incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 757 makaleler 38 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  07.10.2017
Yeremya 29:15-32
15Madem, “RAB bizim için Babil’de peygamberler çıkardı” diyorsunuz, 16Davut’un tahtında oturan kral, bu kentte kalan halk ve sizinle sürgüne gitmeyen yurttaşlarınız için RAB şöyle diyor. 17Evet, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Üzerlerine kılıç, kıtlık, salgın hastalık göndereceğim. On-ları yenilmeyecek kadar çürük, bozuk incir gibi edeceğim. 18Kılıçla, kıt-lıkla, salgın hastalıkla peşlerine düşeceğim. Yeryüzündeki bütün krallıkla-ra dehşet saçacak, kendilerini sürdüğüm bütün ülkeler arasında lanetlene-cek, dehşet ve alay konusu olacak, aşağılanacaklar. 19Çünkü sözlerime ku-lak asmadılar” diyor RAB. “Kullarım peygamberler aracılığıyla sözlerimi defalarca gönderdim, ama dinlemediniz.” RAB böyle diyor. 20Bunun için, ey sizler, Yeruşalim’den Babil’e gönderdiğim sürgünler, RAB’bin sözüne kulak verin! 21Adımı kullanarak size yalan peygamberlik eden Kolaya oğ-lu Ahav’la Maaseya oğlu Sidkiya için İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Onları Babil Kralı Nebukadnessar’ın eline teslim edece-ğim, gözünüzün önünde ikisini de öldürecek. 22Onlardan ötürü Babil’deki bütün Yahuda sürgünleri, ‘RAB seni Babil Kralı’nın diri diri yaktırdığı Sidkiya ve Ahav’la aynı duruma düşürsün’ diye lanet edecek. 23Çünkü İs-rail’de çirkin şeyler yaptılar; komşularının karılarıyla zina ettiler, onlara buyurmadığım halde adımla yalan sözler söylediler. Bunu biliyorum ve buna tanığım” diyor RAB. 24Nehelamlı Şemaya’ya diyeceksin ki, 25“İs-rail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Sen Yeruşalim halkı-na, Maaseya oğlu Kâhin Sefanya’yla bütün öbür kâhinlere kendi adına mektuplar göndererek şöyle yazmıştın: 26“ ‘RAB tapınağın sorumlusu ola-rak Yehoyada yerine seni kâhin atadı. Peygamber gibi davranan her deliyi tomruğa, demir boyunduruğa vurmak görevindir. 27Öyleyse aranızda ken-dini peygamber ilan eden Anatotlu Yeremya’yı neden azarlamadın? 28Çünkü Yeremya biz Babil’dekilere şu haberi gönderdi: Sürgün uzun olacak. Onun için evler yapıp içinde oturun; bahçe dikip ürününü yiyin.’ ” 29Kâhin Sefanya mektubu Peygamber Yeremya’ya okuyunca, 30RAB Ye-remya’ya şöyle seslendi: 31“Bütün sürgünlere şu haberi gönder: ‘Ne-helamlı Şemaya için RAB diyor ki: Madem ben göndermediğim halde Şemaya peygamberlik edip sizleri yalana inandırdı, 32ben de Nehelamlı Şemaya’yı ve bütün soyunu cezalandıracağım: Bu halkın arasında soyun-dan kimse sağ kalmayacak, halkıma yapacağım iyiliği görmeyecek, diyor RAB. Çünkü o halkı bana karşı kışkırttı.’ ”

Sahte Peybamberlerin Sonu
Yeremya 29:15-32

Yeremya’nın söylediğinden daha erken bir zamanda Yeruşalim’e dönüle-ceğini söyleyen yalancı peygamberler tekrar uyarılır. Tanrı’dan gelmeyen boş umutlarla halkı kandıranlar kesinlikle cezalandırılacaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
15-19: Yeremya sahte peygamberlerin sözlerine kulak vererek boş umutla-ra kapılanların umutlarını kıran sözler söyler. Sıkıntılı zamanlarımızda bi-ze umut vaat edenlerin sözünü kolayca kabul edebiliriz. Ama Tanrı’nın is-teğinin ne olduğunu iyice araştırıp O’nun isteğine boyun eğmemiz ge-rekmektedir. Tanrı’yı daha çok tanımalı ve O’nun isteğine kulak vermeyi öğrenmeliyiz.
20-23: Ahav ile Sidkiya cezalandırılacaktır. Onlar sahte peygamberlerdir. Tanrı’nın isteğini anlamadan O’nun adını kullanarak sahte peygamberlik-te bulunanların sonunu hatırlayarak dikkatli davranmalıyız.
24-28: Şemaya, Yeruşalim’de yaşayanlara Yeremya’nın Babil’e sürgün edilenlere mektup gönderdiğini ve Yeremya’yı neden azarlamadıklarını sorarak Tanrı’nın gerçek isteğini anlamaya çalışmak yerine doğru söyle-yeni hor görmektedir. Sıkıntılı dönemden geçiyor muyuz? Sürekli Tan-rı’ya şikayette bulunup bizi sıkıntılardan hemen kurtarması için dua edi-yorsak, kendimizi Tanrı’nın yerine koymuş olacağız. Her şeyden önce Tanrı’nın isteğinin ne olabileceğini iyice düşünerek O’na itaat etmeyi öğ-renmeliyiz.
29-32: Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu umursamadan boş umutlar vaat eden kişi Tanrı tarafından cezalandırılacaktır. Bizim için iyi olan pozitif düşünceler ya da umut dolu sözler değildir. Tanrı’nın sözleri bize acı ver-se de, kabullenmekte zorlansak da Tanrı’nın sözlerine itaat etmek bizim vazifemizdir. Şu günlerde Tanrı’nın benden ne istediğini iyice araştırmalı ve özenle yerine getirmeye gayret etmeliyim.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 4
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 2
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 4
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 7
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 6
752
Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 13
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 13
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 15
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 10
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 17
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 14
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 11
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 9
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 10
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 10
742
Mart

 04.03.2018

musa
08/03/2018 10
741
Mart

 03.03.2018

musa
08/03/2018 10
740
Mart

 02.03.2018

musa
08/03/2018 9
739
Mart

 01.03.2018

musa
08/03/2018 9
738
Şubat

 28.02.2018

musa
08/03/2018 8
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[38]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com