incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 636 makaleler 32 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  27.10.2017
Yeremya 38:14-28
14Kral Sidkiya Peygamber Yeremya’yı RAB’bin Tapınağı’nın üçüncü gi-rişine getirterek, “Sana bir şey soracağım” dedi, “Benden bir şey gizle-me.” 15Yeremya, “Sana bir şey bildirirsem, beni öldürmeyecek misin?” diye karşılık verdi, “Üstelik öğüt versem bile beni dinlemeyeceksin.” 16Kral Sidkiya, “Bize yaşam veren RAB’bin varlığı hakkı için seni öl-dürmeyeceğim, canının peşinde olan bu adamların eline seni teslim etme-yeceğim” diyerek gizlice ant içti. 17Bunun üzerine Yeremya Sidkiya’ya şu karşılığı verdi: “İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB Tanrı diyor ki, ‘Babil Kralı’nın komutanlarına teslim olursan, canın bağışlanacak, bu kent de ateşe verilmeyecek. Sen de ailen de sağ kalacaksınız. 18Ama Babil Kralı’nın komutanlarına teslim olmazsan, kent Kildaniler’e teslim edile-cek, onu ateşe verecekler. Sen de onlardan kaçıp kurtulamayacaksın.’ ” 19Kral Sidkiya, “Kildaniler’in tarafına geçen Yahudiler’den korkuyorum” dedi, “Kildaniler beni onların eline verebilir, onlar da bana kötü davranır-lar.” 20“Vermezler” diye yanıtladı Yeremya, “Lütfen sana aktardığım RAB’bin sözünü işit. O zaman sağ kalır, iyilik görürsün. 21Ama teslim olmak istemezsen, RAB bana şunu açıkladı: 22Yahuda Kralı’nın sarayında kalan bütün kadınlar Babil Kralı’nın komutanlarına çıkarılacak. O kadın-lar sana, “ ‘Güvendiğin insanlar Seni aldatıp yenilgiye uğrattı; Çamura battı ayakların, Güvendiğin insanlar seni bırakıp gitti’ diyecekler. 23“Bü-tün karıların, çocukların Kildaniler’e teslim edilecek. Sen de onlardan ka-çıp kurtulamayacak, Babil Kralı’nın eliyle yakalanacaksın. Bu kent ateşe verilecek.” 24Sidkiya, “Ölmek istemiyorsan, konuştuklarımızı kimse duymasın” dedi, 25“Görevliler seninle konuştuğumu duyup da gelir, ‘Kra-la ne söyledin, kral sana ne dedi, açıkla bize, bizden gizleme! Yoksa seni öldürürüz’ derlerse, 26’Beni Yonatan’ın evine geri gönderme, yoksa orada ölürüm diye krala yalvardım’ dersin.” 27Bütün görevliler gelip Yerem-ya’yı sorguya çektiler. Yeremya kralın kendisine söylemesini buyurduğu her şeyi onlara anlattı. Sorguyu bıraktılar. Çünkü kralla yaptığı konuşma duyulmamıştı. 28Yeremya Yeruşalim’in ele geçirildiği güne dek muhafız avlusunda kaldı.

Sidkiya’nın Yapması Gerekenler
Yeremya 38:14-28

Yeremya Sidkiya’ya yaşamak için Babil’e teslim olması gerektiğini tekrar söyler.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
14-16: Sidkiya Yeremya’yı çağırır ve ilerde neler olacağını sorar. Sidkiya, Yeremya’nın doğru bir peygamber olduğunu bildiği halde onu bırakmaz ve muhafız avlusunda tutar. Tanrı’nın sözünü sürekli dinleyip okuduğum halde, öğrendiklerimi yerine getirmezsem, hayatım hiç değişmeyecektir. Bugün yerine getirmem gereken Rab’bin sözü nedir?
17,18,20-23: Kralın sağ kalabilmesi için Babil’e teslim olması gerekirken kral, teslim olmamak için inat edecektir. Tanrı’nın tasarısı değişmezdir. Hayatta kalmanın tek yolu, Tanrı’nın sözünü dinlemektir. Tanrı’nın bana söylediği söz –bana ters gelse de– yürekten yerine getiriyor muyum?
24-28: Kral Sidkiya, Yeremya aracılığıyla bildirilen Tanrı’nın sözünü ye-rine getirmeye hiç niyetli değildi. Yeremya’nın da zor günlerde hayatta kalabilmesi için hikmetli davranması gerekmişti. Yeremya gibi bizde doğ-ru öğüdü anlayıp kabul edebilecek yüreğe sahip olabilmemiz için dua edelim.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
636
Kasım

 18.11.2017

musa
18/11/2017 2
635
Kasım

 17.11.2017

musa
17/11/2017 3
634
Kasım

 16.11.2017

musa
16/11/2017 5
633
Kasım

 15.11.2017

musa
15/11/2017 5
632
Kasım

 14.11.2017

musa
14/11/2017 7
631
Kasım

 13.11.2017

musa
13/11/2017 8
630
Kasım

 12.11.2017

musa
12/11/2017 6
629
Kasım

 11.11.2017

musa
11/11/2017 4
628
Kasım

 10.11.2017

musa
10/11/2017 9
627
Kasım

 09.11.2017

musa
09/11/2017 9
626
Kasım

 08.11.2017

musa
08/11/2017 8
625
Kasım

 07.11.2017

musa
07/11/2017 14
624
Kasım

 06.11.2017

musa
06/11/2017 8
623
Kasım

 05.11.2017

musa
05/11/2017 13
622
Kasım

 04.11.2017

musa
04/11/2017 13
621
Kasım

 03.11.2017

musa
03/11/2017 11
620
Kasım

 02.11.2017

musa
02/11/2017 11
619
Kasım

 01.11.2017

musa
01/11/2017 10
618
Ekim

 31.10.2017

musa
31/10/2017 10
617
Ekim

 30.10.2017

musa
30/10/2017 15
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[32]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com