incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 636 makaleler 32 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  09.11.2017
Yeremya 47:1-7
1Firavun Gazze’ye saldırmadan önce RAB’bin Peygamber Yeremya’ya bildirdiği Filistliler’e ilişkin söz şudur: 2RAB diyor ki, “Bakın sular ku-zeyden nasıl yükseliyor! Taşkın bir ırmak olacak, ülkeyi ve içindeki her şeyi, kentleri ve içinde yaşayanları kaplayacak. İnsanlar yakaracak, ülke-de yaşayan herkes feryat edecek. 3Dörtnala koşan aygırların toynak sesle-rinden, savaş arabalarının takırtısından, tekerleklerin gürültüsünden baba-lar dönüp çocuklarına bakmayacak; ellerinde derman kalmayacak. 4Çünkü Filistliler’in yok edileceği gün geliyor. Sur ve Sayda’ya yardım edebile-cek sağ kalan herkes kesilip yok edilecek. RAB Kaftor kıyısından gelen Filistliler’in sağ kalanlarını yok edecek. 5Gazze yastan saçını yolacak, Aşkelon susturulacak. Ey ovada sağ kalanlar, ne zamana dek bedenlerini-zi yaralayacaksınız? 6Ah, RAB’bin kılıcı! Yatışmana daha ne kadar za-man var? Dön kınına! Dur ve sessiz ol! 7Ama RAB ona buyruk vermiş-ken, Aşkelon’a, deniz kıyısına saldırmak üzere görevlendirmişken kılıç nasıl yatışabilir?”

Filistliler’le İlgili Yargı
Yeremya 47:1-7

RAB Filistliler’i de cezalandırarak kuzeyden gelen Babil’i Filistliler’e saldır-tacaktır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
4: Filistliler’in yok edileceği gün, onlara yardım edecek kimse kalmaya-caktır. Bizim için yargıdan kurtulmanın tek yolu vardır. O İsa Mesih’tir. Sadece İsa Mesih bize yardım edebilir.
6,7: Filistliler’i yok eden Babil’in kılıcı aslında RAB’bin kılıcıdır. Tan-rı’nın yargısından kaçabilecek kimse yoktur. Tanrı’nın yargısı bize ulaş-madan önce O’na dönüp O’na bağlanmalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
2,3: RAB, kuzeyden Babil’i getirtip Filistliler’i cezalandıracaktır. Öyleyse yargı gününde bizi kim ya da hangi güç kurtarabilir ki. Rab’bin yargısın-dan kurtulmak için ne yapabiliriz? O’nun sözünü dinlememiz gerekirken çocuklarımızı da Rab’bin sözüyle yetiştirmeliyiz.
5: Tanrı’ya iman etmeyenlerin yaşayacakları şey keder ve ölümdür. Tan-rı’nın isteğine göre yaşamayanların sonu yıkımdır. Sağ kalmanın tek yolu ise Rab’be güvenmek olduğunu bilerek O’na sımsıkı sarılmalıyız.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
636
Kasım

 18.11.2017

musa
18/11/2017 2
635
Kasım

 17.11.2017

musa
17/11/2017 3
634
Kasım

 16.11.2017

musa
16/11/2017 5
633
Kasım

 15.11.2017

musa
15/11/2017 6
632
Kasım

 14.11.2017

musa
14/11/2017 8
631
Kasım

 13.11.2017

musa
13/11/2017 9
630
Kasım

 12.11.2017

musa
12/11/2017 7
629
Kasım

 11.11.2017

musa
11/11/2017 5
628
Kasım

 10.11.2017

musa
10/11/2017 9

Kasım

 09.11.2017

musa
09/11/2017 9
626
Kasım

 08.11.2017

musa
08/11/2017 8
625
Kasım

 07.11.2017

musa
07/11/2017 15
624
Kasım

 06.11.2017

musa
06/11/2017 9
623
Kasım

 05.11.2017

musa
05/11/2017 14
622
Kasım

 04.11.2017

musa
04/11/2017 14
621
Kasım

 03.11.2017

musa
03/11/2017 12
620
Kasım

 02.11.2017

musa
02/11/2017 12
619
Kasım

 01.11.2017

musa
01/11/2017 11
618
Ekim

 31.10.2017

musa
31/10/2017 11
617
Ekim

 30.10.2017

musa
30/10/2017 16
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[32]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com