incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  02.12.2017
Yakup 2:1-13
1Kardeşlerim, yüce Rabbimiz İsa Mesih’e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. 2-4Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye ilgiyle, “Sen şuraya, iyi yere otur”, yoksula da, “Sen orada dur” ya da “Ayaklarımın dibine otur” derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü düşün-celi yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? 5Dinleyin, sevgili kar-deşlerim: Tanrı, bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seç-medi mi? 6Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar değil mi? 7Ait olduğunuz Kişi’nin yüce adına küfreden onlar değil mi? 8“Komşunu kendin gibi se-veceksin” diyen Kutsal Yazı’ya uyarak Kralımız Tanrı’nın Yasası’nı ger-çekten yerine getiriyorsanız, iyi ediyorsunuz. 9Ama insanlar arasında ay-rım yaparsanız, günah işlemiş olursunuz; Yasa tarafından, Yasa’yı çiğ-nemekten suçlu bulunursunuz. 10Çünkü Yasa’nın her dediğini yerine ge-tirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün Yasa’ya karşı suçlu olur. 11Nitekim “Zina etmeyeceksin” diyen, aynı zamanda “Adam öldürmeye-ceksin” demiştir. Zina etmez, ama adam öldürürsen, Yasa’yı yine de çiğ-nemiş olursun. 12Özgürlük Yasası’yla yargılanacak olanlar gibi konuşup davranın. 13Çünkü yargı merhamet göstermeyene karşı merhametsizdir. Merhamet yargıya galip gelir.

İnsanlar Arasında Ayrım Yapmayın
Yakup 2:1-13

İnsanlar arasında ayrım yapmak, Tanrı’nın lütfunu unutan ve Yasa’yı çiğ-neyen kişilerin davranışıdır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
5: Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaksızın herbirimizi imanda zengin-leştirip kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları yapmak için seçmiştir. Bu nedenle biz de Tanrı’nın seçtiği kişilere ayrım yapma-dan saygı duymamız gerekmektedir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
2-5: İsa’ya iman edenler arasında kesinlikle ayrım yapılmaması gerekir. Kiliseye katılan kardeşleri dünyasal zenginliklerine göre mi yoksa iman-daki zenginliklerine göre mi değerlendiriyorum? Efendimiz olan İsa Me-sih kilisemize kimi gönderdiyse ayrım yapmadan onlarla Mesih’in sevgi-sini paylaşmalıyım.
6,7: Bu mektubun yazıldığı dönemde yaşayan zenginler kır çiçeği gibi so-lup giden zenginlikleriyle övündüler ve Mesih’in yüce adına küfrettiler. Ama ne yazık ki, kilise onların yanında durarak onların sahip olduğu zen-ginliği kıskanıp onlar gibi davranmaktaydı. Ben de onlar gibi insanlar ara-sında ayrım yapıp yoksulları hor görmüyor muyum?
8-13: İnsanlar arasında ayrım yaparsak günah işlemiş oluruz. Ayrım yap-mak ‘komşunu kendin gibi sev’ diye buyrulan emri çiğnemektir. Tan-rı’nın buyruğunu yerine getirmek için bugün yapmam gerekenin ne oldu-ğunu düşünmeli ve yerine getirmeliyim.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com