incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 636 makaleler 32 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  29.10.2017
Yeremya 39:11-18
11Babil Kralı Nebukadnessar, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan ara-cılığıyla Yeremya’yla ilgili şu buyruğu verdi: 12“Onu sorumluluğun altına al, ona iyi bak, hiç zarar verme, senden ne dilerse yap.” 13Bunun üzerine muhafız birliği komutanı Nebuzaradan, askeri danışman Nebuşazban, baş görevli Nergal-Sareser ve Babil Kralı’nın öbür görevlileri 14adam gönde-rip Yeremya’yı muhafız avlusundan getirttiler. Evine geri götürmesi için Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya’nın koruyuculuğuna verdiler. Böylece Yeremya halkı arasında yaşamını sürdürdü. 15Yeremya daha muhafız av-lusunda tutukluyken RAB ona şöyle seslenmişti: 16“Git, Kûşlu Ebet-Melek’e de ki, ‘İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Bu kent üzerine yarar değil, zarar verecek sözlerimi yerine getirmek üzere-yim. O gün olanları sen de göreceksin. 17Ama o gün seni kurtaracağım di-yor RAB. Korktuğun adamların eline teslim edilmeyeceksin. 18Seni kesin-likle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtar-mış olacaksın. Çünkü bana güvendin, diyor RAB.’ ”

RAB’be Güvenenlerin Sonu
Yeremya 39:11-18

Yeruşalim’in düşmesine rağmen RAB, Yeremya ile Ebet-Melek’i kurtarır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
11-14: Yeruşalim’in Babil’in eline düşmesi, Tanrı’nın uyarısını aldırma-yanlar için ölüm ve acı dolu bir gün olsa da, aynı zaman da her sıkıntıya rağmen RAB’be sadık kalan Yeremya’nın özgürlüğe kavuştuğu bir gün olmuştur. Tanrı’nın sözüne güvenen kişi, tüm zorluklara rağmen Tan-rı’nın kurtarışını yaşayacaktır. Sıkıntılı günler yaşasa da Tanrı’nın sözüne itaat eden Yeremya gibi, ben de her şeye rağmen Tanrı’nın sözüne itaat etmeyi öğrenmeli ve koşulsuzca itaat etmeliyim.
15-18: Tanrı, Yeremya’ya yardım eden Ebet-Melek’i de kurtarır. Ebet-Melek, Yeremya’yı Tanrı’nın gönderdiğine ve Tanrı’nın Yeremya aracı-lığıyla söylediği sözlere inanmıştı. Tanrı’nın kendisine inanıp itaat eden-leri kurtardığını görebiliriz. Korkmamız gereken şey nedir? Tanrı’ya itaat ettiğimiz için çekeceğimiz zorluklardan mı yoksa Tanrı’ya itaat etmedi-ğimiz için başımıza gelecek olan yargıdan mı korkmalıyız? Tanrı’nın sö-zünü dinleyip itaat ettiğimizde Tanrı’nın bizden yana olduğunu göreceğiz.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
636
Kasım

 18.11.2017

musa
18/11/2017 2
635
Kasım

 17.11.2017

musa
17/11/2017 3
634
Kasım

 16.11.2017

musa
16/11/2017 5
633
Kasım

 15.11.2017

musa
15/11/2017 6
632
Kasım

 14.11.2017

musa
14/11/2017 8
631
Kasım

 13.11.2017

musa
13/11/2017 9
630
Kasım

 12.11.2017

musa
12/11/2017 7
629
Kasım

 11.11.2017

musa
11/11/2017 5
628
Kasım

 10.11.2017

musa
10/11/2017 9
627
Kasım

 09.11.2017

musa
09/11/2017 10
626
Kasım

 08.11.2017

musa
08/11/2017 8
625
Kasım

 07.11.2017

musa
07/11/2017 15
624
Kasım

 06.11.2017

musa
06/11/2017 9
623
Kasım

 05.11.2017

musa
05/11/2017 14
622
Kasım

 04.11.2017

musa
04/11/2017 14
621
Kasım

 03.11.2017

musa
03/11/2017 12
620
Kasım

 02.11.2017

musa
02/11/2017 12
619
Kasım

 01.11.2017

musa
01/11/2017 11
618
Ekim

 31.10.2017

musa
31/10/2017 11
617
Ekim

 30.10.2017

musa
30/10/2017 16
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[32]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com