incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 757 makaleler 38 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  03.12.2017
Yakup 2:14-26
14Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? 15-16Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken, içinizden biri ona, “Esenlikle git, ısınmanı, doymanı dilerim” der, ama bedenin gereksindik-lerini vermezse, bu neye yarar? 17Bunun gibi, tek başına eylemsiz iman da ölüdür. 18Ama biri şöyle diyebilir: “Senin imanın var, benimse eylemle-rim.” Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. 19Sen Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar! 20Ey akılsız adam, ey-lem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun? 21Atamız İb-rahim, oğlu İshak’ı sunağın üzerinde Tanrı’ya adama eylemiyle aklanma-dı mı? 22Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi; imanı ey-lemleriyle tamamlandı. 23Böylelikle, “İbrahim Tanrı’ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı” diyen Kutsal Yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim’e de Tanrı’nın dostu dendi. 24Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır. 25Aynı biçimde, ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı? 26Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.

İmanını Eylemle Göster
Yakup 2:14-26

Yakup, iman ile eylemin örneklerini İbrahim ve Rahav’ın yaptıklarını ele alarak gösterir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
14,20,26: Tanrı’nın sözlerini daha iyi anlamak için çok okumak, kuşkusuz çok iyi şeylerdir ama Tanrı’nın sözü içimizde yaşamıyorsa, hayatlarımız-da uygulamıyorsak o zaman öğrendiklerimiz boşa gitmiş olur. İman sade-ce bir düşünce biçimi değil, eylemle ortaya çıkıp varlığını gösteren bir ya-şam tarzıdır. Tanrı’nın sözüne hayatımda uygulayabilecek kadar değer ve-riyor muyum?
15-17: Tek başına eylemsiz iman ölüdür. Tanrı’nın sözünü yerine getir-meye çalışmıyorsak, dikkatli bir şekilde kendimizi incelememiz gerek-mektedir. Tanrı’nın sözünü iyi bilmekle övünürken yerine getirmek için çaba sarfetmiyorsam büyük bir yanlışlık içinde aldanarak yaşıyorumdur. Yardıma muhtaç olan kardeşlerimle ilgileniyor ve onların ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyor muyum?
18-20: İman ile eylem, bir ağacın meyvesi gibi birbirine bağlıdır. İmanı-mızı eylemlerimizle kanıtlayamıyorsak iman ettiğimizi nasıl söyleyebili-riz? Bugün imanımı hangi eyleme dayandıracağım?
21-25: İman eylemlerle tam olur. İbrahim imanını eylemle yani Tanrı’ya itaat ederek gösterdi ve Rahav da eylemle imanı ilan etti. Eylemim olma-dan imanımı nasıl kanıtlayabilirim?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 4
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 2
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 4
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 7
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 6
752
Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 13
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 13
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 15
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 10
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 17
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 14
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 11
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 9
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 10
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 10
742
Mart

 04.03.2018

musa
08/03/2018 10
741
Mart

 03.03.2018

musa
08/03/2018 10
740
Mart

 02.03.2018

musa
08/03/2018 8
739
Mart

 01.03.2018

musa
08/03/2018 9
738
Şubat

 28.02.2018

musa
08/03/2018 8
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[38]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com