incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 762 makaleler 39 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  13.10.2017
Yeremya 32:1-15
1Yahuda Kralı Sidkiya’nın onuncu, Nebukadnessar’ın on sekizinci yılında RAB Yeremya’ya seslendi. 2O sırada Babil Kralı’nın ordusu Yeruşalim’i kuşatmaktaydı. Peygamber Yeremya Yahuda Kralı’nın sarayındaki muha-fız avlusunda tutukluydu. 3Yahuda Kralı Sidkiya onu orada tutuklatmıştı. “Neden böyle peygamberlik ediyorsun?” demişti, “Sen diyorsun ki, ‘RAB şöyle diyor: Bu kenti Babil Kralı’nın eline teslim etmek üzereyim, onu ele geçirecek. 4Yahuda Kralı Sidkiya Kildaniler’in elinden kaçıp kurtulama-yacak, kesinlikle Babil Kralı’nın eline teslim edilecek; onunla yüzyüze konuşacak, onu gözleriyle görecek. 5Sidkiya Babil’e götürülecek, ben onunla ilgilenene dek orada kalacak, Kildaniler’le savaşsanız bile başarılı olamayacaksınız diyor RAB.’ ” 6Yeremya, “RAB bana şöyle seslendi” diye yanıtladı, 7“Amcan Şallum oğlu Hanamel sana gelip, ‘Anatot’taki tarlamı satın al. Çünkü en yakın akrabam olarak tarlayı satın alma hakkı senindir’ diyecek. 8“Sonra RAB’bin sözü uyarınca amcamın oğlu Hana-mel muhafız avlusunda yanıma gelip, ‘Benyamin bölgesinde, Anatot’taki tarlamı satın al’ dedi, ‘Çünkü miras hakkı da en yakın akrabalık hakkı da senindir. Onu kendin için satın al.’ “O zaman RAB’bin sözünün yerine geldiğini anladım. 9Böylece Anatot’taki tarlayı amcamın oğlu Hana-mel’den satın aldım. Tarlaya karşılık kendisine on yedi şekel gümüş tartıp ödedim. 10Satış belgesini çağırdığım tanıkların önünde imzalayıp mühür-ledim, gümüşü terazide tarttım. 11Satış belgesini –kural ve koşulları içeren mühürlenmiş kâğıdı ve açık sözleşme belgesini– aldım. 12Amcamın oğlu Hanamel’in, satış belgesini imzalayan tanıkların ve muhafız avlusunda oturan bütün Yahudiler’in gözü önünde satış belgesini Mahseya oğlu Ne-riya oğlu Baruk’a verdim. 13“Hepsinin gözü önünde Baruk’a şu buyrukları verdim: 14’İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Bu satış bel-gesini –mühürlenmiş, açık olanını– al, uzun süre durmak üzere bir çömle-ğe koy. 15Çünkü İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB söz veriyor, bu ülkede yine evler, tarlalar, bağlar satın alınacak’ diyor.

Hanamel’in Tarlasını Satın Al
Yeremya 32:1-15

Babil Kralı’nın ordusu Yeruşalim’i kuşattığı sırada, Yeremya Yahuda Kra-lı’nın sarayında hapsedilmiş olmasına rağmen RAB ona Hanamel’in tarla-sını satın almasını buyurduğunda itaat eder.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1,2: Babil Kralı’nın ordusu Yeruşalim’i kuşattığı sırada, Yeremya sarayın muhafız avlusunda tutukluydu. RAB daha önce Yeremya aracılığıyla ge-lecekte Yeruşalim’de neler olacağını bildirmişti. Durum böyleyken, kral Sidkiya, peygamber Yeremya’yı tutuklatarak Tanrı’nın isteğine karşı gelmekteydi. Kral Sidkiya, Tanrı’nın sesini dinlemediği gibi, ben de Tan-rı’nın sesine kulağımı kapayıp kendi isteğimi yapmaya çalışıyor muyum?
3-5: Tanrı’nın Yeremya’ya bildirdiği olaylar bir bir gerçekleşecektir. Ye-remya, kral Sidkiya’ya Tanrı’nın sözünü bildirerek kendi canını tehlikeye atarken korkup susmak yerine Tanrı’nın isteğini yerine getirmişti. Tan-rı’dan aldığım sözleri değiştirmeden ya da bir şeyler eklemeden aynı şe-kilde duyuruyor muyum?
6-15: Yeremya tutukluyken bile Tanrı’nın buyruğunu yerine getirdi. Tan-rı’nın buyurduğu gibi Hanamel’in tarlasını satın alarak en yakın akrabalık hakkının devam etmesini sağladı. Yeremya Tanrı’nın isteğini yerine ge-tirmesi ilerleyen zamanlarda yabancı topraklara sürgün edilenlerin bir gün tekrar topraklarına döneceklerini göstermektedir. Yeremya, hapiste olma-sına ve Yahuda halkının durumunun pek de parlak olmamasına rağmen Rab’bin sözüne itaat etmiştir. Tanrı bana da bir şey söylediğinde kendi kararlarıma göre değil, Tanrı’nın isteğine göre hareket etmem gerekir.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
762
Mart

 24.03.2018

musa
24/03/2018 21
761
Mart

 23,03,2018

musa
23/03/2018 7
760
Mart

 22.03.2018

musa
22/03/2018 11
759
Mart

 21.03.2018

musa
21/03/2018 9
758
Mart

 20.03.2018

musa
20/03/2018 6
757
Mart

 19.03.2018

musa
19/03/2018 10
756
Mart

 18.03.2018

musa
18/03/2018 8
755
Mart

 17.03.2018

musa
17/03/2018 11
754
Mart

 16.03.2018

musa
16/03/2018 14
753
Mart

 15.03.2018

musa
15/03/2018 12
752
Mart

 14.03.2018

musa
14/03/2018 24
751
Mart

 13.03.2018

musa
13/03/2018 21
750
Mart

 12.03.2018

musa
12/03/2018 25
749
Mart

 11.03.2018

musa
11/03/2018 17
748
Mart

 10.03.2018

musa
10/03/2018 23
747
Mart

 09.03.2018

musa
09/03/2018 20
746
Mart

 08.03.2018

musa
08/03/2018 17
745
Mart

 07.032018

musa
08/03/2018 14
744
Mart

 06.03.2018

musa
08/03/2018 16
743
Mart

 05.03.2018

musa
08/03/2018 16
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[39]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com