 15:5-6 Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır, evine döner; arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara, `Benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum!' der.
Luk. 15:7 Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe eden tek bir günahkâr için, tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır."
Luk. 15:8~10 [Kaybolan Para Benzetmesi]
Luk. 15:8 "Ya da on gümüş parası olan bir kadın bunlardan bir tanesini kaybetse, kandil yakıp evi süpürerek parayı bulana dek her tarafı dikkatle aramaz mı?
Luk. 15:9 Parayı bulunca da arkadaşlarını, komşularını çağırıp, `Benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum!' der.
Luk. 15:10 Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar."
Luk. 15:11~32 [Kaybolan Oğul Benzetmesi]
Luk. 15:11 İsa, "Bir adamın iki oğlu vardı" dedi.
Luk. 15:12 "Bunlardan küçüğü babasına, `Baba' dedi, `Malından payıma düşeni ver bana.' Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı.
Luk. 15:13 "Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti.
Luk. 15:14 Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra, o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi, o da yokluk çekmeye başladı.
Luk. 15:15 Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu, domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı.
Luk. 15:16 Delikanlı, domuzların yediği keçiboynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi.
Luk. 15:17 "Aklı başına gelince şöyle dedi: `Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var, bense burada açlıktan ölüyorum.
Luk. 15:18 Kalkıp babamın yanına döneceğim, ona, Baba diyeceğim, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim.
Luk. 15:19 Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et.'
Luk. 15:20 "Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü.
Luk. 15:21 Oğlu ona, `Baba' dedi, `Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim.'
Luk. 15:22 "Babası ise kölelerine, `Çabuk, en iyi kaftanı getirip ona giydirin!' dedi. `Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin!
Luk. 15:23 Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim.
Luk. 15:24 Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu.' Böylece eğlenmeye başladılar.
Luk. 15:25 "Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu.
Luk. 15:26 Uşaklardan birini yanına çağırıp, `Ne oluyor?' diye sordu.
Luk. 15:27 "O da, `Kardeşin geldi, baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti' dedi.
Luk. 15:28-29 "Büyük oğul öfkelendi, içeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o, babasına şöyle yanıt verdi: `Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım, hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana, arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin.
Luk. 15:30 Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce, onun için besili danayı kestin.'
Luk. 15:31 "Babası ona, `Oğlum, sen her zaman yanımdasın, neyim varsa senindir' dedi.
Luk. 15:32 `Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu!'"

Luk. 16:1~9 [Kurnaz Kâhya]
Luk. 16:1 İsa öğrencilerine şunları da anlattı: "Zengin bir adamın bir kâhyası vardı. Kâhya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi.
Luk. 16:2 Efendisi kâhyayı çağırıp ona, `Nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kâhyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kâhyalık edemezsin' dedi.
Luk. 16:3 "Kâhya kendi kendine, `Ne yapacağım ben?' dedi. `Efendim kâhyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez, dilenmekten utanırım.
Luk. 16:4 Kâhyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum.'
Luk. 16:5 "Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine, `Efendime ne kadar borcun var?' dedi.
Luk. 16:6 "Adam, `Yüz ölçek zeytinyağı' karşılığını verdi. "Kâhya ona, `Borç senedini al ve hemen otur, elli ölçek diye yaz' dedi.
Luk. 16:7 "Sonra bir başkasına, `Senin borcun ne kadar?' dedi. "`Yüz ölçek buğday' dedi öteki. "Ona da, `Borç senedini al, seksen ölçek diye yaz' dedi.
Luk. 16:8 "Efendisi, dürüst olmayan kâhyayı, akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları, kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde, ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar.
Luk. 16:9 Size şunu söyleyeyim, dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki, bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler."
Luk. 16:10~18 [Servet ve Güvenilirlik]
Luk. 16:10 "En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz.
Luk. 16:11 Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder?
Luk. 16:12 Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz, kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir?
Luk. 16:13 "Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem paraya kulluk edemezsiniz."
Luk. 16:14 Parayı seven Ferisiler bütün bu sözleri duyunca İsa'yla alay etmeye başladılar.
Luk. 16:15 O da onlara şöyle dedi: "Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz, ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa, Tanrı'ya iğrenç gelir.
Luk. 16:16 "Kutsal Yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın Egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor.
Luk. 16:17 Yerin ve göğün ortadan kalkması, Kutsal Yasa'nın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır.
Luk. 16:18 "Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur."
Luk. 16:19~31 [Dilenci ile Zengin Adam]
Luk. 16:19 "Zengin bir adam vardı. Mor, ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi.
Luk. 16:20-21 Her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı; zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı.
Luk. 16:22 "Bir gün yoksul adam öldü, melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü.
Luk. 16:23 Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü.
Luk. 16:24 `Ey babamız İbrahim, acı bana!' diye seslendi. `Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum.'
Luk. 16:25 "İbrahim, `Oğlum' dedi, `Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdiyse o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun.
Luk. 16:26 Üstelik, aramıza öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir.'
Luk. 16:27 "Zengin adam şöyle dedi: `Öyleyse baba, sana rica ederim, Lazar'ı babamın evine gönder.
Luk. 16:28 Çünkü beş kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki, onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler.'
Luk. 16:29 "İbrahim, `Onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var, onları dinlesinler' dedi.
Luk. 16:30 "Zengin adam, `Hayır, İbrahim baba, dinlemezler!' dedi. `Ancak ölüler arasından biri onlara giderse, tövbe ederler.'
Luk. 16:31 "İbrahim ona, `Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar' dedi."

No
başlık
ad
tarih
okunmuş
45    Ölüm karşısında musa 28/12/2004  11311
44    Dua ve Dillek musa 28/12/2004  6726
43    Günahtan Arınmak için musa 28/12/2004  5993
42    Kötülüğe Karşı Hazır Olmak için musa 28/12/2004  388864
41    Ağır Kayıplar Karşısında musa 28/12/2004  5502
   Malınıza Mülkünüze Güvendiğiniz Zaman musa 28/12/2004  5190
39    Yaş gününde musa 28/12/2004  5713
38    Sorumlu makamdaysanız musa 28/12/2004  6048
37    Yürek huzuru bulmak için musa 28/12/2004  5726
36    Dostlarınızın vefasızlığını görünce musa 28/12/2004  5663
35    İşlerinizin Gittikçe Bozulduğunu Görünce musa 28/12/2004  5843
34    Çok Yorulduğunuz Zaman musa 28/12/2004  5388
33    Yolculukta musa 28/12/2004  6093
32    Hastalık ve İyileşme musa 28/12/2004  5944
31    Başkalarıyla iyi geçinmenin yolu musa 28/12/2004  5401
30    Bütçenizi Düzenlerken musa 28/12/2004  5479
29    Sevdikleriniz için endişe duyunca musa 28/12/2004  6120
28    Yalnızlık veya endışeden ruhunuz sıkılınca musa 28/12/2004  5747
27    İşleriniz Durgun Gidince musa 28/12/2004  5504
26    Canınız skıldığında musa 28/12/2004  6395
1 [2][3] sonraki

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com