incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  04.11.2017
Yeremya 44:1-14
1Mısır’ın Migdol, Tahpanhes, Nof kentlerinde ve Patros bölgesinde yaşa-yan Yahudiler’e ilişkin RAB Yeremya’ya şöyle seslendi: 2-3“İsrail’in Tan-rısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Yeruşalim ve Yahuda kentlerine ge-tirdiğim bütün felaketleri gördünüz. İşte yaptıkları kötülük yüzünden kentler bugün yıkık; içlerinde oturan yok. Sizin de kendilerinin ve ataları-nın da önceden tanımadığınız başka ilahlara buhur yakıp taparak beni öf-kelendirdiler. 4Peygamber kullarımı defalarca gönderip, ‘Nefret ettiğim bu iğrençlikleri yapmayın!’ diyerek onları uyardım. 5Ama dinlemediler, kulak asmadılar. Kötülüklerinden dönmediler, başka ilahlara buhur yak-maktan vazgeçmediler. 6Bu yüzden kızgın öfkemi döktüm; Yahuda kent-lerine, Yeruşalim sokaklarına karşı öfkem giderek şiddetlendi. Onlar bu-gün olduğu gibi yıkık ve ıssız bırakıldı. 7“İsrail’in Tanrısı RAB, Her Şeye Egemen Tanrı şöyle diyor: Neden bu büyük felaketi başınıza getiriyorsu-nuz? Kadın erkek, çoluk çocuk Yahuda halkından kesilip atılacak, sizden sağ kalan olmayacak. 8Yerleşmek üzere geldiğiniz Mısır’da ellerinizin yaptıklarıyla, başka ilahlara buhur yakmakla beni öfkelendiriyorsunuz. Başınıza felaket getiriyorsunuz. Dünyadaki uluslarca aşağılanacak, yeri-leceksiniz. 9Yahuda’da, Yeruşalim sokaklarında atalarınızın, Yahuda kral-larıyla karılarının, kendinizin, karılarınızın yaptığınız kötülükleri unuttu-nuz mu? 10Bugüne dek pişmanlık duymadılar, benden korkmadılar. Size ve atalarınıza verdiğim yasa ve kurallar uyarınca yaşamadılar. 11“Bu yüz-den İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki: Başınıza yıkım ge-tirmeye, bütün Yahuda halkını yok etmeye kararlıyım. 12Yerleşmek üzere Mısır’a gelmeye kararlı olan Yahuda’nın sağ kalanlarını ele alacağım. Hepsi Mısır’da yok olacak; kılıçtan geçirilecek ya da kıtlıktan ölecek. Küçük büyük hepsi kılıçtan, kıtlıktan ölecek. Lanetlenecek, dehşet konusu olacak, aşağılanacak, yerilecekler. 13Yeruşalim’i cezalandırdığım gibi, Mısır’da yaşayanları da kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıraca-ğım. 14Yerleşmek için Mısır’a gelen Yahuda halkının sağ kalanlarından hiçbiri kurtulmayacak, hiç kimse sağ kalıp Yahuda’ya dönmeyecek. Yer-leşmek üzere oraya dönmek isteseler de, kaçıp kurtulan birkaç kişi dışında dönen olmayacak.”

Mısır’dan Dönen Olmayacak
Yeremya 44:1-14

“Mısır’a gitmeyin” diye uyaran RAB’bi dinleyemeyip Mısır’a gidenlerin ba-şına felaketler gelecektir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
2-6: Putlara tapınmak RAB’bin öfkesini uyandıran kötülüktür. Bu nedenle RAB peygamberleri gönderip halkını defalarca uyarmıştı. Yeruşalim’in viraniye çevrilmesi, onların RAB’bin sözüne itaat etmemelerinin sonucu-dur. Tanrı’nın sözüne itaat etmeden, kendi isteklerimize göre yaşamak putperestliktir.
11-14: Yeruşalim’den ayrılıp yaşamak için Mısır’a gidenler de Yeruşa-lim’de yaşayanların başına gelen felaketleri yaşayacaktır. Tanrı’nın sözü-nü hiçe sayıp günah işleyenlerin son durumlarına bakarak ders çıkarma-mız gerekir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
2,7-10: Mısır’a gidenler, İsrail’in ve Yeruşalim’in nasıl viraniye döndüğü-nü kendi gözleriyle görmüşlerdi ama yine de sanki hiç yaşanmamış gibi umursamaz bir şekilde yaşamaya devam ettiler. Neden Kutsal Kitap’ı okuyup üzerinde derin derin düşünüyoruz? Sebebi tarihte olup bitenlere bakıp ders almamız içindir. Mısır’a gidenlerin yaptıklarına ortak olmamak için Tanrı’nın sözlerine daha çok bağlanmalıyız.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com