incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 698 makaleler 35 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  25.12.2017
Zekeriya 13:1-9
1“O gün Davut soyunu ve Yeruşalim’de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak. 2O gün ülkeden putların ad-larını kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar” diyor Her Şeye Egemen RAB, “Sahte peygamberleri de, kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım. 3Biri yine peygamberlik edecek olursa, öz annesiyle babası, ‘Öleceksin, çünkü RAB’bin adıyla yalan söylüyorsun’ diyecekler. Peygamberlik etti-ğinde de öz annesi babası onun bedenini deşecekler. 4“O gün her pey-gamber peygamberlik ederken gördüğü görümden utanacak; insanları al-datmak için çuldan giysi giymeyecek. 5’Ben peygamber değilim, çiftçi-yim. Gençliğimden beri hep tarlada çalıştım’ diyecek. 6Biri, ‘Bağrındaki bu yaralar ne?’ diye sorduğunda da, ‘Bunlar dostlarımın evinde aldığım yaralar’ diye yanıtlayacak.” 7“Uyan, ey kılıç! Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç” Diyor Her Şeye Egemen RAB. “Çobanı vur da Koyunlar darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım. 8Bütün ül-kede” diyor RAB, “Halkın üçte ikisi vurulup ölecek, Üçte biri sağ kala-cak. 9Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, Onları gümüş gibi arıtacağım, Altın gibi sınayacağım. Beni adımla çağıracaklar, Ben de onlara karşılık vereceğim, ‘Bunlar benim halkım’ diyeceğim. Onlar da, ‘Tanrımız RAB’dir’ diyecekler.”

Arındırmayla Deneme
Zekeriya 13:1-9

Tanrı kirli putlarla sahte peygamberleri kaldırıp halkını arındırmakta karar-lıdır. Böylelikle ateşten geçip sınanmışlara ‘halkım’ denecektir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1,2: Tanrı susayanların susuzluğunu giderir. Kirli ruhu arındıran bir pınar açar. İsa Mesih’te günahların bağışlanıp kirlerin arındırılacağı bir pınar açılmıştır (Yu.7:37-38). İsa’ya iman eden herkes bu pınara sahip olur ve her gün ondan içtiğimizde günaha karşı direnme gücümüz sağlanmış olur.
7: Tanrı, çoban olan biricik Oğlu İsa’nın insanlar tarafından çarmıhta öldü-rülmesine müsaade eder (Mar.14:27). Çoban vurulduğunda ise koyunlar darmadağın olması, İsa Mesih öldürüldüğünde O’nu izleyen öğrencilerin dağılacağını belirtmektedir. Her şeyin önceden bilinmesiyle kurtuluşumu sağlayan Tanrı’nın tasarısı üzerinde derin düşünmeliyim.
8,9: Tanrı halkının ateşten geçirilerek denenmesine izin verir. Ancak arın-mış kişileri yüceltir. Dağılan sürüyü arıtıp kurtuluşa kavuşturan Rab’bin tasarısını anlamalıyız. Her türlü denenme ve sıkıntılarda sonuna kadar da-yananlara ne mutlu (Mat.5:11-12)!

Bana hangi öğütler verilmektedir?
2-6: Mesih aracılığıyla kurtulan kişinin hayatında putlar, sahte peygamber-ler ve kirli ruh kalamaz. Çünkü doğruyla sahteyi ayırt edebilme gücüne sahip olabilmekteyiz. Çeşit çeşit putlardan, kötülüklerden tüm samimiye-timle nefret ediyor muyum?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
698
Ocak

 19.01.2018

musa
19/01/2018 0
697
Ocak

 18.01.2018

musa
18/01/2018 9
696
Ocak

 17.01.2018

musa
17/01/2018 14
695
Ocak

 16.01.2018

musa
16/01/2018 14
694
Ocak

 15.01.2018

musa
15/01/2018 15
693
Ocak

 14.01.2018

musa
14/01/2018 15
692
Ocak

 13.01.2018

musa
13/01/2018 13
691
Ocak

 12.01.2018

musa
12/01/2018 15
690
Ocak

 11.01.2018

musa
11/01/2018 11
689
Ocak

 10.01.2018

musa
10/01/2018 21
688
Ocak

 09.01.2018

musa
09/01/2018 19
687
Ocak

 08.01.2018

musa
08/01/2018 14
686
Ocak

 07.01.2018

musa
07/01/2018 17
685
Ocak

 06.01.2018

musa
06/01/2018 17
684
Ocak

 05.01.2018

musa
05/01/2018 23
683
Ocak

 04.01.2018

musa
04/01/2018 20
682
Ocak

 03.01.2018

musa
03/01/2018 23
681
Ocak

 02.01.2018

musa
02/01/2018 20
680
Ocak

 01.01.2018

musa
01/01/2018 24
679
Aralık

 31.12.2017

musa
31/12/2017 25
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[35]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com