incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 762 makaleler 39 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  14.03.2018
Luka 19:41-48
41 İsa Yeruşalim’e yaklaşıp kenti görünce ağladı. 42 “Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin” dedi. “Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. 43 Senin için öyle günler gelecek ki, düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. 44 Seni de, bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sende taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı’nın senin yardımına geldiği zamanı farketmedin.” 45 Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı. 46 Onlara, “ ‘Evim dua evi olacak’ diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz” dedi. 47–48 İsa her gün tapınakta öğretiyordu. Başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise O’nu yok etmek istiyor, ama bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü bütün halk O’nu can kulağıyla dinliyordu.

İsa'nın Yeruşalim için Ağlaması
Luka 19:41-48

İsa, tapınağı haydut inine çevirenleri azarlayıp tapınaktan kovar, ama yetkililer İsa'yı yok etmek isterler.

41-44: İsa'yı takip edenler İsa'yı överler ama İsa, esenliğe giden yolu reddeden Yeruşalim'in geleceğini görerek ağlar. Esenlik Kralı'nı ve esen¬liği kabul etmeyen yerde yalnızca yargı olacaktır. Tanrı'nın bizim için sağladığı esenliği yani Müjde'yi kabul edip O'nunla barıştık mı? Tan- rı'nın verdiği bu yüce lütfü ve kurtarışı sürekli anmalıyız ve kurtulmuş olan birine yakışan bir yaşam sürdürmeliyiz.
45,46: İsa, dua evi olan tapınağı haydut inine çevirenleri tapınaktan ko¬var. Rab şimdi kendimize ve kiliselerimize baktığında bizden hoşnut ka¬lacak mıdır? Yaşayan Tanrı'yla olan bağımız diri ve canlı mıdır? Kilise¬mizde Tanrı'nın hoşnut kalmayacağı bir şeyler yapılıyorsa hemen Tan- rı'nın isteğine doğru yönelmemiz ve artık iyi olmayan davranışları bı¬rakmamız lazımdır.
47,48: İsa her gün tapınakta öğretse de dini önderler İsa'yı dinlemek is-temezler hatta O'nu öldürmek isterler. Rab'bin sözünü dinlemek iste-mediğimizde biz de onların yaptıkları gibi davrandığımızı aklımızda tu¬tarak dikkatli olmalıyız. Dini önderlerin yaptıklarına nispeten halk, İsa'yı can kulağıyla dinler. Herkese bir fırsat verilmiştir ama küçük çocuklar gibi Rab'bin sözünü imanla kabul edenler, Tanrı'nın Egemenliği'nin hal¬kı olacaktır. Rab bugün bana ne söylemek istiyor? O'nu can kulağıyla işi¬tip ne söylediyse özenle yerine getirmeliyim.

•        Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
762
Mart

 24.03.2018

musa
24/03/2018 21
761
Mart

 23,03,2018

musa
23/03/2018 7
760
Mart

 22.03.2018

musa
22/03/2018 11
759
Mart

 21.03.2018

musa
21/03/2018 9
758
Mart

 20.03.2018

musa
20/03/2018 6
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 10
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 8
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 11
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 14
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 12

Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 23
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 21
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 25
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 17
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 23
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 20
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 17
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 14
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 16
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 16
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[39]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com