incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 757 makaleler 38 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  09.10.2017
Yeremya 30:12-24
12“RAB diyor ki, ‘Senin yaran şifa bulmaz, beren iyileşmez. 13Davanı gö-recek kimse yok, yaran umarsız, şifa bulmaz. 14Bütün oynaşların unuttu seni, arayıp sormuyorlar. Seni düşman vururcasına vurdum, acımasızca cezalandırdım. Çünkü suçun çok, günahların sayısız. 15Neden haykırıyor-sun yarandan ötürü? Yaran şifa bulmaz. Suçlarının çokluğu ve sayısız gü-nahın yüzünden getirdim bunları başına. 16Ama seni yiyenlerin hepsi yem olacak, bütün düşmanların sürgüne gidecek. Seni soyanlar soyulacak, yağmalayanlar yağmalanacak. 17Ama ben seni sağlığına kavuşturacak, ya-ralarını iyileştireceğim’ diyor RAB, ‘Çünkü Siyon itilmiş, onu arayan so-ran yok diyorlar.’ 18“RAB diyor ki, ‘Yakup’un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım. Yeruşalim höyük üzerinde ye-niden kurulacak, Saray kendi yerinde duracak. 19Oralardan şükran ve se-vinç sesleri duyulacak. Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar, Onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler. 20Çocukları eskisi gibi olacak, toplulukları önümde sağlam duracak; onlara baskı yapanların hepsini ce-zalandıracağım. 21Önderleri kendilerinden biri olacak, yöneticileri kendi aralarından çıkacak. Onu kendime yaklaştıracağım, bana yaklaşacak. Kim canı pahasına yaklaşabilir bana?’ diyor RAB. 22“ ‘Böylece siz benim hal-kım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım.’ 23İşte RAB’bin fırtınası öfkeyle kopacak, şiddetli kasırgası kötülerin başında patlayacak. 24Aklının tasarladığını tümüyle yapana dek, RAB’bin kızgın öfkesi dinmeyecek. Son günlerde bunu anlayacaksınız.”

Yaralarını İyileştireceğim
Yeremya 30:12-24

RAB, kendi halkında şifa bulamayan yaraları iyileşterecek ve kötüleri yar-gılayacaktır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
Tüm metin RAB kendi halkının çektiği acıları umursamayan ya da gör-mezlikten gelen bir Tanrı değildir. Kendi çocuklarının acısını hissedip on-larla birlikte acı çeken bir baba gibidir. Bu nedenle O’na karşı günah işle-diğimizde umutsuzluğa kapılıp geri çekilmek yerine O’na yaklaşmalıyız. Baba sevgisine güvenerek O’na doğru koşmalıyız.
16,17,23,24: Yahuda’yı acımadan cezalandıran Tanrı, şimdi Yahuda’nın düşmanlarına saldıracağını ve Yahuda’yı iyileştireceğini söylemektedir. Kendi halkını iyileştireceğine söz veren Tanrı bunu tarihte gerçekten de yapmıştır. Güvenilir RAB’be baba diyebildiğimiz için ne mutlu bizlere!

Bana hangi öğütler verilmektedir?
13-15: Yahuda’nın hastalığı, devası olmayan ölüme doğru sürüklenen bir hastalıktı. Onları teselli edebilecek, ilgilenebilecek kimseleri de yoktu. Yahuda işlediği günahlardan dolayı bu vaziyete düşmüştür. Tanrı onları cezalandırdığı için bu vaziyete düştüklerine göre onları iyileştirebilecek olan tek varlık da Tanrı’dır. Sağ kalmanın tek yolu Rab’be dönmektir. Tanrı’ya karşı günah işlediğim için sıkıntılı bir dönemden mi geçiyorum? Yapabileceğim tek şeyin Tanrı’ya dönmek olduğunu bilerek tövbe edip O’na dönmeliyim.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 4
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 2
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 4
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 7
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 6
752
Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 13
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 13
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 15
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 10
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 17
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 14
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 11
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 9
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 10
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 10
742
Mart

 04.03.2018

musa
08/03/2018 10
741
Mart

 03.03.2018

musa
08/03/2018 10
740
Mart

 02.03.2018

musa
08/03/2018 9
739
Mart

 01.03.2018

musa
08/03/2018 9
738
Şubat

 28.02.2018

musa
08/03/2018 8
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[38]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com