incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 876 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  30.03.2018
Luka 23:26-43
26 Askerler İsa’yı götürürken, kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adamı yakaladılar, çarmıhı sırtına yükleyip İsa’nın arkasından yürüttüler. 27 Büyük bir halk topluluğu da İsa’nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. 28 İsa bu kadınlara dönerek, “Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın” dedi. “Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. 29 Çünkü öyle günler gelecek ki, ‘Kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu!’ diyecekler. 30 O zaman dağlara, ‘Üzerimize düşün!’ ve tepelere, ‘Bizi örtün!’ diyecekler. 31 Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa, kuruya neler olacaktır?” 32 İsa’yla birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. 33 Kafatası denilen yere vardıklarında İsa’yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. 34 İsa, “Baba, onları bağışla” dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.” O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. 35 Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa’yla alay ederek, “Başkalarını kurtardı; eğer Tanrı’nın Mesihi, Tanrı’nın seçtiği O ise, kendini de kurtarsın” diyorlardı. 36–37 Askerler de yaklaşıp İsa’yla eğlendiler. O’na ekşi şarap sunarak, “Sen Yahudiler’in Kralı’ysan, kurtar kendini!” dediler. 38 Başının üzerinde şu yafta vardı: YAHUDİLER’İN KRALI BUDUR 39 Çarmıha asılan suçlulardan biri, “Sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar!” diye küfretti. 40 Ne var ki, öbür suçlu onu azarladı. “Sende Tanrı korkusu da mı yok?” diye karşılık verdi. “Sen de aynı cezayı çekiyorsun. 41 Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı.” 42 Sonra, “Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an” dedi. 43 İsa ona, “Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın” dedi.

Baba, Onları Bağışla!
Luka 23:26-43

Çarmıhta aslıyken bile İsa, kendisiyle alay edenler için dua eder, hatta birlikte asılanlardan birini cennetine bile davet eder.

26: Petrus öğretmeninden kaçtığı sırada Kireneli Simun İsa'nın çarmıhını yüklenerek kendisi taşır. İsa'nın gerçek öğrencisi sözle değil, çarmıh yo¬lunda İsa'yla birlikte yürüyen Simun gibi olmalıdır. Kiliseye katılanlar çok olsa da sıkıntı çekmeyi reddedenler İsa'nın öğrencisi olamazlar.
27-31: İsa kendisi için ağlayan kadınlara yargı günü yaklaşan Yeruşalim için ağlamalarını önerir. Günahsız (yaş ağaç) biri bile sıkıntı çekiyorsa hain Yeruşalim'e (kuru ağaç) neler olacak diyor Rab. Çarmıha bakarken günahımdan tövbe ederken gözyaşı döküyor muyum?
32,33,39-43: Çarmıh üzerindeki İsa'yı gören iki kişinden biri O'na küfre¬derek ölüme gider, diğeri ise yürekten tövbe eden imanından dolayı cennete davet edilir. Geç kaldığımızı düşünerek vazgeçmeyelim. Tövbe için hâlâ fırsat vardır.
34: İsa, alay ederek kendisini çarmıha gerdirenlerin günahı için dua et-mektedir. Bu duadan dolayı günahlarımdan aklandım. Gün geçmeden düşmanlarımın listesini tamamen silmeliyim. Hayatımda bağışlayama- dığım bir kişi olduğunu düşünüyorsam, beni bağışlamak için çarmıh üzerinde yapılan İsa'nın duasını hatırlamalıyım.
35,38: İnsanlar İsa'ya "kendini kurtar" diye alay ederek meydan okurlar. Şeytan çölden çarmıha kadar İsa'nın olağanüstü gücünü yanlış şekilde kullandırmaya çalışır. Fakat İsa, Tanrı'ya ettiği duaya göre (22:42) itaat ederken Tanrı da Oğlu'nun itaatinden dolayı tüm insanların kurtuluş ta-sarısını tamamlar. İsa, Tanrı'ya olan itaatimizin yaşamın tek yolu oldu¬ğunu bizlere göstermiştir.

•        Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 1
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 5
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 4
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 9
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 15
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 8
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 10
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 7
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 10
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 16
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 16
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 14
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 14
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 14
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 14
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 16
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 15
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 19
858
Haziran

 28.06.2018

musa
28/06/2018 16
857
Haziran

 27.06.2018

musa
27/06/2018 17
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com