incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

Okuyucu bu İncil okuma takvimini tavsiye edildiği şekilde okuduğunda bir yıl içinde Eski Ahit'i bir kez,Yeni Ahit'i iki kez, Mezmurları ise iki kez sırayla okumuş olacak.
Rabbimizin yaşayan ve Diri sözleriyle birlikte olma ve Ondan inayet ve bereket alma fırsatı hepimizin olacak.
Rabbimizin ışığı her an olduğu gibi yolumuzu aydınlatacak.
"Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır."(Timoteos'a İkinci Mektup 3:16)


 Toplam 12artikeller, 1inci sayfadır / 1sayfalar
No
Başlık
Ad
Tarih
Hit
12    Ocak Okuma Planı musa 25/06/2002  28970
11    Şubat Okuma Planı musa 25/06/2002  36345
10    Mart Okuma Planı musa 25/06/2002  36401
9    Nisan Okuma Planı musa 25/06/2002  35377
8    Mayıs Okuma Planı musa 25/06/2002  36073
7    Haziran Okuma Planı musa 25/06/2002  35311
6    Temmuz Okuma Planı musa 25/06/2002  32522
5    Ağustos Okuma Planı musa 25/06/2002  36010
   Eylül Okuma Planı musa 25/06/2002  35960
3    Ekim Okuma Planı musa 25/06/2002  29530
2    Kasım Okuma Planı musa 24/06/2002  22983
1    Aralık Okuma Planı musa 24/06/2002  23422
1

1 Yar. Yaratılış
2 Çık. Mısır'dan Çıkış
3 Lev. Levililer
4 Say. Çölde Sayım
5 Yas. Yasa'nın Tekrarı
6 Yşu. Yeşu
7 Hak. Hakimler
8 Rut Rut
9 1Sa. 1.Samuel
10 2Sa. 2.Samuel
11 1Kr. 1.Kırallar
12 2Kr. 2.Kırallar
13 1Ta. 1.Tarihler
14 2Ta. 2.Tarihler
15 Ezr. Ezra
16 Neh. Nehemya
17 Est. Ester

18 Eyü. Eyüp
19 Mez. Mezmurlar(Zebur)
20 Özd. Süleyman'ın Özdeyşleri
21 Vai. Vaiz
22 Ezg. Ezgiler Ezgisi
23 Yşa. Yeşaya
24 Yer. Yeremya
25 Ağı. Ağıtlar
26 Hez. Hezekiel
27 Dan. Daniel
28 Hoş. Hoşea
29 Yoe. Yoel
30 Amo. Amos
31 Ova. Ovadya
32 Yun. Yunus
33 Mik. Mika
34 Nah. Nahum

35 Hab. Habakkuk
36 Sef. Sefanya
37 Hag. Hagay
38 Zek. Zekeriya
39 Mal. Malaki

1 Mat. Matta
2 Mar. Markos
3 Luk. Luka
4 Yu. Yuhanna
5 Elç. Elçilerin İşileri
6 Rom. Romalılar'a Mektup
7 1Ko. Korintliler'e Birinci Mektup
8 2Ko. Korintliler'e İkinci Mektup
9 Gal. Galatyalılar'a Mektup
10 Ef. Efesliler'e Mektup

11 Flp. Filipililer'e Mektup
12 Kol. Koloseliler'e Mektup
13 1Se. Selanikler'e Birinci Mektup
14 2Se. Selanikler'e İkinci Mektup
15 1Ti. Timoteos'a Birinci Mektup
16 2Ti. Timoteos'a İkinci Mektup
17 Tit. Titus'a Mektup
18 Flm. Filimon'a Mektup
19 İbr. İbraniler'e Mektup
20 Yak. Yakup'un Mektubu
21 1Pe. Petrus'un Birinci Mektubu
22 2Pe. Petrus'un İkinci Mektubu
23 1Yu. Yuhanna'nın Birinci Mektubu
24 2Yu. Yuhanna'nın İkinci Mektubu
25 3Yu. Yuhanna'nın Üçüncü Mektubu
26 Yah. Yahuda'nın Mektubu
27 Va. Vahiy(Esinleme)


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com