incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 757 makaleler 38 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  02.10.2017
Yeremya 26:16-24
16Bunun üzerine önderlerle halk, kâhinlerle peygamberlere, “Bu adam ölüm cezasına çarptırılmamalı” dediler, “Çünkü bizimle Tanrımız RAB’bin adına konuştu.” 17Halkın ileri gelenlerinden birkaçı öne çıkıp orada toplanmış halka, 18“Moreşetli Mika Yahuda Kralı Hizkiya döne-minde peygamberlik etti” dediler, “Yahuda halkına dedi ki, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor, “ ‘Siyon tarla gibi sürülecek, Taş yığınına dö-necek Yeruşalim, tapınağın kurulduğu dağ çalılarla kaplanacak.’ 19“Yahuda Kralı Hizkiya ya da Yahuda halkından biri onu öldürdü mü? Bunun yerine Hizkiya RAB’den korkarak O’nun lütfunu diledi. RAB de onlara bildirdiği felaketten vazgeçti. Bizse, üzerimize büyük bir yıkım ge-tirmek üzereyiz.” 20Kiryat-Yearimli Şemaya oğlu Uriya adında peygam-berlik eden bir adam daha vardı. Tıpkı Yeremya gibi o da RAB’bin adına bu kente ve ülkeye karşı peygamberlik etti. 21Kral Yehoyakim’le askerleri ve komutanları Uriya’nın sözlerini duydular. Kral onu öldürmek istedi. Bunu duyan Uriya korkuya kapılarak kaçıp Mısır’a gitti. 22Bunun üzerine Kral Yehoyakim peşinden adamlarını –Akbor oğlu Elnatan’la başkaları-nı– Mısır’a gönderdi. 23Uriya’yı Mısır’dan çıkarıp Kral Yehoyakim’e ge-tirdiler. Kral onu kılıçla öldürtüp cesedini sıradan halk mezarlığına attırdı. 24Ancak Şafan oğlu Ahikam Yeremya’yı korudu. Böylece Yeremya öldü-rülmek üzere halkın eline teslim edilmedi.

Yeremya’yı Koruyan Kişiler
Yeremya 26:16-24

Önderlerle halk, Yeremya’nın ölüm cezasına çarptırılmaması için ona des-tek olurlar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
16: Önderlerle halk, Yeremya’yı korurlar. Yeremya sadece RAB’bin adına konuşmuştur. Sadece duymak istediklerimizi dinlemek istersek, Yerem-ya’yı öldürmek isteyen kişiler gibi olacağız. Tanrı’nın bize söylediği söz-leri dinleyip itaat etmeliyiz.
17-19: Halkın ileri gelenlerinden birkaçı öne çıkıp Yeremya’yı koruyarak kral Hizkiya’nın döneminde olanları hatırlatırlar. Tanrı’nın adıyla bizim yanlış davranışlarımızı gösteren kişinin sesine kulak vermeliyiz. İmanlı büyüklerimizin bizim iyiliğimiz için Rab’bin adına bizimle konuştukla-rında onları dinleyip davranışlarımızı değiştiriyor muyuz?
20-23: Kral Hizkiya peygamber Mika’nın sesini dinledi ama kral Yehoya-kim peygamber Uriya’yı dinlemedi. Hatta kral, Mısır’a kaçan Uriya’yı getirterek öldürtmüştü. Kral, Tanrı’nın sözüne itaat etmesi gerekirken Rab’bin adına konuşandan nefret edip öldürmüştür. Beni Tanrı’nın adıyla uyaran kişinin sesini duyduğumda, söylenileni yerine getirmeye gayret etmeliyim.
24: Şafan oğlu Ahikam Yeremya’yı korur. Yeremya’nın döneminde yaşa-yanlar Tanrı’ya itaat etmediler buna rağmen, Tanrı’nın sesine kulak veren bir avuç insanın bulunması dahi umut vericidir. Çevremde tüm zorluklara rağmen Tanrı’nın sözünü duyuranlar var mı? Onları Tanrı’nın sözünü ce-saretle duyurabilmeleri için desteklemeli ve korumalıyız.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 4
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 2
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 4
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 7
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 6
752
Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 13
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 13
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 15
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 10
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 17
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 14
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 11
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 9
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 10
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 10
742
Mart

 04.03.2018

musa
08/03/2018 10
741
Mart

 03.03.2018

musa
08/03/2018 10
740
Mart

 02.03.2018

musa
08/03/2018 9
739
Mart

 01.03.2018

musa
08/03/2018 9
738
Şubat

 28.02.2018

musa
08/03/2018 8
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[38]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com