incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 636 makaleler 32 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  03.11.2017
Yeremya 43:1-13
1Yeremya Tanrıları RAB’bin bütün bu sözlerini –Tanrıları RAB’bin onun aracılığıyla kendilerine ilettiği her şeyi– halka bildirmeyi bitirince 2Hoşaya oğlu Azarya, Kareah oğlu Yohanan ve bütün küstah adamlar ona, “Yalan söylüyorsun!” dediler, “Tanrımız RAB, ‘Yerleşmek üzere Mısır’a gitmeyin’ demek için göndermedi seni bize. 3Bizi öldürsünler, Babil’e sürsünler diye Kildaniler’in eline teslim etmek için Neriya oğlu Baruk se-ni bize karşı kışkırtıyor.” 4Böylece Kareah oğlu Yohanan, bütün ordu ko-mutanları ve halk RAB’bin Yahuda’da kalmalarına ilişkin buyruğuna kar-şı geldiler. 5Kareah oğlu Yohanan’la bütün ordu komutanları, sürüldükleri uluslardan yerleşmek üzere Yahuda’ya geri dönen Yahuda halkını alıp götürdüler. 6Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan’ın Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya’nın sorumluluğuna bırakmış olduğu bütün kadınları, erkek-leri, çocukları, kral kızlarını da götürdüler. Peygamber Yeremya’yla Ne-riya oğlu Baruk’u da alıp 7RAB’bin sözünü dinlemeyerek Mısır’a gittiler. Tahpanhes’e vardılar. 8Tahpanhes’te RAB Yeremya’ya şöyle seslendi: 9“Yahudiler’in gözü önünde eline büyük taşlar al, Tahpanhes’te firavun sarayının girişindeki tuğla kaldırımın harcına göm. 10Onlara de ki, ‘İs-rail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: İşte kulum Babil Kra-lı Nebukadnessar’ı buraya getirtip tahtını harca gömdüğüm bu taşların üzerine kuracağım. Nebukadnessar otağını bu taşların üzerine kuracak. 11Gelip Mısır’ı bozguna uğratacak. Ölüm için ayrılanlar ölüme, Sürgün için ayrılanlar sürgüne, Kılıç için ayrılanlar kılıca gidecek. 12Mısır ilahla-rının tapınaklarını ateşe verip yakacak, ilahları alıp götürecek. Çoban giy-sisiyle kendisini nasıl örterse, o da Mısır’ı öyle örtecek. Sonra oradan sağ salim çıkacak. 13Mısır’daki Güneş Tapınağı’nın dikili taşlarını kıracak, Mısır ilahlarının tapınaklarını ateşe verecek.’ ”

Mısır’da Sıkıntı Çekecekler
Yeremya 43:1-13

Yohanan ile onunla birlikte olanlar Yeremya’yı dinlemez, ancak RAB, Babil aracılığıyla Mısır’ı yargılayacağını söyler.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
8-13: RAB Mısır’da bile Yeremya’ya seslenir. Çünkü RAB, sadece İsrail topraklarında değil, her yerdedir. RAB, Babil kralını Mısır’a kadar getir-terek Mısır’ı cezanlandıran, tüm evrende egemen olan Tanrı’dır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-3: Yeremya’ya gelerek RAB’be dua etmesini isteyen insanlar, istedikleri cevabı alamayınca Yeremya’ya yalancı der ve gerçek yüzlerini gösterir-ler. Dua ettiğimizde istediğimiz cevabı alamayınca ne tepki veriyoruz? Tanrı’nın gerçek isteğini bildirenleri yalan yere suçluyor muyuz?
4-7: RAB’bin sözünü dinlemek istemeyen Yohanan ile onunla birlikte olanlar, Yeremya ile Baruk’u tutsak ederek Mısır’a doğru giderler. Mı-sır’a giderlese neler olacağını duydukları halde, kendi kararlarına göre ha-reket ederler. Tanrı’nın sözüne itaat etmemeye karar verenler, gelecek fe-laketten kaçamayacaktır. Tanrı beni uyardığında ne yapıyorum? Rab’bin sözünü samimiyetle kabul edip Rab’bin yapmamı istediği şeyi yerine ge-tirmeliyim.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
636
Kasım

 18.11.2017

musa
18/11/2017 2
635
Kasım

 17.11.2017

musa
17/11/2017 3
634
Kasım

 16.11.2017

musa
16/11/2017 5
633
Kasım

 15.11.2017

musa
15/11/2017 5
632
Kasım

 14.11.2017

musa
14/11/2017 8
631
Kasım

 13.11.2017

musa
13/11/2017 9
630
Kasım

 12.11.2017

musa
12/11/2017 6
629
Kasım

 11.11.2017

musa
11/11/2017 5
628
Kasım

 10.11.2017

musa
10/11/2017 9
627
Kasım

 09.11.2017

musa
09/11/2017 9
626
Kasım

 08.11.2017

musa
08/11/2017 8
625
Kasım

 07.11.2017

musa
07/11/2017 14
624
Kasım

 06.11.2017

musa
06/11/2017 9
623
Kasım

 05.11.2017

musa
05/11/2017 13
622
Kasım

 04.11.2017

musa
04/11/2017 14

Kasım

 03.11.2017

musa
03/11/2017 11
620
Kasım

 02.11.2017

musa
02/11/2017 12
619
Kasım

 01.11.2017

musa
01/11/2017 11
618
Ekim

 31.10.2017

musa
31/10/2017 11
617
Ekim

 30.10.2017

musa
30/10/2017 16
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[32]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com