incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 661 makaleler 34 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  07.10.2017
Yeremya 29:15-32
15Madem, “RAB bizim için Babil’de peygamberler çıkardı” diyorsunuz, 16Davut’un tahtında oturan kral, bu kentte kalan halk ve sizinle sürgüne gitmeyen yurttaşlarınız için RAB şöyle diyor. 17Evet, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Üzerlerine kılıç, kıtlık, salgın hastalık göndereceğim. On-ları yenilmeyecek kadar çürük, bozuk incir gibi edeceğim. 18Kılıçla, kıt-lıkla, salgın hastalıkla peşlerine düşeceğim. Yeryüzündeki bütün krallıkla-ra dehşet saçacak, kendilerini sürdüğüm bütün ülkeler arasında lanetlene-cek, dehşet ve alay konusu olacak, aşağılanacaklar. 19Çünkü sözlerime ku-lak asmadılar” diyor RAB. “Kullarım peygamberler aracılığıyla sözlerimi defalarca gönderdim, ama dinlemediniz.” RAB böyle diyor. 20Bunun için, ey sizler, Yeruşalim’den Babil’e gönderdiğim sürgünler, RAB’bin sözüne kulak verin! 21Adımı kullanarak size yalan peygamberlik eden Kolaya oğ-lu Ahav’la Maaseya oğlu Sidkiya için İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Onları Babil Kralı Nebukadnessar’ın eline teslim edece-ğim, gözünüzün önünde ikisini de öldürecek. 22Onlardan ötürü Babil’deki bütün Yahuda sürgünleri, ‘RAB seni Babil Kralı’nın diri diri yaktırdığı Sidkiya ve Ahav’la aynı duruma düşürsün’ diye lanet edecek. 23Çünkü İs-rail’de çirkin şeyler yaptılar; komşularının karılarıyla zina ettiler, onlara buyurmadığım halde adımla yalan sözler söylediler. Bunu biliyorum ve buna tanığım” diyor RAB. 24Nehelamlı Şemaya’ya diyeceksin ki, 25“İs-rail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Sen Yeruşalim halkı-na, Maaseya oğlu Kâhin Sefanya’yla bütün öbür kâhinlere kendi adına mektuplar göndererek şöyle yazmıştın: 26“ ‘RAB tapınağın sorumlusu ola-rak Yehoyada yerine seni kâhin atadı. Peygamber gibi davranan her deliyi tomruğa, demir boyunduruğa vurmak görevindir. 27Öyleyse aranızda ken-dini peygamber ilan eden Anatotlu Yeremya’yı neden azarlamadın? 28Çünkü Yeremya biz Babil’dekilere şu haberi gönderdi: Sürgün uzun olacak. Onun için evler yapıp içinde oturun; bahçe dikip ürününü yiyin.’ ” 29Kâhin Sefanya mektubu Peygamber Yeremya’ya okuyunca, 30RAB Ye-remya’ya şöyle seslendi: 31“Bütün sürgünlere şu haberi gönder: ‘Ne-helamlı Şemaya için RAB diyor ki: Madem ben göndermediğim halde Şemaya peygamberlik edip sizleri yalana inandırdı, 32ben de Nehelamlı Şemaya’yı ve bütün soyunu cezalandıracağım: Bu halkın arasında soyun-dan kimse sağ kalmayacak, halkıma yapacağım iyiliği görmeyecek, diyor RAB. Çünkü o halkı bana karşı kışkırttı.’ ”

Sahte Peybamberlerin Sonu
Yeremya 29:15-32

Yeremya’nın söylediğinden daha erken bir zamanda Yeruşalim’e dönüle-ceğini söyleyen yalancı peygamberler tekrar uyarılır. Tanrı’dan gelmeyen boş umutlarla halkı kandıranlar kesinlikle cezalandırılacaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
15-19: Yeremya sahte peygamberlerin sözlerine kulak vererek boş umutla-ra kapılanların umutlarını kıran sözler söyler. Sıkıntılı zamanlarımızda bi-ze umut vaat edenlerin sözünü kolayca kabul edebiliriz. Ama Tanrı’nın is-teğinin ne olduğunu iyice araştırıp O’nun isteğine boyun eğmemiz ge-rekmektedir. Tanrı’yı daha çok tanımalı ve O’nun isteğine kulak vermeyi öğrenmeliyiz.
20-23: Ahav ile Sidkiya cezalandırılacaktır. Onlar sahte peygamberlerdir. Tanrı’nın isteğini anlamadan O’nun adını kullanarak sahte peygamberlik-te bulunanların sonunu hatırlayarak dikkatli davranmalıyız.
24-28: Şemaya, Yeruşalim’de yaşayanlara Yeremya’nın Babil’e sürgün edilenlere mektup gönderdiğini ve Yeremya’yı neden azarlamadıklarını sorarak Tanrı’nın gerçek isteğini anlamaya çalışmak yerine doğru söyle-yeni hor görmektedir. Sıkıntılı dönemden geçiyor muyuz? Sürekli Tan-rı’ya şikayette bulunup bizi sıkıntılardan hemen kurtarması için dua edi-yorsak, kendimizi Tanrı’nın yerine koymuş olacağız. Her şeyden önce Tanrı’nın isteğinin ne olabileceğini iyice düşünerek O’na itaat etmeyi öğ-renmeliyiz.
29-32: Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu umursamadan boş umutlar vaat eden kişi Tanrı tarafından cezalandırılacaktır. Bizim için iyi olan pozitif düşünceler ya da umut dolu sözler değildir. Tanrı’nın sözleri bize acı ver-se de, kabullenmekte zorlansak da Tanrı’nın sözlerine itaat etmek bizim vazifemizdir. Şu günlerde Tanrı’nın benden ne istediğini iyice araştırmalı ve özenle yerine getirmeye gayret etmeliyim.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
661
Aralık

 13.12.2017

musa
13/12/2017 3
660
Aralık

 12.12.2017

musa
12/12/2017 8
659
Aralık

 11.12.2017

musa
11/12/2017 12
658
Aralık

 10.12.2017

musa
10/12/2017 8
657
Aralık

 09.12.2017

musa
09/12/2017 9
656
Aralık

 08.12.2017

musa
08/12/2017 8
655
Aralık

 07.12.2017

musa
07/12/2017 12
654
Aralık

 06.12.2017

musa
06/12/2017 17
653
Aralık

 05.12.2017

musa
05/12/2017 12
652
Aralık

 04.12.2017

musa
04/12/2017 17
651
Aralık

 03.12.2017

musa
03/12/2017 14
650
Aralık

 02.12.2017

musa
02/12/2017 14
649
Aralık

 01.12.2017

musa
01/12/2017 13
648
Kasım

 30.11.2017

musa
30/11/2017 15
647
Kasım

 29.11.2017

musa
29/11/2017 18
646
Kasım

 28.11.2017

musa
28/11/2017 9
645
Kasım

 27.11.2017

musa
27/11/2017 18
644
Kasım

 26.11.2017

musa
26/11/2017 11
643
Kasım

 25.11.2017

musa
25/11/2017 19
642
Kasım

 24.11.2017

musa
24/11/2017 18
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[34]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com