incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  01.11.2017
Yeremya 42:1-14
1Ordu komutanları, Kareah oğlu Yohanan, Hoşaya oğlu Azarya ve küçük büyük bütün halk yaklaşıp 2Peygamber Yeremya’ya şöyle dediler: “Lüt-fen dileğimizi kabul et! Bizim için, bütün sağ kalan bu halk için Tanrın RAB’be yakar. Çünkü bir zamanlar sayıca çok olan bizler gördüğün gibi şimdi azınlıkta kaldık. 3Tanrın RAB nereye gideceğimizi, ne yapacağımı-zı bize bildirsin.” 4Peygamber Yeremya, “Olur” dedi, “İsteğiniz uyarınca Tanrınız RAB’be yakaracağım. RAB bana ne yanıt verirse, bir şey sakla-madan size bildireceğim.” 5Bunun üzerine, “Tanrın RAB’bin senin aracı-lığınla bize bildireceği her sözü yerine getirmezsek, RAB aramızda ger-çek ve güvenilir tanık olsun” dediler, 6“Seni kendisine gönderdiğimiz Tanrımız RAB’bin sözünü beğensek de beğenmesek de dinleyeceğiz ki, üzerimize iyilik gelsin. Evet, Tanrımız RAB’bin sözünü dinleyeceğiz.” 7On gün sonra RAB Yeremya’ya seslendi. 8Yeremya, Kareah oğlu Yoha-nan’la yanındaki ordu komutanlarını ve küçük büyük bütün halkı çağırdı. 9Onlara şöyle dedi: “Dileğinizi önüne sunmam için beni kendisine gön-derdiğiniz İsrail’in Tanrısı RAB diyor ki, 10’Bu ülkede kalırsanız, sizi bi-na ederim, yıkmam; dikerim, sökmem. Çünkü başınıza getirdiğim felake-te üzülüyorum. 11Korktuğunuz Babil Kralı’ndan artık korkmayın, ondan korkmayın diyor RAB. Çünkü ben sizinleyim, sizi kurtaracak, onun elin-den özgür kılacağım. 12Size sevecenlik göstereceğim. Şöyle ki, Babil Kra-lı size acıyacak, sizi topraklarınıza geri gönderecek.’ 13“Ama, ‘Bu ülkede kalmayacağız’ der, Tanrınız RAB’bin sözünü dinlemezseniz, 14’Savaş görmeyeceğimiz, boru sesi duymayacağımız, açlık çekmeyeceğimiz Mı-sır’a gidip orada yaşayacağız’ derseniz,

Ülkeyi Terk Etme
Yeremya 42:1-14

Tüm halk Yeremya’ya gelir ve Tanrı’nın isteğini bilmek ister. RAB onlara ülkeyi terk etmemeleri ve Babil’den korkmamaları gerektiğini söyler.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
7-12: RAB, Yohanan’nın ülkede kalmasını ve Babil’den korkmamasını buyurur. RAB artık halkına acıyacak ve halkın yenilenmesini sağlayacak-tır.
13,14: RAB, Yohanan ile onunla birlikte olanların yüreğindeki imansızlığı da görmektedir. Onların yüreklerindeki asıl istek Rab’be itaat etmek de-ğil, Mısır’a giderek rahat yaşamaktı. Yalnız Tanrı’ya güvenirsek ancak o zaman yüreğimizde kaygılar ve boş umutlar yer edinmeyecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-3,5,6: Yohanan ve onunla birlikte olanlar Yeremya’ya gelip Tanrı’nın is-teğini öğrenmek isterler. Bir şeye karar vermeden önce Tanrı’nın isteğini öğrenmek için ne yapıyorum? Önceden kararımı verdikten sonra, Rab’bin onayını da alırım diye düşünerek Rab’be dua ediyor muyum? Yoksa her şeyden önce Rab’be yaklaşıp isteğini arıyor muyum?
4: Yeremya Rab’den gelen sözü açık açık bildereceğine söz verir. Yerem-ya, insanların duymak istediklerine değil, Tanrı’nın bildirmek istediğine daha çok önem verir. Tanrı’dan öğrendiklerimi gizlememeyi, cesaretle duyurabilme gücüne sahip miyim?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com