incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 876 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  05.10.2017
Yeremya 28:1-17
1Aynı yıl Yahuda Kralı Sidkiya’nın krallığının başlangıcında, dördüncü yılının beşinci ayında Givonlu Azzur oğlu Peygamber Hananya RAB’bin Tapınağı’nda kâhinlerle bütün halkın önünde bana şöyle dedi: 2“İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Babil Kralı’nın boyunduruğunu kıracağım. 3Babil Kralı Nebukadnessar’ın buradan alıp Babil’e götürdüğü RAB’bin Tapınağı’na ait bütün eşyaları iki yıl içinde buraya geri getire-ceğim. 4Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin’le Babil’e sürgüne gi-den bütün Yahudalılar’ı buraya geri getireceğim’ diyor RAB, ‘Çünkü Ba-bil Kralı’nın boyunduruğunu kıracağım.’ ” 5Bunun üzerine Peygamber Yeremya, kâhinlerin ve RAB’bin Tapınağı’ndaki halkın önünde Peygam-ber Hananya’yı yanıtladı. 6Yeremya şöyle dedi: “Amin! RAB aynısını yapsın! RAB, tapınağına ait eşyalarla bütün sürgünleri Babil’den buraya geri getirerek ettiğin peygamberlik sözlerini gerçekleştirsin! 7Yalnız şimdi sana ve halka söyleyeceğim şu sözü dinle: 8Çok önce, benden de senden de önce yaşamış peygamberler birçok ülke ve büyük krallığın başına sa-vaş, felaket, salgın hastalık gelecek diye peygamberlik ettiler. 9Ancak esenlik olacağını söyleyen peygamberin sözü yerine gelirse, onun gerçek-ten RAB’bin gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır.” 10Bunun üzerine Peygamber Hananya, Peygamber Yeremya’nın boynundan boyunduruğu çıkarıp kırdı. 11Sonra halkın önünde şöyle dedi: “RAB diyor ki, ‘Babil Kralı Nebukadnessar’ın bütün ulusların boynuna taktığı boyunduruğu iki yıl içinde işte böyle kıracağım.’ ” Böylece Peygamber Yeremya yoluna gitti. 12Peygamber Hananya Peygamber Yeremya’nın boynundaki boyun-duruğu kırdıktan sonra RAB Yeremya’ya şöyle seslendi: 13“Git, Hanan-ya’ya de ki, ‘RAB şöyle diyor: Sen tahtadan yapılmış boyunduruğu kır-dın, ama yerine demir boyunduruk yapacaksın! 14Çünkü İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Babil Kralı Nebukadnessar’a kulluk et-meleri için bütün bu ulusların boynuna demir boyunduruk geçirdim, ona kulluk edecekler. Yabanıl hayvanları da onun denetimine vereceğim.’ ” 15Peygamber Yeremya Peygamber Hananya’ya, “Dinle, ey Hananya!” dedi, “Seni RAB göndermedi. Ama sen bu ulusu yalana inandırdın. 16Bu nedenle RAB diyor ki, ‘Seni yeryüzünden silip atacağım. Bu yıl ölecek-sin. Çünkü halkı RAB’be karşı kışkırttın.’ ” 17Peygamber Hananya o yılın yedinci ayında öldü.

Sahte Peygamber Hananya
Yeremya 28:1-17

Peygamber Yeremya, krala Babil’e teslim ol diye seslenir ama sahte pey-gamber Hanaya ise tersini söyleyerek yalan sözlerle peygamberlik eder.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-4,10,11,15-17: Peygamber Hananya, Tanrı’nın ona söylemediği sözlerle halka umut dolu mesajlar verir. Hanaya sahte umut dolu sözleriyle halkın beğenisini kazanmıştı. Boş sözlerle kendinilerini avutmaya çalışan halk Yeremya’nın uyarsını dinlemek yerine Hananya’ya kulak vermeyi tercih ediyor. Halkın Hananya’yı desteklemesi Hananya’yı gerçek peygamber yapmamıştır. Tanrı’nın sözlerini ne amaçla kullanıyorum? Halkın beğeni-sini kazanmak için mi yoksa Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu bildirmek için mi?
5-9,11-17: Hananya, Babil tehlikesinin biteceğini esenliğin geleceğini bil-dirdiği sırada Yeremya tek başına Rab’bin yargısını duyurmaktaydı. Bu nedenle halk Yeremya’ya değil, Hananya’ya inandı. Oysa gerçek pey-gamberin kim olduğu söylenilen sözün yerine gelmesiyle belli olacaktır. Yeremya, kendi aklı ve duygularıyla konuşmak yerine susmayı tercih et-mekteydi ama Tanrı’dan aldığı sözleri duyurmak için cesaretle hareket ediyordu. Tanrı benimle konuştuğunda söylediklerini duyurabilme cesa-rettim var mı?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 1
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 5
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 4
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 9
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 15
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 8
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 10
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 7
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 10
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 16
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 16
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 14
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 14
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 14
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 14
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 16
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 15
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 19
858
Haziran

 28.06.2018

musa
28/06/2018 16
857
Haziran

 27.06.2018

musa
27/06/2018 17
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com