incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 609 makaleler 31 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  04.10.2017
Yeremya 27:12-22
12Yahuda Kralı Sidkiya’ya bütün bu sözleri ilettim. Dedim ki, “Boyunla-rınızı Babil Kralı’nın boyunduruğu altına koyun. Ona ve halkına kulluk edin ki sağ kalasınız. 13RAB’bin Babil Kralı’na kulluk etmeyen her ulus için dediği gibi, niçin sen ve halkın kılıç, kıtlık, salgın hastalık yüzünden ölesiniz? 14Size, ‘Babil Kralı’na kulluk etmeyeceksiniz’ diyen peygam-berlerin sözlerine kulak asmayın. Onlar size yalan peygamberlik ediyor-lar. 15’Onları ben göndermedim’ diyor RAB, ‘Adımla yalan peygamberlik ediyorlar. Bu yüzden sizi de size peygamberlik eden peygamberleri de sü-receğim, hepiniz yok olacaksınız.’ ” 16Sonra kâhinlerle halka şöyle dedim: “RAB diyor ki, ‘İşte RAB’bin Tapınağı’nın eşyaları yakında Babil’den geri getirilecek’ diyen peygamberlerinize kulak asmayın. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar. 17Onları dinlemeyin. Sağ kalmak için Babil Kra-lı’na kulluk edin. Bu kent neden viraneye çevrilsin? 18Eğer bunlar pey-gamberse ve RAB’bin sözü onlardaysa, RAB’bin Tapınağı’nda, Yahuda Kralı’nın sarayında ve Yeruşalim’de kalan eşyalar Babil’e götürülmesin diye Her Şeye Egemen RAB’be yalvarsınlar. 19-20“Çünkü Babil Kralı Ne-bukadnessar Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin’i Yahuda ve Ye-ruşalim soylularıyla birlikte Yeruşalim’den Babil’e sürdüğünde alıp gö-türmediği sütunlar, havuz, ayaklıklar ve kentte kalan öbür eşyalar için Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor. 21Evet, RAB’bin Tapınağı’nda, Yahuda Kralı’nın sarayında ve Yeruşalim’de kalan eşyalar için İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: 22’Bunlar Babil’e taşınacak, aldıra-cağım güne dek de orada kalacaklar’ diyor RAB, ‘O zaman onları alacak, yeniden buraya yerleştireceğim.’ ”

Yalancı Peygamberlere Kulak Asmayın
Yeremya 27:12-22

Yeremya, kral ve halka sağ kalmaları için Babil’e teslim olmasını ve yalan yere peygamberlik edenlere kulak asmamasını söyler.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
12,13: Kral Sidkiya sağ kalmak isterse, Babil’e boyun eğmesi gerekir. Kimse düşmana karşı savaşmadan teslim olmak istemez ama Tanrı Sidki-ya’dan bunu istemektedir. Tanrı halkının böyle bir duruma düşmesini ka-bul etmekte zorlansak da Tanrı’nın isteği bu ise itaat etmemiz gerekmek-tedir. Tanrı’nın kabul etmemi istediği buna benzer bir durumla karşılaştım mı? Nedenini bilmesek de, Tanrı’nın bize olan sevgisine güvenerek iman-la sabretmeliyiz.
14,15: Babil’e kölelik edilmeyeceğini söyleyen sözde peygamberler Tan-rı’dan duydukları için değil bu şekilde olacağını düşündükleri için ko-nuşmuşlardır. Tanrı’nın adını kullanarak yalan yere peygamberlik edenler de vardır. Ama yalan yere peygamberlik edenler ile ona inananlar yıkıma uğrayacaktır. Tanrı’nın adına konuşanların söylediklerinin Tanrı’dan olup olmadığını ayırt edebilmek için dikkatli olmalıyız. Sadece benim duymak istediklerimi söyleyenlere kulak verirsem aynı hataya düşeceğim çok da-ha kesindir.
16-22: Yalancı peygamberler yalanlarla halka umut vermeye çalışırlar. Ama bu umut hiçbir işe yaramayacaktır. Tanrı’nın gazabına uğramaya la-yık olan biri, durumunu fark edip Rab’be dönerse kurtulacaktır. Yalancı peygamberlerin vaat ettiği sahte vaatlere kulak asmadan, Tanrı’nın asıl is-teğine kulak vermeliyiz. Bizi yalan sözlerle Tanrı’dan uzaklaştırmaya ça-lışanlardan uzak durmalıyız. Bunu fark edebilmek için Kutsal Yazılar’a daha çok önem verip öğrenmeliyiz.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
609
Ekim

 22.10.2017

musa
22/10/2017 3
608
Ekim

 21.10.2017

musa
21/10/2017 12
607
Ekim

 20.10.2017

musa
20/10/2017 6
606
Ekim

 19.10.2017

musa
19/10/2017 8
605
Ekim

 18.10.2017

musa
18/10/2017 9
604
Ekim

 17.10.2017

musa
17/10/2017 8
603
Ekim

 16.10.2017

musa
16/10/2017 9
602
Ekim

 15.10.2017

musa
15/10/2017 8
601
Ekim

 14.10.2017

musa
14/10/2017 10
600
Ekim

 13.10.2017

musa
13/10/2017 9
599
Ekim

 12.10.2017

musa
12/10/2017 13
598
Ekim

 11.10.2017

musa
11/10/2017 9
597
Ekim

 10.10.2017

musa
10/10/2017 13
596
Ekim

 09.10.2017

musa
09/10/2017 13
595
Ekim

 08.10.2017

musa
08/10/2017 13
594
Ekim

 07.10.2017

musa
07/10/2017 11
593
Ekim

 06.10.2017

musa
06/10/2017 15
592
Ekim

 05.10.2017

musa
05/10/2017 17

Ekim

 04.10.2017

musa
04/10/2017 14
590
Ekim

 03.10.2017

musa
03/10/2017 14
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[31]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com