incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 666 makaleler 34 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  04.12.2017
Yakup 3:1-12
1Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini bi-liyorsunuz; bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. 2Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizgin-leyebilen yetkin bir kişidir. 3Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz, böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. 4Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tara fından sürüklendiği halde, dü-mencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. 5Bunun gibi, dil de bedenin küçük bir üyesidir, ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. 6Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığı-mızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alev-lendirir. 7İnsan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. 8Ama dili hiçbir insan ev-cilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. 9Dilimizle Rab’bi, Baba’yı överiz. Yine dilimizle Tanrı’ya benzer yara-tılmış insana söveriz. 10Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. 11Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? 12Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gi-bi, tuzlu su kaynağı tatlı su veremez.

Yetkin Olan Kişi
Yakup 3:1-12

Tanrı’nın gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlığı daha detaylı bir bi-çimde anlatmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1,2: Tanrı, Kutsal Kitap öğretmenlerini daha titiz bir şekilde yargılayacak-tır. Bu nedenle ne söylediğimize çok dikkat etmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
3-6: Bedenimizin küçük bir parçası olan dilimiz hayatımıza büyük bir etki bırakmaktadır. “Ağzımdan çıkan sözler, yüreğimdeki düşünceler kabul görsün senin önünde” (Mez.19:14) diyen ezgi gibi, Tanrı’nın kabul ede-ceği sözleri söyleyerek yaşamalıyız.
7,8: Düşünmeden konuşulan sözler birini derinden yaralayabilir. Bu ne-denle konuşurken çok dikkatli olmalıyız. Sözlerimin Tanrı’nın hoş karşı-layabileceği düzeyde olması için gayret etmeliyim.
9-12: İnsanın yüreğinde ne varsa ağzından o taşar. Yüreğim tatlı bir pınar-sa ağzımdan çıkanlar da tatlı sözler olacaktır. Acı veren bir yüreğe sahip-sem ağzımdan çıkan sözler de acı dolu olur. Ağzımızla Tanrı’yı överken, aynı ağızla birine sövmek doğru değildir. Tanrı’nın sözleriyle yüreğimizi doldurursak ağzımızdan çıkan sözler de gün geçtikçe değişecektir.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
666
Aralık

 18.12.2017

musa
18/12/2017 5
665
Aralık

 17.12.2017

musa
17/12/2017 7
664
Aralık

 16.12.2017

musa
16/12/2017 7
663
Aralık

 15.12.2017

musa
15/12/2017 5
662
Aralık

 14.12.2017

musa
14/12/2017 6
661
Aralık

 13.12.2017

musa
13/12/2017 7
660
Aralık

 12.12.2017

musa
12/12/2017 11
659
Aralık

 11.12.2017

musa
11/12/2017 15
658
Aralık

 10.12.2017

musa
10/12/2017 11
657
Aralık

 09.12.2017

musa
09/12/2017 13
656
Aralık

 08.12.2017

musa
08/12/2017 11
655
Aralık

 07.12.2017

musa
07/12/2017 15
654
Aralık

 06.12.2017

musa
06/12/2017 20
653
Aralık

 05.12.2017

musa
05/12/2017 16

Aralık

 04.12.2017

musa
04/12/2017 20
651
Aralık

 03.12.2017

musa
03/12/2017 19
650
Aralık

 02.12.2017

musa
02/12/2017 15
649
Aralık

 01.12.2017

musa
01/12/2017 16
648
Kasım

 30.11.2017

musa
30/11/2017 19
647
Kasım

 29.11.2017

musa
29/11/2017 20
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[34]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com