incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 851 makaleler 43 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  12.03.2018
Luka 19:11-27
11 Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim’e yaklaşmıştı ve onlar, Tanrı’nın Egemenliği’nin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı. 12 Bu nedenle İsa şöyle dedi: “Soylu bir adam, kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti. 13 Gitmeden önce kölelerinden onunu çağırıp onlara birer mina verdi. ‘Ben dönünceye dek bu paraları işletin’ dedi. 14 “Ne var ki, ülkesinin halkı adamdan nefret ediyordu. Arkasından temsilciler göndererek, ‘Bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz’ diye haber ilettiler. 15 “Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde, parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi. 16 Birincisi geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Senin bir minan on mina daha kazandı.’ 17 “Efendisi ona, ‘Aferin, iyi köle!’ dedi. ‘En küçük işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için on kent üzerinde yetkili olacaksın.’ 18 “İkincisi gelip, ‘Efendimiz, senin bir minan beş mina daha kazandı’ dedi. 19 “Efendisi ona da, ‘Sen beş kent üzerinde yetkili olacaksın’ dedi. 20 “Başka biri geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘İşte senin minan! Onu bir mendile sarıp sakladım. 21 Çünkü senden korktum, sert adamsın; kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin.’ 22 “Efendisi ona, ‘Ey kötü köle, seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım’ dedi. ‘Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu bildiğine göre, 23 neden paramı faize vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım.’ 24 “Sonra çevrede duranlara, ‘Elindeki minayı alın, on minası olana verin’ dedi. 25 “Ona, ‘Efendimiz’ dediler, ‘Onun zaten on minası var!’ 26 “O da, ‘Size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak’ dedi. 27 ‘Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!’ ”

On Mina Benzetmesi
Luka 19:11-27

İsa bu benzetme aracılığıyla Tanrı'nın Egemenliği'nin 'hemen' ortaya çıkmasını bekleyenlere 'tamamlanacak' olan günü beklemelerini öğ-retmektedir.

11: Kurtuluşa hemen kavuşmak mümkündür (9), fakat yargı günü gel¬meden henüz tamamlanmamış olan O'nun egemenliğini sabırla bekle¬memiz gerektiğini açıklamaktadır. Çarmıh olayını hiç düşünemeyenler az sonra büyük hayal kırıklığına uğrayıp İsa'yı terk edecektir. İsa'yı sev¬diğini düşünerek O'nun asıl isteğini arzulamayanlar gibi hataya düşme¬yelim.
12,14,27: Benzetmede olduğu gibi insanlar Yeruşalim'e gelen kral İsa'yı sevmeyip kabul etmeyeceklerdir. Sevinçle karşılayan Zakkay gibi ola-mayacaklardır (6,8). İsa'nın ziyareti Zakkay'a 'kurtuluş' oldu, fakat Yeru- şalim için 'yargı' olacaktır. Kendi egemenliğimi bırakıp İsa'yı kralım ola¬rak kabul edebildiğim tek seferlik olan karar hakkım bitmeden önce, şimdiden hayatımın sonuna kadar devam etmesi gereken bir kararla ilerlemeliyim. İsa Mesih'e bugün de efendim olabilmesi için hayatımda egemenlik sürmesine izin veriyor muyum?
13,15-19: Efendimiz geri dönüp hesap soracaktır. Ne kadar kazanıldığı¬na değil, çok daha küçük işlerde güvenilir olup olunmadığına dikkat edildiğini unutmayalım. Günlük hayatım Rab'bin gözünde güvenilir mi? Bana verilen fırsatları iyi değerlendirmeliyim.

•        Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
851
Haziran

 21.06.2018

musa
21/06/2018 3
850
Haziran

 20.06.2018

musa
20/06/2018 6
849
Haziran

 19.06.2018

musa
19/06/2018 8
848
Haziran

 18.06.2018

musa
18/06/2018 5
847
Haziran

 17.06.2018

musa
17/06/2018 9
846
Haziran

 16.06.2018

musa
16/06/2018 6
845
Haziran

 15.06.2018

musa
15/06/2018 11
844
Haziran

 14.06.2018

musa
14/06/2018 15
843
Haziran

 13,06,2018

musa
13/06/2018 11
842
Haziran

 12.06.2018

musa
12/06/2018 12
841
Haziran

 11.06.2018

musa
11/06/2018 8
840
Haziran

 10.06.2018

musa
10/06/2018 8
839
Haziran

 09.06.2018

musa
09/06/2018 6
838
Haziran

 08.06.2018

musa
08/06/2018 16
837
Haziran

 07.06.2018

musa
07/06/2018 16
836
Haziran

 06.06.2018

musa
06/06/2018 12
835
Haziran

 05.06.2018

musa
05/06/2018 17
834
Haziran

 04.06.2018

musa
05/06/2018 9
833
Haziran

 03.06.2018

musa
03/06/2018 16
832
Haziran

 02.06.2018

musa
02/06/2018 15
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[43]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com