incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 851 makaleler 43 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  07.032018
Luka 17:20-37
20 Ferisiler İsa’ya, “Tanrı’nın Egemenliği ne zaman gelecek?” diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi: “Tanrı’nın Egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. 21 İnsanlar da, ‘İşte burada’ ya da, ‘İşte şurada’ demeyecekler. Çünkü Tanrı’nın Egemenliği aranızdadır.” 22 İsa öğrencilerine şöyle dedi: “Öyle günler gelecek ki, İnsanoğlu’nun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz, ama görmeyeceksiniz. 23 İnsanlar size, ‘İşte orada’, ‘İşte burada’ diyecekler. Gitmeyin, onların arkasından koşmayın. 24 Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, İnsanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. 25 Ama önce O’nun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. 26 “Nuh’un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu’nun günlerinde de öyle olacak. 27 Nuh’un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. 28 Lut’un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. 29 Ama Lut’un Sodom’dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. 30 “İnsanoğlu’nun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. 31 O gün damda olan, evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. 32 Lut’un karısına olanları hatırlayın! 33 Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Canını yitiren ise onu yaşatacaktır. 34 Size şunu söyleyeyim, o gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. 35–36 Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak.” 37 Onlar İsa’ya, “Bu olaylar nerede olacak, Rab?” diye sordular. O da onlara, “Leş neredeyse, akbabalar da oraya üşüşecek” dedi.

Tanrı'nın Egemenliği
Luka 17:20-37

İsa'nın kendisinin gelmesiyle birlikte başlayan ama O'nun ikinci gelişiyle tamamlanacak olan egemenliğini açıklamaktadır.

20,21: Kral olarak gelen İsa'yla birlikte Tanrı'nın Egemenliği gelmiştir. Bu egemenlik, gözle görünen bir egemenlik değil, süregelen bir egemen¬liktir. İsa'nın Müjdesi'yle O'na iman eden herkesin yüreğinde egemen olan Tanrı'nın gücü kudretle ortaya çıkmaya devam etmektedir.
22-25: Başlamış olan Tanrı'nın Egemenliği İnsanoğlu'nun gününde her¬kesin görebileceği şekilde tamamlanacaktır. Belli bir günde, belli bir yerde İsa'nın geleceğini iddia edenler tarafından kesinlikle aldanmama- lıyız. Kutsal sözlere sımsıkı sarılmakla İsa'nın ikinci gelişini beklemeliyiz.
26-30: İnsanoğlu'nun günü Nuh'un ve Lut'un zamanına benzer olacak¬tır. Gelecek olan yargıyı hor görerek mahvolacakları zamana dek kendi arzularına göre devam etikleri için beklemedikleri anda dehşete kapıla¬cak olanlar çoktur.
34-37: Aynı yatağı paylaşanların ve aynı iş yerinde çalışanların ayrılacak¬ları gün gelecektir. Yüksek veya alçak, zengin veya fakir ayrımı yapılma¬yacak ve sadece uygun kişiler Rab'bin huzuruna seçilecektir. Ben dün¬yada yaşarken hangi amaçla yaşıyorum?

•        Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
851
Haziran

 21.06.2018

musa
21/06/2018 3
850
Haziran

 20.06.2018

musa
20/06/2018 6
849
Haziran

 19.06.2018

musa
19/06/2018 8
848
Haziran

 18.06.2018

musa
18/06/2018 5
847
Haziran

 17.06.2018

musa
17/06/2018 9
846
Haziran

 16.06.2018

musa
16/06/2018 6
845
Haziran

 15.06.2018

musa
15/06/2018 11
844
Haziran

 14.06.2018

musa
14/06/2018 15
843
Haziran

 13,06,2018

musa
13/06/2018 11
842
Haziran

 12.06.2018

musa
12/06/2018 12
841
Haziran

 11.06.2018

musa
11/06/2018 8
840
Haziran

 10.06.2018

musa
10/06/2018 8
839
Haziran

 09.06.2018

musa
09/06/2018 6
838
Haziran

 08.06.2018

musa
08/06/2018 16
837
Haziran

 07.06.2018

musa
07/06/2018 16
836
Haziran

 06.06.2018

musa
06/06/2018 12
835
Haziran

 05.06.2018

musa
05/06/2018 17
834
Haziran

 04.06.2018

musa
05/06/2018 9
833
Haziran

 03.06.2018

musa
03/06/2018 16
832
Haziran

 02.06.2018

musa
02/06/2018 15
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[43]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com