incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 876 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  12.04.2018
Yeşaya 6:1-13
1Kral Uzziya’nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab’bi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. 2Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı; ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. 3Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı: “Her Şeye Egemen RAB Kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor.” 4Seraflar’ın sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı, tapınak dumanla doldu. 5“Vay başıma! Mahvoldum” dedim, “Çünkü dudakları kirli bir adamım, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın Kral’ı, Her Şeye Egemen RAB’bi gözlerimle gördüm.” 6Seraflar’dan biri bana doğru uçtu, elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı; 7onunla ağzıma dokunarak, “İşte bu kor dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağışlandı” dedi. 8Sonra Rab’bin sesini işittim: “Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek?” diyordu. “Ben! Beni gönder” dedim. 9“Git, bu halka şunu duyur” dedi, “ ‘Duyacak duyacak, ama anlamayacaksınız, bakacak bakacak, ama görmeyeceksiniz! 10Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır, kulaklarını ağırlaştır, gözlerini kapat. Öyle ki, gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasınlar.’ ” 11“Ne vakte kadar, ya Rab?” diye sordum. Rab yanıtladı: “Kentler viraneye dönüp kimsesiz kalıncaya, evler ıpıssız oluncaya, toprak büsbütün kıraçlaşıncaya kadar. 12İnsanları çok uzaklara süreceğim, ülke bomboş kalacak, 13Halkın onda biri kalsa da ülke mahvolacak. Ama devrildiği zaman kütüğü kalan yabanıl fıstık ve meşe ağacı gibi, kutsal soy kütüğünden çıkacak.”

Yeşaya’nın Çağrısı
Yeşaya 6:1-13

RAB yücelik içinde Yeşaya’ya görünerek onu kutsal kıldıktan sonra İsrail’e karşı yargının yaklaştığına dair bildirilen mesajı halka ilan etmesi için görevlendirir.

1-4: Kral Uzziya’nın öldüğü yıl, Her Şeye Egemen RAB, görkemle yücelik içinde tapınakta göründü. Putlarla dolu İsrail’de kutsal olan RAB kendini göstermiştir. Kutsal olan RAB, günah dolu yere egemenlik sürmek için gelmiştir. Tanrı, insan olan krallarına güvenen İsrail halkının, gerçek kral olan kendisine geri dönmelerini ve O’nun gücüyle kutsallığına sığınmalarını istemiştir.  
5-7: Yeşaya kutsal olan Tanrı’yı gördükten sonra kendisinin ne kadar kirli olduğunu anladığı için öleceğini düşünerek korkar. Fakat O Yeşaya’nın dudaklarını korla temizleyerek günahından arındırır. RAB’be yaklaştıkça kendimizin günahlı olduğunun farkına varıyoruz. Günahtan arınmanın tek yolu RAB’bin merhametidir. Bir kardeşle kendimi kıyaslamak yerine kutsal Tanrı’nın huzurunda kalmaya özen gösterirsem hem günahımı hem de Tanrı’nın lütfunu daha iyi görebilirim.  
8-13: Günahtan arınan Yeşaya, Tanrı’nın çağrısına cevap vererek gönderilmeye isteklidir. Fakat onun görevi insanları kurtarmak değil, hiç kimsenin kurtulmayacağını ve İsrail toprağının viraneye dönüşeceğini ilan etmektir. Bu nedenle topluluk tarafından zulüm görecek ve çok zayıf hissederek yapayalnız bir hayat sürmek zorunda kalacaktır. Yeşaya’nın İsrail’in duymak istemediği mesajları bildirmesi gerekmektedir. Bu çağda da ölümcül uykuda bulunanları uyandıracak kişilere ihtiyaç vardır. Müjde paylaşmaya gayretli miyim? Devrilen ağacın kütüğünden çıkacak olan kutsal soy olmaya hazır mıyım?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 1
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 5
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 4
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 9
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 15
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 8
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 10
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 7
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 10
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 16
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 16
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 14
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 14
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 14
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 14
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 16
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 15
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 19
858
Haziran

 28.06.2018

musa
28/06/2018 16
857
Haziran

 27.06.2018

musa
27/06/2018 17
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com