incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 757 makaleler 38 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  29.10.2017
Yeremya 39:11-18
11Babil Kralı Nebukadnessar, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan ara-cılığıyla Yeremya’yla ilgili şu buyruğu verdi: 12“Onu sorumluluğun altına al, ona iyi bak, hiç zarar verme, senden ne dilerse yap.” 13Bunun üzerine muhafız birliği komutanı Nebuzaradan, askeri danışman Nebuşazban, baş görevli Nergal-Sareser ve Babil Kralı’nın öbür görevlileri 14adam gönde-rip Yeremya’yı muhafız avlusundan getirttiler. Evine geri götürmesi için Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalya’nın koruyuculuğuna verdiler. Böylece Yeremya halkı arasında yaşamını sürdürdü. 15Yeremya daha muhafız av-lusunda tutukluyken RAB ona şöyle seslenmişti: 16“Git, Kûşlu Ebet-Melek’e de ki, ‘İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Bu kent üzerine yarar değil, zarar verecek sözlerimi yerine getirmek üzere-yim. O gün olanları sen de göreceksin. 17Ama o gün seni kurtaracağım di-yor RAB. Korktuğun adamların eline teslim edilmeyeceksin. 18Seni kesin-likle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtar-mış olacaksın. Çünkü bana güvendin, diyor RAB.’ ”

RAB’be Güvenenlerin Sonu
Yeremya 39:11-18

Yeruşalim’in düşmesine rağmen RAB, Yeremya ile Ebet-Melek’i kurtarır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
11-14: Yeruşalim’in Babil’in eline düşmesi, Tanrı’nın uyarısını aldırma-yanlar için ölüm ve acı dolu bir gün olsa da, aynı zaman da her sıkıntıya rağmen RAB’be sadık kalan Yeremya’nın özgürlüğe kavuştuğu bir gün olmuştur. Tanrı’nın sözüne güvenen kişi, tüm zorluklara rağmen Tan-rı’nın kurtarışını yaşayacaktır. Sıkıntılı günler yaşasa da Tanrı’nın sözüne itaat eden Yeremya gibi, ben de her şeye rağmen Tanrı’nın sözüne itaat etmeyi öğrenmeli ve koşulsuzca itaat etmeliyim.
15-18: Tanrı, Yeremya’ya yardım eden Ebet-Melek’i de kurtarır. Ebet-Melek, Yeremya’yı Tanrı’nın gönderdiğine ve Tanrı’nın Yeremya aracı-lığıyla söylediği sözlere inanmıştı. Tanrı’nın kendisine inanıp itaat eden-leri kurtardığını görebiliriz. Korkmamız gereken şey nedir? Tanrı’ya itaat ettiğimiz için çekeceğimiz zorluklardan mı yoksa Tanrı’ya itaat etmedi-ğimiz için başımıza gelecek olan yargıdan mı korkmalıyız? Tanrı’nın sö-zünü dinleyip itaat ettiğimizde Tanrı’nın bizden yana olduğunu göreceğiz.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 2
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 2
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 4
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 6
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 5
752
Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 12
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 12
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 14
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 9
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 16
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 13
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 10
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 8
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 9
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 9
742
Mart

 04.03.2018

musa
08/03/2018 9
741
Mart

 03.03.2018

musa
08/03/2018 9
740
Mart

 02.03.2018

musa
08/03/2018 8
739
Mart

 01.03.2018

musa
08/03/2018 9
738
Şubat

 28.02.2018

musa
08/03/2018 8
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[38]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com