incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 757 makaleler 38 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  08.10.2017
Yeremya 30:1-11
1RAB Yeremya’ya şöyle seslendi: 2“İsrail’in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Sana bildirdiğim bütün sözleri bir kitaba yaz. 3İşte halkım İsrail’i ve Yahuda’yı eski gönençlerine kavuşturacağım günler yaklaşıyor’ diyor RAB, ‘Onları atalarına verdiğim topraklara geri getireceğim, orayı yurt edinecekler’ di-yor RAB.” 4İsrail ve Yahuda için RAB’bin bildirdiği sözler şunlardır: 5“RAB diyor ki, ‘Korku sesi duyduk, esenlik değil, dehşet sesi. 6Sorun da görün: Erkek, çocuk doğurur mu? Öyleyse neden doğuran kadın gibi her erkeğin ellerini belinde görüyorum? Neden her yüz solmuş? 7Ah, ne kor-kunç gün! Onun gibisi olmayacak. Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak, Yine de sıkıntıdan kurtulacak. 8“ ‘O gün’ diyor Her Şeye Egemen RAB, ‘Boyunlarındaki boyunduruğu kıracak, bağlarını koparacağım. Bundan böyle yabancılar onları Kendilerine köle etmeyecekler. 9Onun yerine Tan-rıları RAB’be Ve başlarına atayacağım kralları Davut’a kulluk edecekler. 10“ ‘Korkma, ey kulum Yakup, Yılma, ey İsrail’ diyor RAB. ‘Çünkü seni uzak yerlerden, soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım. Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak, kimse onu korkutmayacak. 11Çünkü ben seninleyim, seni kurtaracağım’ diyor RAB. ‘Seni aralarına dağıttığım bü-tün ulusları tümüyle yok etsem de, seni büsbütün yok etmeyecek, adaletle yola getirecek, hiç cezasız bırakmayacağım.’

İsrail ve Yahuda Yenilenecek
Yeremya 30:1-11

RAB, İsrail ile Yahuda’nın mağlup olacağına dair söylediği sözünü pekişti-rir. Yine de İsrail ile Yahuda sürgün edildiği ülkeden döneceklerini ve RAB’be tapınarak Davut’un krallığını devam ettireceklerini bildirir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1-3: RAB, güney Yahuda ile kuzey İsrail’i restore edecektir. Tanrı’ya kar-şı gelip acı dolu seneler yaşayan halk Tanrı’nın daha önce verdiği sözü uyarınca berekete kavuşacaktır. RAB kendi halkını yenileyendir.
4-7a: RAB İsrail ile Yahuda’yı cezalandırdığı zaman halk deşhete kapıla-cak ve korkacaktır. Çünkü halk durmadan sürekli RAB’be karşı günah iş-lemiştir. Hiç korkudan ne yapacağımı bilemediğim zamanlar oldu mu? RAB’be karşı günah işlemeyi bırakmazsak biz de İsrailliler’in yaşadığı dehşeti yaşayabileceğimizi aklımızda tutarak dikkat etmeliyiz.
7b-9: Tanrı’nın kendi halkına olan sevgisi o kadar büyük ki, onları her şe-ye rağmen kurtaracaktır. Sıkıntıdan sonra İsrailliler, ateşten geçen saf al-tın gibi, Rab’be dönecek ve O’na kulluk edecektir. Sıkıntılı dönemden geçtiğimizde Rab’be bağlı kalıp doğru yolda yürürsek Rab’bin bizim için hazırladığı sevince sahip olacağız.
10,11: Tarihin efendisi olan RAB, kendi halkını kurtaracak ve kendi hal-kını köle yapan Babil’i cezalandıracaktır. İsrail yalnızca RAB’be itaat et-tiğinde gerçek huzura kavuşabilir. Tanrı’nın sözünde kalarak O’nun sağ-ladığı esenlikte yaşıyor muyuz?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 4
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 2
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 4
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 7
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 6
752
Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 13
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 13
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 15
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 10
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 17
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 14
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 11
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 9
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 10
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 10
742
Mart

 04.03.2018

musa
08/03/2018 10
741
Mart

 03.03.2018

musa
08/03/2018 10
740
Mart

 02.03.2018

musa
08/03/2018 9
739
Mart

 01.03.2018

musa
08/03/2018 9
738
Şubat

 28.02.2018

musa
08/03/2018 8
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[38]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com