incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi


   Kutsal Kitabı daha iyi anlamanız sağlanan ve esenlik bulmanızda yardımcı olacak konu ve ayetleri hazırladık.
Rab'bin Sözleri, bizim günlük yaşamımızın rehberi olsun!

 Toplam 45artikeller,
  1inci sayfadır / 3sayfaler
yeni makale     
ad   musa
başlık   Bütçenizi Düzenlerken
Luka 19:1~48
Luk. 19:1~10 [İsa ile Zakkay]
Luk. 19:1 İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu.
Luk. 19:2 Orada vergi görevlilerinin* başı olan, Zakkay adında zengin bir adam vardı.
Luk. 19:3 İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor, ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu.
Luk. 19:4 İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti.
Luk. 19:5 İsa oraya varınca yukarı bakıp, "Zakkay, çabuk aşağı in!" dedi. "Bugün senin evinde kalmam gerekiyor."
Luk. 19:6 Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti.
Luk. 19:7 Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı: "Gidip günahkâr birine konuk oldu!" dediler.
Luk. 19:8 Zakkay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi: "Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim."
Luk. 19:9 İsa dedi ki, "Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur.
Luk. 19:10 Nitekim İnsanoğlu*, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi."
Luk. 19:11~27 [Güvenilirlik Sınavı] (Mat.25:14-30)
Luk. 19:11 Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar, Tanrı'nın Egemenliği'nin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı.
Luk. 19:12 Bu nedenle İsa şöyle dedi: "Soylu bir adam, kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti.
Luk. 19:13 Gitmeden önce kölelerinden onunu çağırıp onlara birer mina verdi. `Ben dönünceye dek bu paraları işletin' dedi.
Luk. 19:14 "Ne var ki, ülkesinin halkı adamdan nefret ediyordu. Arkasından temsilciler göndererek, `Bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz' diye haber ilettiler.
Luk. 19:15 "Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde, parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi.
Luk. 19:16 Birincisi geldi, `Efendimiz' dedi, `Senin bir minan on mina daha kazandı.'
Luk. 19:17 "Efendisi ona, `Aferin, iyi köle!' dedi. `En küçük işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için on kent üzerinde yetkili olacaksın.'
Luk. 19:18 "İkincisi gelip, `Efendimiz, senin bir minan beş mina daha kazandı' dedi.
Luk. 19:19 "Efendisi ona da, `Sen beş kent üzerinde yetkili olacaksın' dedi.
Luk. 19:20 "Başka biri geldi, `Efendimiz' dedi, `İşte senin minan! Onu bir mendile sarıp sakladım.
Luk. 19:21 Çünkü senden korktum, sert adamsın; kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin.'
Luk. 19:22 "Efendisi ona, `Ey kötü köle, seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım' dedi. `Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu bildiğine göre,
Luk. 19:23 neden paramı faize vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım.'
Luk. 19:24 "Sonra çevrede duranlara, `Elindeki minayı alın, on minası olana verin' dedi.
Luk. 19:25 "Ona, `Efendimiz' dediler, `Onun zaten on minası var!'
Luk. 19:26 "O da, `Size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak' dedi.
Luk. 19:27 `Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!'"
Luk. 19:28~40 [İsa'nın Yeruşalim'e Girişi] (Mat.21:1-11; Mar.11:1-11; Yu.12:12-19)
Luk. 19:28 İsa, bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Yeruşalim'e doğru ilerledi.
Luk. 19:29-30 Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya'ya yaklaştığında iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, "Karşıdaki köye gidin" dedi, "Köye girince, üzerine daha hiç kimsenin binmediği, bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin.
Luk. 19:31 Biri size, `Onu niçin çözüyorsunuz?' diye sorarsa, `Rab'bin ona ihtiyacı var' dersiniz."
Luk. 19:32 Gönderilen öğrenciler gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine anlattığı gibi buldular.
Luk. 19:33 Sıpayı çözerlerken hayvanın sahipleri onlara, "Sıpayı niye çözüyorsunuz?" dediler.
Luk. 19:34 Onlar da, "Rab'bin ona ihtiyacı var" karşılığını verdiler.
Luk. 19:35 Sıpayı İsa'ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler.
Luk. 19:36 İsa ilerlerken halk, giysilerini yola seriyordu.
Luk. 19:37 İsa Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada, öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü, görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü, sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar.
Luk. 19:38 "Rab'bin adıyla gelen Kral'a övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!" diyorlardı.
Luk. 19:39 Kalabalığın içinden bazı Ferisiler O'na, "Öğretmen, öğrencilerini sustur!" dediler.
Luk. 19:40 İsa, "Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa, taşlar bağıracaktır!" diye karşılık verdi.
Luk. 19:41~44 [İsa Yeruşalim için Ağlıyor]
Luk. 19:41 İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı.
Luk. 19:42 "Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin" dedi. "Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi.
Luk. 19:43 Senin için öyle günler gelecek ki, düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar.
Luk. 19:44 Seni de, bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sende taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı farketmedin."
Luk. 19:45~48 [İsa Satıcıları Tapınaktan Kovuyor] (Mat.21:12-17; Mar.11:15-19; Yu.2:12-22)
Luk. 19:45 Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı.
Luk. 19:46 Onlara, "`Evim dua evi olacak' diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz" dedi.
Luk. 19:47-48 İsa her gün tapınakta öğretiyordu. Başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise O'nu yok etmek istiyor, ama bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü bütün halk O'nu can kulağıyla dinliyordu.
No
başlık
ad
tarih
okunmuş
45    Ölüm karşısında musa 28/12/2004  11311
44    Dua ve Dillek musa 28/12/2004  6726
43    Günahtan Arınmak için musa 28/12/2004  5993
42    Kötülüğe Karşı Hazır Olmak için musa 28/12/2004  388864
41    Ağır Kayıplar Karşısında musa 28/12/2004  5501
40    Malınıza Mülkünüze Güvendiğiniz Zaman musa 28/12/2004  5190
39    Yaş gününde musa 28/12/2004  5713
38    Sorumlu makamdaysanız musa 28/12/2004  6047
37    Yürek huzuru bulmak için musa 28/12/2004  5726
36    Dostlarınızın vefasızlığını görünce musa 28/12/2004  5663
35    İşlerinizin Gittikçe Bozulduğunu Görünce musa 28/12/2004  5843
34    Çok Yorulduğunuz Zaman musa 28/12/2004  5388
33    Yolculukta musa 28/12/2004  6093
32    Hastalık ve İyileşme musa 28/12/2004  5944
31    Başkalarıyla iyi geçinmenin yolu musa 28/12/2004  5401
   Bütçenizi Düzenlerken musa 28/12/2004  5478
29    Sevdikleriniz için endişe duyunca musa 28/12/2004  6119
28    Yalnızlık veya endışeden ruhunuz sıkılınca musa 28/12/2004  5747
27    İşleriniz Durgun Gidince musa 28/12/2004  5503
26    Canınız skıldığında musa 28/12/2004  6394
1 [2][3] sonraki

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com