incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 757 makaleler 38 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  06.10.2017
Yeremya 29:1-14
1Peygamber Yeremya’nın sürgünde sağ kalan halkın ileri gelenlerine, kâhinlerle peygamberlere ve Nebukadnessar’ın Yeruşalim’den Babil’e sürdüğü bütün halka Yeruşalim’den gönderdiği mektubun metni aşağıda yazılıdır. 2Bu mektup Kral Yehoyakin’in, ana kraliçenin, saray görevlile-rinin, Yahuda ve Yeruşalim önderlerinin, zanaatçılarla demircilerin Yeru-şalim’den sürgüne gitmelerinden sonra, 3Yahuda Kralı Sidkiya’nın Babil Kralı Nebukadnessar’a gönderdiği Şafan oğlu Elasa ve Hilkiya oğlu Ge-marya eliyle gönderildi: 4İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB Yeru-şalim’den Babil’e sürdüğü herkese şöyle diyor: 5“Evler yapıp içinde otu-run, bahçe dikip ürününü yiyin. 6Evlenin, oğullarınız, kızlarınız olsun; oğullarınızı, kızlarınızı evlendirin. Onların da oğulları, kızları olsun. Ora-da çoğalın, azalmayın. 7Sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. O kent için RAB’be dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır.” 8Evet, İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Aranızdaki peygamberlerle falcılara aldanmayın. Düş görmeye özendirdiğiniz kişilere kulak asmayın. 9Çünkü onlar adımı kullanarak size yalan peygamberlik ediyorlar. Onları ben göndermedim.” RAB böyle diyor. 10RAB diyor ki, “Babil’de yetmiş yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri ge-tirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. 11Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir ge-lecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. 12O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. 13Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. 14Kendimi size buldurtacağım” diyor RAB. “Sizi eski gönencinize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım” diyor RAB. “Ve sizi sürgün etti-ğim yerden geri getireceğim.”

Kendimi Size Buldurtacağım
Yeremya 29:1-14

Yeremya, Babil’e sürgün edilenlere mektup gönderir ve RAB’bin adını kul-lanarak yalan yere peygamberlik edenlerden sakınmaları için uyarıda bu-lunur.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
10-14: RAB, sürgünlük yıllarının 70 yılı doldurduğunda halkıyla ilgilene-ceğini bildirir. Tanrı kendi tasarısına göre uygun zamanda harekete geçe-cektir. Bu nedenle O’nun halkı, O’na güvenerek bulunduğu yerde O’nun isteği uyarınca yaşamalıdır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-3: Yeremya Babil’e sürgün gidenlere mektup gönderir. Sürgüne gönderi-lenler Şafan ile Hilkiya’nın ailesinden gelenlerdir. Bu iki aile kral Yoşi-ya’ya yardım ederek Yahuda halkını tekrar Rab’be döndürmeye çalışmış-tır (2Kr.22) ve tüm tehlikeleri göze alarak Yeremya’nın yanında durabi-lenlerdir (Yer.26). Yahuda halkının Rab’be ihanet edip itaatsizlik ettiği sı-ralarda bu iki aile Rab’be bağlılıklarını göstermiştir. Bizim çocuklarımı-zın da bu çağın gidişatına kapılmadan Rab’be bağlı kalmaları için ne yapmalıyız?
5-7: Yeremya, Babil’e sürgün gidenlere Babil’in esenliği için dua etmele-rini buyurur. Çünkü RAB, yalnızca İsrail’in Tanrısı değil, tüm ulusların Tanrısı’dır. Bizler Göksel Egemenliği’nin vatandaşları olsak da bir nevi bu dünyada sürgün hayatı yaşamaktayız. Yaşadığımızın yerin esenliği için ve burada yaşayanların da Rab’bi tanıması için dua etmeliyiz.
8,9: Babil’de olmalarına rağmen yalan dolu boş umutlarla halkı kandıran-lar vardı. Sahte öğretişleri yayan insanlar tarafından kandırılmamak için ruhsal olarak her an uyanık olmalıyız.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 4
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 2
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 4
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 7
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 6
752
Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 13
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 13
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 15
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 10
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 17
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 14
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 11
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 9
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 10
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 10
742
Mart

 04.03.2018

musa
08/03/2018 10
741
Mart

 03.03.2018

musa
08/03/2018 10
740
Mart

 02.03.2018

musa
08/03/2018 9
739
Mart

 01.03.2018

musa
08/03/2018 9
738
Şubat

 28.02.2018

musa
08/03/2018 8
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[38]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com