incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 666 makaleler 34 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  25.11.2017
Yeremya 51:54-64
54“Babil’den çığlık, Kildan ülkesinden büyük yıkım sesi duyuluyor. 55Çünkü RAB Babil’i yıkıma uğratıyor; Şamatasını susturuyor. Düşman engin sular gibi kükrüyor, seslerinin gürültüsü yankılanıyor. 56Çünkü Ba-bil’e karşı bir yok edici çıkacak; yiğitleri tutsak olacak, yayları parampar-ça edilecek. Çünkü RAB karşılık veren bir Tanrı’dır, her şeyin tam karşı-lığını verir. 57Babil önderlerini, bilgelerini, valilerini, yardımcılarını, yiğit-lerini öyle sarhoş edeceğim ki, sonsuz bir uykuya dalacak, hiç uyanmaya-caklar” diyor adı Her Şeye Egemen RAB olan Kral. 58Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Babil’in kalın surları yerle bir edilecek, yüksek kapıları ateşe verilecek. Halkların çektiği emek boşuna, ulusların didinmesi ateşe yarayacak.” 59Yahuda Kralı Sidkiya’nın krallığının dördüncü yılında, baş görevli Mahseya oğlu Neriya oğlu Seraya Sidkiya’yla birlikte Babil’e git-tiğinde Peygamber Yeremya ona şu buyruğu verdi. 60Yeremya Babil’in başına gelecek bütün felaketleri, Babil’e ilişkin bütün bu sözleri bir toma-ra yazmıştı. 61Yeremya Seraya’ya şöyle dedi: “Babil’e varır varmaz bütün bu sözleri okumayı unutma. 62De ki, ‘Ya RAB, burayı yıkacağını, içinde insan da hayvan da yaşamayacağını, ülkenin sonsuza dek viran kalacağını söyledin.’ 63Okumayı bitirince tomarı bir taşa bağlayıp Fırat’a fırlat. 64Sonra de ki, ‘Babil başına getireceğim felaket yüzünden batacak, bir da-ha kalkamayacak. Bitkin düşecekler.’ ” Yeremya’nın sözleri burada son buluyor.

Büyük Yıkım Sesi
Yeremya 51:54-64

Yargı günü yaklaştığı halde kendi rahatlığına bakan Babil, büyük yıkımın sesini duyacaktır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
54-56: Karşılık veren RAB, Babil’e karşılık vermek için yok ediciyi gön-dermektedir. Yok edici Babil’e geldiğinde Babil tamamen yok olacaktır. Yapılanlara karşılık veren Tanrı, aynı zamanda bizim sevgi Tanrımız’dır. Ama kendisine karşı gelene kesinlikle karşılık verdiğini görerek biz de dikkat etmeliyiz.
57,58: Babil yıkıldığı zaman oradakiler hiç uyanmamak üzere sonsuz uy-kuya dalacaktır. Onlar kendi varlıklarına ve güçlerine güvenerek Tanrı’yı hiçe saymışlardı. Dünyanın verdiği aldatıcı bilgilere göre yaşarsak sonu-muzun onlardan pek bir farkı olmayacağını düşünerek dikkat edelim.
59-64: Yeremya, Seraya’ya Babil’e varır varmaz bütün yazılanları okuma-sını ve okuduktak sonra tomarı bir taşa bağlayıp Fırat’a fırlatmasını buyu-rur. Böylece Babil’in yıkıma uğrayıp bir daha kalkamayacağı ilan edilir. Babil’in tam ortasında bunu yapmak için cesur olmalıdır. Rab’bin sözünü duyduğumuz gibi tıpa tıp yerine getiriyor muyuz?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
666
Aralık

 18.12.2017

musa
18/12/2017 5
665
Aralık

 17.12.2017

musa
17/12/2017 7
664
Aralık

 16.12.2017

musa
16/12/2017 7
663
Aralık

 15.12.2017

musa
15/12/2017 5
662
Aralık

 14.12.2017

musa
14/12/2017 6
661
Aralık

 13.12.2017

musa
13/12/2017 7
660
Aralık

 12.12.2017

musa
12/12/2017 11
659
Aralık

 11.12.2017

musa
11/12/2017 15
658
Aralık

 10.12.2017

musa
10/12/2017 11
657
Aralık

 09.12.2017

musa
09/12/2017 13
656
Aralık

 08.12.2017

musa
08/12/2017 10
655
Aralık

 07.12.2017

musa
07/12/2017 14
654
Aralık

 06.12.2017

musa
06/12/2017 20
653
Aralık

 05.12.2017

musa
05/12/2017 16
652
Aralık

 04.12.2017

musa
04/12/2017 20
651
Aralık

 03.12.2017

musa
03/12/2017 19
650
Aralık

 02.12.2017

musa
02/12/2017 15
649
Aralık

 01.12.2017

musa
01/12/2017 15
648
Kasım

 30.11.2017

musa
30/11/2017 18
647
Kasım

 29.11.2017

musa
29/11/2017 20
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[34]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com