incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 666 makaleler 34 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  19.11.2017
Yeremya 50:33-46
33Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: “İsrail halkı da Yahuda halkı da eziyet çekiyor. Onları tutsak edenler sıkı tutmuş, salıvermek istemiyorlar. 34Ama onların Kurtarıcısı güçlüdür, O’nun adı Her Şeye Egemen RAB’dir. Onların ülkesine huzur, Babil’de yaşayanlaraysa kargaşalık ge-tirmek için davalarını hararetle savunacak. 35“Kildaniler’e karşı kılıç!” di-yor RAB, “Babil’de yaşayanlara, Babil önderlerine, bilgelerine karşı kı-lıç! 36Sahte peygamberlere karşı kılıç! Aptallıkları ortaya çıkacak. Yiğitle-rine karşı kılıç! Şaşkına dönecek onlar. 37Atlarına, savaş arabalarına arala-rındaki yabancılara karşı kılıç! Hepsi kadın gibi ürkek olacak. Hazineleri-ne karşı kılıç! Yağma edilecek onlar. 38Sularına kuraklık! Kuruyacak su-lar. Çünkü Babil putlar ülkesidir, korkunç putlar yüzünden halkı çıldır-mış. 39“Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar, baykuşlar yaşayacak ora-da, artık insan yaşamayacak, kuşaklar boyu kimse oturmayacak. 40So-dom’la Gomora’yı ve çevredeki köyleri Nasıl yerle bir ettimse” diyor RAB, “Orada da kimse oturmayacak, insan oraya yerleşmeyecek. 41İşte kuzeyden bir ordu geliyor. Dünyanın uçlarından büyük bir ulus ve birçok kral harekete geçiyor. 42Yay, pala kuşanmışlar, gaddar ve acımasızlar. At-lara binmiş gelirken, kükreyen denizi andırıyor sesleri. Savaşa hazır sa-vaşçılar karşına dizilecekler, ey Babil kızı! 43Babil Kralı onların haberini aldı, ellerinde derman kalmadı. Doğuran kadın gibi üzüntü, sancı sardı onu. 44Şeria çalılıklarından sulak otlağa çıkan aslan gibi Kildaniler’i bir anda yurdundan kovacağım. Seçeceğim kişiyi oraya yönetici atayacağım. Var mı benim gibisi? Var mı bana dava açacak biri, bana karşı duracak çoban?” 45Bu yüzden RAB’bin Babil’e karşı ne tasarladığını, Kildan ülke-sine karşı ne amaçladığını işitin: “Sürünün küçükleri bile sürülecek, halkı yüzünden otlakları çöle dönüştürülecek. 46’Babil düştü’ sesiyle yeryüzü titreyecek, çığlığı uluslar arasında duyulacak.”

Babil’in Yargılanması
Yeremya 50:33-46

Babil’den daha güçlü olan RAB, kendi halkını Babil’in elinden kurtaracaktır. RAB, İsrail’i günahlarından dolayı yargılasa da tekrar yenileyecektir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
33,34: RAB’den daha güçlü olan yoktur. Daha önce halkını Mısır’dan kur-taran RAB, sonrasında halkını Babil’den kurtarmak için saldıracaktır. RAB’bin kendi halkını kurtarmak için harekete geçmesi ne harika.
38-40: Babil putperestliğinden dolayı yargılanmıştır. RAB’be tapınmayan-ların yaşadığı yerler viran olacaktır. Tanrımızın putperestlikten nefret et-tiğini anlayıp O’nun nefret ettiklerini yapmamak için dikkat etmeliyiz.
41-43: RAB, Babil’i cezalandırmak üzere büyük bir ordu gönderecektir. Daha önce Yahuda’nın başına gelen felaketler Babil’in başına da gelecek-tir. Kötülük yapanları cezalandıran Tanrı’ya bakarak yaptıklarımıza daha çok dikkat etmeliyiz.
44-46: RAB’bin Babil’e karşı hazırladığı tasarı mutlaka yerine gelecektir. Peki, Tanrı bizim için ne tasarlamış olabilir?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
666
Aralık

 18.12.2017

musa
18/12/2017 5
665
Aralık

 17.12.2017

musa
17/12/2017 7
664
Aralık

 16.12.2017

musa
16/12/2017 7
663
Aralık

 15.12.2017

musa
15/12/2017 5
662
Aralık

 14.12.2017

musa
14/12/2017 6
661
Aralık

 13.12.2017

musa
13/12/2017 7
660
Aralık

 12.12.2017

musa
12/12/2017 11
659
Aralık

 11.12.2017

musa
11/12/2017 15
658
Aralık

 10.12.2017

musa
10/12/2017 11
657
Aralık

 09.12.2017

musa
09/12/2017 13
656
Aralık

 08.12.2017

musa
08/12/2017 11
655
Aralık

 07.12.2017

musa
07/12/2017 15
654
Aralık

 06.12.2017

musa
06/12/2017 20
653
Aralık

 05.12.2017

musa
05/12/2017 16
652
Aralık

 04.12.2017

musa
04/12/2017 21
651
Aralık

 03.12.2017

musa
03/12/2017 19
650
Aralık

 02.12.2017

musa
02/12/2017 16
649
Aralık

 01.12.2017

musa
01/12/2017 16
648
Kasım

 30.11.2017

musa
30/11/2017 19
647
Kasım

 29.11.2017

musa
29/11/2017 20
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[34]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com