incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  30.11.2017
Yakup 1:12-18
12Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı za-man Rab’bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. 13Ayartılan kişi, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. 14Herkes kendi arzularıy-la sürüklenip aldanarak ayartılır. 15Sonra arzu gebe kalır ve günah doğu-rur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. 16Sevgili kardeşlerim, aldanma-yın! 17Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değiş-kenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan gelir. 18O, ya-rattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizleri kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu.

Sonuna Kadar Dayan
Yakup 1:12-18

Rab, denenmeye dayanan kişiye yaşam tacını verecektir. Ama kendi arzu-larıyla sürüklenip aldanan kişinin sahip olacağı tek şey ölümdür.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
12: Tanrı, vaat ettiği yaşam tacını denenmelerden başarıyla çıkanlara vere-cektir. Her gün Tanrı’nın sözüne güvenerek O’nun ardından yürüyenler, denemeden başarıyla çıkacak ve Tanrı’nın sevincine ortak olacaktır.
17,18: Tanrı değişken ve sözünü tutmayan değil, her nimet ve her mü-kemmel armağanı veren ve bizi yaşama kavuşturan Babamız’dır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
13-16: Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Günaha karşı başarısız olduğumda başkalarını suçlamak yerine içimdeki benliğin arzularına bakmalıyım. Yaptığım yanlışlıkları fark ettiğimizde üstünü ört-mek yerine, Rab’be yürekten açıkça itiraf edersek elbette ki, Rab bizi din-leyecektir. Kendi arzularımın ardından gidiyor muyum? Hemen Rab’be dönmeli ve O’nunla barışmalıyım.
14,15: Kutsal Ruh’un ardından gidip kendimizi inkar edersek arzularımı-zın ardından gitmekten vazgeçebiliriz. Beni Rab’bin yolundan koparmaya çalışan ayartmalar nedir? Günahın bataklığından kendi gücümle çıkamı-yorsam başkalarından yardım istemeliyim. Çevremde günahlarından öz-gür olmak isteyip de yapamayanlar var mı? Onlara yardım elimi uzatmalı ve dua ile deslek vermeliyim.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com