incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 757 makaleler 38 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  01.10.2017
Yeremya 26:1-15
1Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim’in krallığının başlangıcında RAB şöyle seslendi: 2“RAB diyor ki, RAB’bin Tapınağı’nın avlusunda dur, ta-pınmak için Yahuda kentlerinden oraya gelen herkese seslen. Sana bu-yurduğum her şeyi tek söz eksiltmeden onlara bildir. 3Belki dinler de kötü yollarından dönerler. O zaman ben de yaptıkları kötülükler yüzünden baş-larına getirmeyi tasarladığım felaketten vazgeçerim. 4Onlara de ki, ‘RAB şöyle diyor: Size verdiğim yasa uyarınca yürümez, beni dinlemez, 5size defalarca gönderdiğim kullarım peygamberlerin sözlerine kulak vermez-seniz, ki kulak vermiyorsunuz, 6bu tapınağa Şilo’dakine yaptığımın aynı-sını yapar, bu kenti bütün dünya ulusları arasında lanetlik ederim.’ ” 7Kâ-hinler, peygamberler ve bütün halk Yeremya’nın RAB’bin Tapınağı’nda söylediği bu sözleri duydular. 8Yeremya Tanrı’nın halka iletmesini bu-yurduğu sözleri bitirince, kâhinlerle peygamberler ve halk onu yakalayıp, “Ölmen gerek!” dediler, 9“Neden bu tapınak Şilo’daki gibi olacak, bu kent de içinde kimsenin yaşamayacağı bir viraneye dönecek diyerek RAB’bin adıyla peygamberlik ediyorsun?” Bütün halk RAB’bin Tapına-ğı’nda Yeremya’nın çevresinde toplanmıştı. 10Yahuda önderleri olup bi-tenleri duyunca, saraydan RAB’bin Tapınağı’na gidip tapınağın Yeni Ka-pı girişinde yerlerini aldılar. 11Bunun üzerine kâhinlerle peygamberler, önderlere ve halka, “Bu adam ölüm cezasına çarptırılmalı” dediler, “Çün-kü bu kente karşı peygamberlik etti. Kendi kulaklarınızla işittiniz bunu.” 12Bunun üzerine Yeremya önderlerle halka, “Bu tapınağa ve kente karşı işittiğiniz peygamberlik sözlerini iletmem için beni RAB gönderdi” dedi, 13“Şimdi yollarınızı, davranışlarınızı düzeltin, Tanrınız RAB’bin sözüne kulak verin. O zaman RAB başınıza getireceğini söylediği felaketten vaz-geçecek. 14Bana gelince, işte elinizdeyim! Gözünüzde iyi ve doğru olan neyse, bana öyle yapın. 15Ancak şunu kesinlikle bilin ki, eğer beni öldü-rürseniz, siz de bu kent ve içinde yaşayanlar da suçsuz birinin kanını dökmekten sorumlu tutulacaksınız. Çünkü bütün bu sözleri bildirmem için beni gerçekten RAB size gönderdi.”

RAB’be Dönün ki Felaketten Vazgeçsin
Yeremya 26:1-15

İsrail halkı, Rab’bin sesini dinleyip kötü yollarından dönerse Rab tasarladı-ğı felaketten vazgeçeceğini söyler.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
2: RAB peygambere RAB’bin Tapınağı’na tapınmak için gelenlere, kendi-sinin buyurduğu her şeyi eksiksizce bildirmesini emreder. İnsanların duymak istediği sözleri değil, Tanrı’nın söylediği sözler söylenilmelidir. Tanrı’nın sözünü aktarırken eksiltmeden ya da bir şeyler katmadan bildi-riyor muyuz? Tanrı’nın söylediği sözler bana ağır geldiği için yerine ge-tirmekten kaçıyor muyum?
3,13: RAB kendi halkının kötü yollarından dönüp kurtulmasını istediği için peygamberler gönderir. Tasarladığı felaketten vazgeçmek isteyen Tanrı’nın sesine kulak vermemiz gerekir. Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu anlayıp hemen düzeltmem gereken davranışlarım veya dönmem gereken yollarım nedir?
5,6: RAB halkının geri dönmesi için defalarca peygamberler gönderdi, tekrar tekrar seslendi. Ama RAB’bin sesine kulak vermeyen halk ceza-landırılacaktır. Her şeyden önce RAB ile olan bağlantımız çok önemlidir. Bizi sevip defalarca uyaran Rab’bin sesine kulak vermeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
7-11: RAB’bin Yeremya aracılığıyla ilettiği sözleri duyanlar, tövbe etmek yerine peygamberi öldürmeye kalkışırlar. O’nun sözünü duyduğumda hemen itaat ediyor muyum?
12-15: Yeremya Tanrı’nın ona buyurduğu sözü eksiksizce halka bildirir. Yeremya insanlardan değil Tanrı’dan korktuğu için büyük bir cesaretle Tanrı’nın sözünü bildirmiştir. Yeremya gibi insanlardan korkmak yerine cesaretle Tanrı’nın sözünü duyurabilir miyim?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 4
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 2
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 4
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 7
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 6
752
Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 13
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 13
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 15
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 10
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 17
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 14
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 11
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 9
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 10
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 10
742
Mart

 04.03.2018

musa
08/03/2018 10
741
Mart

 03.03.2018

musa
08/03/2018 10
740
Mart

 02.03.2018

musa
08/03/2018 9
739
Mart

 01.03.2018

musa
08/03/2018 9
738
Şubat

 28.02.2018

musa
08/03/2018 8
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[38]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com