incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  22.11.2017
Yeremya 51:20-32
20“Sen benim savaş çomağım, savaş silahımsın. Ulusları parçalayacak, krallıkları yok edeceğim seninle. 21Seninle atlarla binicilerini, savaş ara-balarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim. 22Erkeklerle kadınları, gençlerle yaşlıları, delikanlılarla genç kızları, 23çobanla sürüsünü, çiftçiyle öküzle-rini, valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim. 24“Babil’de ve Kildan ülkesinde yaşayanlara Siyon’da yaptıkları bütün kötülüğün karşılığını gözlerinizin önünde ödeteceğim” diyor RAB. 25“Ey yıkıcı dağ, sana kar-şıyım, ey bütün dünyayı yıkan” diyor RAB, “Elimi sana karşı kaldırıp se-ni uçuruma yuvarlayacak, yanık bir dağa çevireceğim. 26Senden köşe taşı, temel taşı olmayacak, çünkü sonsuza dek viran kalacaksın” diyor RAB. 27“Ülkeye sancak dikin! Uluslararasında boru çalın! Ulusları Babil’le sa-vaşmaya hazırlayın. Ararat, Minni, Aşkenaz krallıklarını ona karşı topla-yın. Ona karşı bir komutan atayın, çekirge sürüsü kadar at gönderin üzeri-ne. 28Ulusları –Med krallarını, valilerini, Bütün yardımcılarını, Yönetimi altındaki bütün ülkeleri– Onunla savaşmaya hazırlayın. 29Ülke titreyip kıvranıyor! Çünkü RAB’bin Babil diyarını ıssız bir viraneye çevirme amacı yerine gelmeli. 30Babil yiğitleri savaştan vazgeçti, kalelerinde otu-ruyorlar. Güçleri tükendi, ürkek kadınlara döndüler. Oturdukları yerler ateşe verildi, kapı sürgüleri kırıldı. 31-32Babil Kralı’na ulak üstüne ulak, haberci üstüne haberci geldi. ‘Kent bütünüyle düştü, ırmak geçitleri tutul-du, bataklıklar ateşe verildi, askerler dehşete kapıldı’ diye haber verdiler.”

Kötülüklerinin Karşılığını Ödeteceğim
Yeremya 51:20-32

RAB, ulusları yargılamak için kullandığı Babil’i darmadağın edeceğini ve yok edeceğini söyler

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
20-24: Ulusları yargılamak için RAB’bin çomağı ve silahı olarak adlandı-rılan Babil sayesinde Siyon’da yapılan bütün kötülüklerin karşılığı ödeti-lecektir.
25,26: RAB, uluslara saldıran Babil’e “yıkıcı dağ” diye hitap eder. RAB’bin ulusları yargılamak için aracı olarak kullanılan Babil, daha son-ra RAB’bin düşmanı olacaktır. Tanrı bizi iyi işler yapmak üzere çağırdı-ğına göre, O’nun önünde hiç bir zaman aptallık ederek kendimizi yücelt-memeliyiz. Yüceltilecek olanın sadece Tanrı olduğunu unutmamalıyız.
27-29: RAB daha önce Babil’i kullanarak ulusları cezalandırmıştı. Ama sonrasında Babil’i cezalandırmak için başka ulusları kullanacaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
30-32: Babil Kralı’na kötü haberler üst üste ulaştırılacaktır. Bizlerin de her gün sağdan soldan duyduğumuz haberler bunun gibi değil midir? Öyleyse bizler insanlara iyi haberleri ulaştıranlar olalım.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com