incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 696 makaleler 35 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  08.11.2017
Yeremya 46:13-28
13Babil Kralı Nebukadnessar’ın gelip Mısır’a saldıracağına ilişkin RAB-bin Peygamber Yeremya’ya bildirdiği söz şudur: 14“Mısır’da bildirin, Migdol’da duyurun, Nof’ta, Tahpanhes’te duyurun: ‘Yerini al, hazırlan, çünkü çevrendekileri yiyip bitiriyor kılıç!’ 15İlahın Apis neden kaçtı? Bo-ğan neden ayakta kalamadı? Çünkü RAB onu yere serdi! 16Boyuna tökez-leyip birbirlerinin üzerine düşecekler. ‘Kalkın, acımasızların kılıcı yüzün-den halkımıza, yurdumuza dönelim’ diyecekler. 17’Firavun yaygaracının biri, Fırsatı kaçırdı’ diyecekler. 18“Varlığım hakkı için” diyor Kral, Adı Her Şeye Egemen RAB, “Dağlar arasında Tavor Dağı nasılsa, Karmel Dağı deniz kıyısında nasılsa, size saldıracak kişi de öyledir. 19Ey sizler, Mısır’da yaşayanlar, toplayın eşyanızı, sürgüne gideceksiniz! Nof öyle vi-ran olup yanacak ki, kimse oturmayacak içinde. 20“Mısır güzel bir düve, ama kuzeyden atsineği geliyor ona. 21Ücretli askerleri besili danalar gibi. Onlar da geri dönüp birlikte kaçacak, yerlerinde durmayacaklar. Çünkü üzerlerine yıkım günü, cezalandırılacakları an gelecek. 22Düşman ordusu ilerleyince, Mısır yılan gibi tıslayarak kaçacak. Ağaç kesen adamlar gibi baltalarla ona saldıracaklar. 23Gür olsa bile kesecekler ormanını” diyor RAB, “Çünkü çekirgelerden daha çok onlar, sayıya vurulamazlar. 24Mısır utandırılacak, Kuzey halkının eline teslim edilecek.” 25İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “İşte No Kenti’nin ilahı Amon’u, fira-vunu, Mısır’la ilahlarını, krallarını ve firavuna güvenenleri cezalandırmak üzereyim. 26Hepsini can düşmanları Babil Kralı Nebukadnessar’la görev-lilerinin eline teslim edeceğim. Ama sonra, eskiden olduğu gibi insanlar yine Mısır’da yaşayacak” diyor RAB. 27“Korkma, ey kulum Yakup, yıl-ma, ey İsrail. Çünkü seni uzak yerlerden, Soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım. Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak, kimse onu korkutmayacak. 28Korkma, ey kulum Yakup, çünkü ben seninleyim” di-yor RAB. “Seni aralarına sürdüğüm ulusların hepsini tümüyle yok etsem de, seni büsbütün yok etmeyeceğim. Adaletle yola getirecek, hiç cezasız bırakmayacağım seni.”

Mısır’ın Yenilgiye Uğraması
Yeremya 46:13-28

Mısır’la ilgili peygamberlik devam eder. RAB onların ilahlarını cezalandıra-caktır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
14,15,25,26: RAB, Mısır’ı Babil’e teslim edecektir. Babil’in Mısır’a karşı zafer kazanması da Tanrı’nın işleyişinin bir parçasıdır.
26: Mısır’ın geleceği de Tanrı’nın elindedir. Mısır, Babil’in elinde düşecek ama insanlar orada tekrar yaşayacaktır. Her şey Tanrı’nın onayıyla ilerle-mektedir.
27,28: Mısır cezalandırıldığında, İsrail’in korkmasına gerek yoktur. RAB İsrail’i koruyacak ve kurtaracaktır. Fakat RAB, İsrail’i adaletle yola geti-receğini ve yaptıklarını karşılıksız bırakmayacağını da belirtir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
16,17,21: Ücretli askerler, Babil tarafından yenilgiye uğrayınca kaçacak-lardır. Biz de dünyanın verdiği boş umutlara kapılmamalıyız, yalnız Tan-rı’ya güvenmeliyiz.
18,19,22-24: Mısır utandırılacaktır. Mısır’ın gücüne güvenenlerin acı so-nunu görebiliriz. Hayatımın her alanında yalnız Rab’be güvenmeyi öğ-renmeli ve daima O’na sadık kalmalıyım.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
696
Ocak

 17.01.2018

musa
17/01/2018 8
695
Ocak

 16.01.2018

musa
16/01/2018 10
694
Ocak

 15.01.2018

musa
15/01/2018 11
693
Ocak

 14.01.2018

musa
14/01/2018 11
692
Ocak

 13.01.2018

musa
13/01/2018 9
691
Ocak

 12.01.2018

musa
12/01/2018 13
690
Ocak

 11.01.2018

musa
11/01/2018 8
689
Ocak

 10.01.2018

musa
10/01/2018 15
688
Ocak

 09.01.2018

musa
09/01/2018 16
687
Ocak

 08.01.2018

musa
08/01/2018 12
686
Ocak

 07.01.2018

musa
07/01/2018 13
685
Ocak

 06.01.2018

musa
06/01/2018 11
684
Ocak

 05.01.2018

musa
05/01/2018 19
683
Ocak

 04.01.2018

musa
04/01/2018 17
682
Ocak

 03.01.2018

musa
03/01/2018 19
681
Ocak

 02.01.2018

musa
02/01/2018 16
680
Ocak

 01.01.2018

musa
01/01/2018 21
679
Aralık

 31.12.2017

musa
31/12/2017 22
678
Aralık

 30.12.2017

musa
30/12/2017 22
677
Aralık

 29.12.2017

musa
29/12/2017 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[35]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com