incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  20.11.2017
Yeremya 51:1-10
1RAB diyor ki, “İşte Babil’e ve Lev-Kamay’da yaşayanlara karşı yok edi-ci bir rüzgar çıkaracağım. 2Tahıl savuranları göndereceğim Babil’e; onu savurup ayıklasınlar, ülkesini boşaltsınlar diye. Yıkım günü her yandan saldıracaklar ona. 3Okçu yayını germesin, zırhını kuşanmasın. Onun genç-lerini esirgemeyin! Ordusunu tümüyle yok edin. 4Kildan ülkesinde ölüler, Babil sokaklarında yaralılar serilecek yere. 5İsrail’in Kutsalı’na karşı ül-keleri suçla dolu olmasına karşın, Tanrıları Her Şeye Egemen RAB İsrail ve Yahuda halklarını bırakmadı. 6Babil’den kaçın! Herkes canını kurtar-sın! Babil’in suçu yüzünden yok olmayın! Çünkü RAB’bin öç alma za-manıdır, ona hakkettiğini verecek. 7Babil RAB’bin elinde bir altın kâsey-di, bütün dünyayı sarhoş etti. Uluslar şarabını içtiler, bu yüzden çıldırdı-lar. 8Ansızın düşüp paramparça olacak Babil, yas tutun onun için! Yarası-na merhem sürün, belki iyileşir. 9’Babil’i iyileştirmek istedik, ama iyileş-medi. Bırakalım onu, hepimiz kendi ülkemize dönelim. Çünkü onun yar-gısı göklere erişiyor, bulutlara kadar yükseliyor. 10“ ‘RAB haklı olduğu-muzu gösterdi, gelin, Tanrımız RAB’bin neler yaptığını Siyon’da anlata-lım.’

RAB’bin Neler Yaptığını Anlatalım
Yeremya 51:1-10

RAB Babil’i yok edeceğini tekrar söyler, böylelikle İsrail ile Yahuda Ba-bil’den çıkıp Siyon’da RAB’bin yaptıklarını anlatacaklardır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1-4: RAB, kendisine karşı gelen Babil’i yargılamak için bir ulus çıkaracak. Dünyadaki güçler RAB’be karşı gelene değer verse de, RAB’be karşı ge-len RAB’bin önünde rüzgarla savrulup yok olan samana benzer. Bu ne-denle kötülerin başarılarına bakıp hayal kırıklığına uğramayalım. Hayatı-mızda adaletin ve doğruluğun hep var olması için dua edelim.
5: RAB İsrail’i, kendi halkı olmasına rağmen kendisine karşı çıkınca ceza-landırsa da onları tamamen reddetmemiştir. RAB yaptıklarımıza göre kar-şılık vermiş olsaydı, çoktan yok olurduk. Tanrı’nın bize olan yüce sevgi-sini hiç unutmayalım ve diğer insanlara da anlatalım.
6-10: RAB daha önce Babil’i yargı aracı olarak kullansa da bir anda düş-mesini de sağlar. Babil’in bir anda çöküp yok olması gibi, Tanrı’ya ait olmayan dünyanın egemen güçleri de bir gün tamamen yok olacaktır. Bu nedenle sonsuza dek kalıcı olan Tanrı’nın Egemenliği için çalışmalıyız. Kralımız İsa Mesih’in üzerimizde egemen olması için kendimizi O’na adamalıyız.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com