incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 661 makaleler 34 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  12.10.2017
Yeremya 31:23-40
23İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: “Yahuda ve kent-lerindeki halkı eski gönençlerine kavuşturduğum zaman yine şu sözleri söyleyecekler: ‘RAB sizi kutsasın, ey doğruluk yurdu, ey kutsal dağ!’ 24Halk, ırgatlar, sürüleriyle dolaşan çobanlar Yahuda’da ve kentlerinde birlikte yaşayacak. 25Yorgun cana kana kana içirecek, bitkin canı doyura-cağım.” 26Bunun üzerine uyanıp baktım. Uykum bana tatlı geldi. 27“İsrail ve Yahuda’da insan ve hayvan tohumu ekeceğim günler yaklaşıyor” diyor RAB, 28“Kökünden söküp yok etmek, yerle bir edip yıkmak, yıkıma uğ-ratmak için onları nasıl gözledimse, kurup dikmek için de gözleyeceğim” diyor RAB. 29“O günler insanlar artık, ‘Babalar koruk yedi, çocukların dişleri kamaştı’ demeyecekler. 30Herkes kendi suçu yüzünden ölecek. Ko-ruk yiyenin dişleri kamaşacak. 31“İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” diyor RAB, 32“Atalarını Mı-sır’dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşma-ya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, bozdular o antlaşmamı” diyor RAB. 33“Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB, “Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazaca-ğım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. 34Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, ‘RAB’bi tanıyın’ diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni” diyor RAB. “Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım.” 35Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan, gece ışık olsun diye ayı, yıldız-ları düzene koyan, dalgaları kükresin diye denizi kabartan RAB –O’nun adı Her Şeye Egemen RAB’dir– diyor ki, 36“Eğer kurulan bu düzen önümden kalkarsa, İsrail soyu sonsuza dek önümde ulus olmaktan çıkar” diyor RAB. 37RAB şöyle diyor: “Gökler ölçülebilse, dünyanın temelleri incelenip anlaşılabilse, İsrail soyunu bütün yaptıkları yüzünden reddede-rim” diyor RAB. 38“Yeruşalim Kenti’nin Hananel Kulesi’nden Köşe Ka-pısı’na dek benim için yeniden kurulacağı günler geliyor” diyor RAB, 39“Ölçü ipi oradan Garev Tepesi’ne doğru uzayıp Goa’ya dönecek. 40Ölülerle küllerin atıldığı bütün vadi, Kidron Vadisi’ne dek uzanan tarla-lar, doğuda At Kapısı’nın köşesine dek RAB için kutsal olacak. Kent bir daha kökünden sökülmeyecek, sonsuza dek yıkılmayacak.”

Yeniden Antlaşma Yapan RAB
Yeremya 31:23-40

RAB, halkıyla olan bağının düzelmesini sağlayacaktır. RAB, halkını hiç bir zaman terk etmeyeceğine ve Yeruşalim’i yeniden kuracağına söz verir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
23,25,38-40: RAB’bin kuracağı yeni Yeruşalim, bir daha asla kökünden sökülmeyecek, sonsuza dek yıkılmayacaktır. Artık orada esenlik olacak-tır. Yalnızca Tanrı bizimle beraber olduğunda ve biz O’nun kutsal halkı olduğumuz zaman gerçek esenliği ve zenginliği yaşayabiliriz.
27,28: İsrail ve Yahuda’nın günahlarından dolayı yıkımın geldiği yere ar-tık esenlik gelecektir. Tanrı’nın onlara verdiği ceza korkunç ve acımasız-ca olsa da, kendi halkına duyduğu sevgi verdiği cezadan daha çok büyük-tür.
31-34: RAB yeni bir antlaşmayla yasasını artık yüreklere yazıp içimizde tutan Tanrımız olarak kendini tanıtmaktadır. Tanrı, huzurundan attığı hal-kı tekrar huruzuna kabul edecektir. İsrail halkına bu akıl almaz sevgisiyle yaklaşan RAB bizlere de yaklaşrak korkunç yıkımdan kurtulmamızı sağ-lamıştır.
35-37: Her şeyi yaratıp düzene koyan RAB, kendi halkıyla yaptığı antlaş-masına sadık kalarak İsrail’i sonsuza dek koruyacaktır. Tanrı’nın kendi halkına olan bu sevgisi ölçülemeyecek kadar büyüktür. Hiçbir şey Tan-rı’nın halkına duyduğu bu sevgiye son veremez.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
661
Aralık

 13.12.2017

musa
13/12/2017 3
660
Aralık

 12.12.2017

musa
12/12/2017 8
659
Aralık

 11.12.2017

musa
11/12/2017 12
658
Aralık

 10.12.2017

musa
10/12/2017 8
657
Aralık

 09.12.2017

musa
09/12/2017 9
656
Aralık

 08.12.2017

musa
08/12/2017 8
655
Aralık

 07.12.2017

musa
07/12/2017 12
654
Aralık

 06.12.2017

musa
06/12/2017 17
653
Aralık

 05.12.2017

musa
05/12/2017 12
652
Aralık

 04.12.2017

musa
04/12/2017 17
651
Aralık

 03.12.2017

musa
03/12/2017 14
650
Aralık

 02.12.2017

musa
02/12/2017 14
649
Aralık

 01.12.2017

musa
01/12/2017 13
648
Kasım

 30.11.2017

musa
30/11/2017 15
647
Kasım

 29.11.2017

musa
29/11/2017 18
646
Kasım

 28.11.2017

musa
28/11/2017 9
645
Kasım

 27.11.2017

musa
27/11/2017 18
644
Kasım

 26.11.2017

musa
26/11/2017 11
643
Kasım

 25.11.2017

musa
25/11/2017 19
642
Kasım

 24.11.2017

musa
24/11/2017 18
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[34]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com