incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  15.11.2017
Yeremya 49:7-22
7Her Şeye Egemen RAB Edom’a ilişkin şöyle diyor: “Teman Kenti’nde bilgelik kalmadı mı artık? Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi? Bilgelikleri yozlaştı mı? 8Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının, ey Dedan’da yaşa-yanlar! Çünkü Esav’ı cezalandırdığımda başına felaket getireceğim. 9Üzüm toplayanlar bağına girseydi, birkaç salkım bırakmazlar mıydı? Ge-ce hırsızlar gelselerdi, yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı? 10Oysa ben Esav’ı çırılçıplak soyacak, gizli yerlerini açığa çıkaracağım, gizlene-meyecek. Çocukları, akrabaları, komşuları yıkıma uğrayacak. Kendisi de yok olacak! 11Öksüz çocuklarını bırak, ben yaşatırım onları. Dul kadınla-rın da bana güvensinler.” 12RAB diyor ki, “Hak etmeyenler bile kâseyi içmek zorundayken, sen mi cezasız kalacaksın? Hayır, cezasız kalmaya-caksın, kesinlikle içeceksin kâseyi. 13Adım üzerine ant içerim ki” diyor RAB, “Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek, viraneye dönecek, aşağıla-nacak. Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak.” 14RAB’den bir haber aldım: Uluslara gönderdiği haberci, “Edom’a saldırmak için toplanın, sa-vaşa hazırlanın!” diyor. 15“Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim, insanlar seni hor görecek. 16Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur seni al-dattı. Sen ki, kaya kovuklarında yaşıyor, tepenin doruğunu elinde tutuyor-sun. Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da, oradan indireceğim seni” diyor RAB. 17“Edom dehşet konusu olacak, oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp başına gelen belalardan ötürü Onunla alay edecek. 18So-dom’la Gomora’yı ve çevredeki köyleri nasıl yerle bir ettimse” diyor RAB, “Orada da kimse oturmayacak, insan oraya yerleşmeyecek. 19“Şeria çalılıklarından Sulak otlağa çıkan aslan gibi Edom’u bir anda yurdundan kovacağım. Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım. Var mı benim gi-bisi? Var mı bana dava açacak biri, Bana karşı duracak çoban?” 20Bu yüzden RAB’bin Edom’a karşı ne tasarladığını, Teman’da yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin: “Sürünün küçükleri bile sürülecek, halkı yü-zünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek. 21Yıkılışlarının gürültüsün-den yeryüzü titreyecek, çığlıkları Kızıldeniz’e dek duyulacak. 22Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak, kanatlarını Bosra’ya karşı açacak. O gün Edomlu askerlerin yüreği, doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi ola-cak.”

Edom’a İlişkin Bildiri
Yeremya 49:7-22

Edom kendi bilgeliğiyle övünüyordu ama RAB, onları yargılamaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
8-13: RAB, Edom’u da kesinlikle cezalandıracaktır. Yine de öksüzleri ve kadınları koruyacaktır. RAB, kendi güçlerine güvenerek O’nu reddeden-leri reddeder ama güçsüz olanları korur.
11-16,22: RAB, kendi bilgeliğiyle övünen kişiyi bulunduğu yerden indire-cektir. Kendi güvenliğimi sağlayabilirim diye mi düşünüyorum? Aslında Tanrı bizimle birlikte değilse, hiç bir yerde güvende olamayız. Tanrı’ya güvenmek bize hakiki güvenliği sağlar.
17-21: Ammonlular başka ulusların kendilerinden korktuğunu düşünseler de, RAB Ammonlular’ı uluslar arasında alay konusu yapacaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
7: Ammonlular kendi bilgelikleriyle övünürken kendilerini yıkımdan kur-taracak bir çare bulamadılar. Tanrı korkusuyla yaşayan bilgeli kişidir. Kendi aklıma değil, Tanrı’ya güvenmek hikmetli bir davranıştır.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com