incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 609 makaleler 31 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  13.10.2017
Yeremya 32:1-15
1Yahuda Kralı Sidkiya’nın onuncu, Nebukadnessar’ın on sekizinci yılında RAB Yeremya’ya seslendi. 2O sırada Babil Kralı’nın ordusu Yeruşalim’i kuşatmaktaydı. Peygamber Yeremya Yahuda Kralı’nın sarayındaki muha-fız avlusunda tutukluydu. 3Yahuda Kralı Sidkiya onu orada tutuklatmıştı. “Neden böyle peygamberlik ediyorsun?” demişti, “Sen diyorsun ki, ‘RAB şöyle diyor: Bu kenti Babil Kralı’nın eline teslim etmek üzereyim, onu ele geçirecek. 4Yahuda Kralı Sidkiya Kildaniler’in elinden kaçıp kurtulama-yacak, kesinlikle Babil Kralı’nın eline teslim edilecek; onunla yüzyüze konuşacak, onu gözleriyle görecek. 5Sidkiya Babil’e götürülecek, ben onunla ilgilenene dek orada kalacak, Kildaniler’le savaşsanız bile başarılı olamayacaksınız diyor RAB.’ ” 6Yeremya, “RAB bana şöyle seslendi” diye yanıtladı, 7“Amcan Şallum oğlu Hanamel sana gelip, ‘Anatot’taki tarlamı satın al. Çünkü en yakın akrabam olarak tarlayı satın alma hakkı senindir’ diyecek. 8“Sonra RAB’bin sözü uyarınca amcamın oğlu Hana-mel muhafız avlusunda yanıma gelip, ‘Benyamin bölgesinde, Anatot’taki tarlamı satın al’ dedi, ‘Çünkü miras hakkı da en yakın akrabalık hakkı da senindir. Onu kendin için satın al.’ “O zaman RAB’bin sözünün yerine geldiğini anladım. 9Böylece Anatot’taki tarlayı amcamın oğlu Hana-mel’den satın aldım. Tarlaya karşılık kendisine on yedi şekel gümüş tartıp ödedim. 10Satış belgesini çağırdığım tanıkların önünde imzalayıp mühür-ledim, gümüşü terazide tarttım. 11Satış belgesini –kural ve koşulları içeren mühürlenmiş kâğıdı ve açık sözleşme belgesini– aldım. 12Amcamın oğlu Hanamel’in, satış belgesini imzalayan tanıkların ve muhafız avlusunda oturan bütün Yahudiler’in gözü önünde satış belgesini Mahseya oğlu Ne-riya oğlu Baruk’a verdim. 13“Hepsinin gözü önünde Baruk’a şu buyrukları verdim: 14’İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Bu satış bel-gesini –mühürlenmiş, açık olanını– al, uzun süre durmak üzere bir çömle-ğe koy. 15Çünkü İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB söz veriyor, bu ülkede yine evler, tarlalar, bağlar satın alınacak’ diyor.

Hanamel’in Tarlasını Satın Al
Yeremya 32:1-15

Babil Kralı’nın ordusu Yeruşalim’i kuşattığı sırada, Yeremya Yahuda Kra-lı’nın sarayında hapsedilmiş olmasına rağmen RAB ona Hanamel’in tarla-sını satın almasını buyurduğunda itaat eder.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1,2: Babil Kralı’nın ordusu Yeruşalim’i kuşattığı sırada, Yeremya sarayın muhafız avlusunda tutukluydu. RAB daha önce Yeremya aracılığıyla ge-lecekte Yeruşalim’de neler olacağını bildirmişti. Durum böyleyken, kral Sidkiya, peygamber Yeremya’yı tutuklatarak Tanrı’nın isteğine karşı gelmekteydi. Kral Sidkiya, Tanrı’nın sesini dinlemediği gibi, ben de Tan-rı’nın sesine kulağımı kapayıp kendi isteğimi yapmaya çalışıyor muyum?
3-5: Tanrı’nın Yeremya’ya bildirdiği olaylar bir bir gerçekleşecektir. Ye-remya, kral Sidkiya’ya Tanrı’nın sözünü bildirerek kendi canını tehlikeye atarken korkup susmak yerine Tanrı’nın isteğini yerine getirmişti. Tan-rı’dan aldığım sözleri değiştirmeden ya da bir şeyler eklemeden aynı şe-kilde duyuruyor muyum?
6-15: Yeremya tutukluyken bile Tanrı’nın buyruğunu yerine getirdi. Tan-rı’nın buyurduğu gibi Hanamel’in tarlasını satın alarak en yakın akrabalık hakkının devam etmesini sağladı. Yeremya Tanrı’nın isteğini yerine ge-tirmesi ilerleyen zamanlarda yabancı topraklara sürgün edilenlerin bir gün tekrar topraklarına döneceklerini göstermektedir. Yeremya, hapiste olma-sına ve Yahuda halkının durumunun pek de parlak olmamasına rağmen Rab’bin sözüne itaat etmiştir. Tanrı bana da bir şey söylediğinde kendi kararlarıma göre değil, Tanrı’nın isteğine göre hareket etmem gerekir.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
609
Ekim

 22.10.2017

musa
22/10/2017 3
608
Ekim

 21.10.2017

musa
21/10/2017 12
607
Ekim

 20.10.2017

musa
20/10/2017 6
606
Ekim

 19.10.2017

musa
19/10/2017 8
605
Ekim

 18.10.2017

musa
18/10/2017 9
604
Ekim

 17.10.2017

musa
17/10/2017 8
603
Ekim

 16.10.2017

musa
16/10/2017 9
602
Ekim

 15.10.2017

musa
15/10/2017 8
601
Ekim

 14.10.2017

musa
14/10/2017 10

Ekim

 13.10.2017

musa
13/10/2017 9
599
Ekim

 12.10.2017

musa
12/10/2017 13
598
Ekim

 11.10.2017

musa
11/10/2017 9
597
Ekim

 10.10.2017

musa
10/10/2017 13
596
Ekim

 09.10.2017

musa
09/10/2017 13
595
Ekim

 08.10.2017

musa
08/10/2017 13
594
Ekim

 07.10.2017

musa
07/10/2017 11
593
Ekim

 06.10.2017

musa
06/10/2017 15
592
Ekim

 05.10.2017

musa
05/10/2017 17
591
Ekim

 04.10.2017

musa
04/10/2017 15
590
Ekim

 03.10.2017

musa
03/10/2017 14
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[31]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com