incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 666 makaleler 34 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  28.11.2017
Yeremya 52:24-34
24Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Başkâhin Seraya’yı, Başkâhin Yardımcısı Sefanya’yı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı. 25Kentte kalan askerlerin komutanını, kralın yedi danışmanını, ayrıca ülke halkını askere yazan ordu komutanının yazmanını ve ülke halkından kentte bulunan alt-mış kişiyi tutsak etti. 26Hepsini Rivla’ya, Babil Kralı’nın yanına götürdü. 27Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivla’da onları idam etti. Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu. 28Nebukadnessar’ın sürgüne götürdüğü halkın sayısı şudur: Yedinci yıl 3 023 Yahudi; 29Nebukadnessar’ın on se-kizinci yılında Yeruşalim’den 832 kişi; 30yirmi üçüncü yılında, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan’ın sürdüğü 745 Yahudi. Hepsi 4 600 kişiy-di. 31Yahuda Kralı Yehoyakin’in sürgündeki otuz yedinci yılı Evil-Merodak Babil Kralı oldu. Evil-Merodak o yılın on ikinci ayının yirmi beşinci günü, Yahuda Kralı Yehoyakin’e lütfederek onu cezaevinden çı-kardı. 32Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil’deki öteki sürgün kral-lardan daha üstün bir yer verdi. 33Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece Babil Kralı’nın sofrasında yer aldı. 34Yaşamı bo-yunca Babil Kralı tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı.

Babil’e Sürülenler ve Serbest Bırakılan Kral
Yeremya 52:24-34

Babil’e sürülenlerin isimleri ve kaç kişi oldukları anlatılıyor ve kral Yehoya-kin’in serbest bırakıldığına dair bilgi verilmektedir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
24-27: Muhafız birliği komutanı siyasi, askeri ve din adamlarını yani hal-kın önderleri olarak Yahuda’nın yıkıma uğramasına neden olanları tutsak eder. Önderlerden başlayarak tüm halk Tanrı’nın Yeremya aracılığıyla söylediği uyarıyı dinlememişlerdi. Önderlerin sorumluluğu çok önemlidir. Önder olarak kilisede hizmet ediyorsam, bunu dikkate alarak önderlik yapmalıyım.
28-30: Yahuda halkı, üç kere Babil’e götürüldü. Kaç kişinin götürüldüğü-ne dair sayıları bile kaydedilir. Bu olaylar halkın hiç unutmaması için ka-yıt altına alınmıştır. Tanrımız’ın sevgi Tanrısı olduğunu bildiğimiz için nasılsa suçlarımızı hep bağışlar diyerek günah işlemeye devam ediyor muyuz? Ama aynı zamanda Tanrı’nın adil olduğunu da unutmamalıyız. Tanrı’nın halkı olarak her zaman kutsal bir yaşam sürdürelim.
31-34: Babil Kralı Evil-Merodak, Yahuda Kralı Yehoyakin’i serbest bıra-kır ve ona bir dost gibi davranır. Babil Kralı’nın neden Yehoyakin’e iyi davrandığı açıklanmaz. Ama Yahuda Kralı’nın serbest bırakmasından do-layı İsrail’in yenileneceği zamanın yaklaştığını anlayabiliriz. Tanrı’nın daha önce 70 yıl sonra kendi halkını yenileyeceğine dair verdiği sözün gerçekleşme saati yaklaşmıştır. Suç işlediğimizde Tanrı bizi cezalandırı-yorsa üzülmeyelim, çünkü Tanrı bizi sevdiği için ve doğru yola getirmek için terbiye etmektedir.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
666
Aralık

 18.12.2017

musa
18/12/2017 5
665
Aralık

 17.12.2017

musa
17/12/2017 7
664
Aralık

 16.12.2017

musa
16/12/2017 7
663
Aralık

 15.12.2017

musa
15/12/2017 5
662
Aralık

 14.12.2017

musa
14/12/2017 6
661
Aralık

 13.12.2017

musa
13/12/2017 7
660
Aralık

 12.12.2017

musa
12/12/2017 11
659
Aralık

 11.12.2017

musa
11/12/2017 15
658
Aralık

 10.12.2017

musa
10/12/2017 11
657
Aralık

 09.12.2017

musa
09/12/2017 13
656
Aralık

 08.12.2017

musa
08/12/2017 11
655
Aralık

 07.12.2017

musa
07/12/2017 15
654
Aralık

 06.12.2017

musa
06/12/2017 20
653
Aralık

 05.12.2017

musa
05/12/2017 16
652
Aralık

 04.12.2017

musa
04/12/2017 21
651
Aralık

 03.12.2017

musa
03/12/2017 19
650
Aralık

 02.12.2017

musa
02/12/2017 16
649
Aralık

 01.12.2017

musa
01/12/2017 16
648
Kasım

 30.11.2017

musa
30/11/2017 19
647
Kasım

 29.11.2017

musa
29/11/2017 20
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[34]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com