incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 609 makaleler 31 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  03.10.2017
Yeremya 27:1-11
1Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Sidkiya’nın krallığının başlangıcında RAB Yeremya’ya seslendi: 2RAB bana dedi ki, “Kendine sırımla bağlanmış tahta bir boyunduruk yap, boynuna geçir. 3Sonra Yeruşalim’e, Yahuda Kralı Sidkiya’ya gelen ulaklar aracılığıyla Edom, Moav, Ammon, Sur ve Sayda krallarına haber gönder. 4Efendilerine şunu bildirmelerini buyur: İsrail’in Tanrısı Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Efendilerinize söyle-yin: 5Yeryüzünü de üstünde yaşayan insanlarla hayvanları da büyük gü-cümle, kudretli elimle ben yarattım. Onu uygun gördüğüm kişiye veririm. 6Şimdi bütün bu ülkeleri Babil Kralı kulum Nebukadnessar’a vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim. 7Ülkesi için saptanan zaman gelinceye dek bütün uluslar ona, oğluna, torununa kulluk edecek. Sonra birçok ulus, büyük krallar onu köle edecekler. 8“ ‘Hangi ulus ya da krallık Babil Kralı Nebukadnessar’a kulluk edip boyunduruğu-na girmezse, o ulusu onun eline teslim edene dek kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım, diyor RAB. 9Size gelince, peygamberlerinizi, falcılarınızı, düş görenlerinizi, medyumlarınızı, büyücülerinizi dinleme-yin! Onlar size, Babil Kralı’na kulluk etmeyeceksiniz diyorlar. 10Size ya-lan peygamberlik ediyorlar. Bunun sonucu sizi ülkenizden uzaklaştırmak oluyor. Sizi süreceğim, yok olacaksınız. 11Ama Babil Kralı’nın boyundu-ruğuna girip ona kulluk eden ulusu kendi toprağında bırakacağım, diyor RAB. O ulus toprağını işleyecek, orada yaşayacak.’ ”

Babil’e Kulluk Etsinler
Yeremya 27:1-11

RAB, Yeremya’ya nasıl peygamberlik edeceğini ve Yahuda’ya gelen ulak-lara neler söylemesi gerektiğini bildirir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1-3: RAB hem Yahuda’nın hem de tüm ulusun üzerinde egemenlik sür-dürmektedir. Edom, Moav, Ammon, Sur ve Sayda kralları, Babil’in zul-münden nasıl kurtulacaklarına dair konuşmak için Yahuda’ya ulaklarını göndermişlerdir. Ama RAB, onları Babil’e teslim edeceğini bildirmiştir. Tarih içinde veya şu an da ülkeyi yönetenler kendi kararlarıyla ülkeyi yö-nettiklerini düşünseler de her şeyi elinde tutup yöneten yine de RAB’dir. Dünyada olup bitenlere bakıp dünyasal insanlar gibi düşünmeden önce Tanrı’nın asıl isteklerinin ne olduğunu araştırıp dua etmeliyiz.
4-7: Dünyayı var eden Rab, isteğini yerine getirecek kişiye yetki vermek-tedir. O dönemde çevresindeki uluslara gücünü hissettiren Babil Krallığı bile Tanrı’nın tasarısı üzerinde hareket etmekteydi. Bu olay kötü yönetici-lere boyun eğeceğimiz anlamına gelmek yerine Tanrı’nın tasarısına ve is-teğine güvenerek O’na bağlı kalmamız gerektiğini bize bildirmektedir. Tanrı’nın adaletine güvenirsek umutsuzluğa düşmeyiz ve hüsrana kapılıp insani çözümler üretmek yerine O’nun amacını anlayarak ne yapmamız gerektiğinin farkında oluruz.
8-11: Yahuda Babil’e kulluk ederse sağ kalacaktır. Yeremya’nın döne-minde yaşayanlar buna karşı çıksalar da Babil’e kulluk edilmesi Tanrı’nın isteğiydi. Tanrı’ya ait halkın başına gelen bu büyük tehdit, Tanrı’nın sesi-ne kulak verilmemesinden kaynaklanmıştı. Benim için en önemli olan konu, Tanrı’nın sesine kulak vermem ve O’na itaat etmemdir.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
609
Ekim

 22.10.2017

musa
22/10/2017 3
608
Ekim

 21.10.2017

musa
21/10/2017 12
607
Ekim

 20.10.2017

musa
20/10/2017 6
606
Ekim

 19.10.2017

musa
19/10/2017 8
605
Ekim

 18.10.2017

musa
18/10/2017 9
604
Ekim

 17.10.2017

musa
17/10/2017 8
603
Ekim

 16.10.2017

musa
16/10/2017 9
602
Ekim

 15.10.2017

musa
15/10/2017 8
601
Ekim

 14.10.2017

musa
14/10/2017 10
600
Ekim

 13.10.2017

musa
13/10/2017 9
599
Ekim

 12.10.2017

musa
12/10/2017 12
598
Ekim

 11.10.2017

musa
11/10/2017 8
597
Ekim

 10.10.2017

musa
10/10/2017 12
596
Ekim

 09.10.2017

musa
09/10/2017 12
595
Ekim

 08.10.2017

musa
08/10/2017 12
594
Ekim

 07.10.2017

musa
07/10/2017 10
593
Ekim

 06.10.2017

musa
06/10/2017 14
592
Ekim

 05.10.2017

musa
05/10/2017 16
591
Ekim

 04.10.2017

musa
04/10/2017 14

Ekim

 03.10.2017

musa
03/10/2017 13
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[31]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com