incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 878 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  12.10.2017
Yeremya 31:23-40
23İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: “Yahuda ve kent-lerindeki halkı eski gönençlerine kavuşturduğum zaman yine şu sözleri söyleyecekler: ‘RAB sizi kutsasın, ey doğruluk yurdu, ey kutsal dağ!’ 24Halk, ırgatlar, sürüleriyle dolaşan çobanlar Yahuda’da ve kentlerinde birlikte yaşayacak. 25Yorgun cana kana kana içirecek, bitkin canı doyura-cağım.” 26Bunun üzerine uyanıp baktım. Uykum bana tatlı geldi. 27“İsrail ve Yahuda’da insan ve hayvan tohumu ekeceğim günler yaklaşıyor” diyor RAB, 28“Kökünden söküp yok etmek, yerle bir edip yıkmak, yıkıma uğ-ratmak için onları nasıl gözledimse, kurup dikmek için de gözleyeceğim” diyor RAB. 29“O günler insanlar artık, ‘Babalar koruk yedi, çocukların dişleri kamaştı’ demeyecekler. 30Herkes kendi suçu yüzünden ölecek. Ko-ruk yiyenin dişleri kamaşacak. 31“İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” diyor RAB, 32“Atalarını Mı-sır’dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşma-ya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, bozdular o antlaşmamı” diyor RAB. 33“Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB, “Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazaca-ğım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. 34Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, ‘RAB’bi tanıyın’ diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni” diyor RAB. “Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım.” 35Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan, gece ışık olsun diye ayı, yıldız-ları düzene koyan, dalgaları kükresin diye denizi kabartan RAB –O’nun adı Her Şeye Egemen RAB’dir– diyor ki, 36“Eğer kurulan bu düzen önümden kalkarsa, İsrail soyu sonsuza dek önümde ulus olmaktan çıkar” diyor RAB. 37RAB şöyle diyor: “Gökler ölçülebilse, dünyanın temelleri incelenip anlaşılabilse, İsrail soyunu bütün yaptıkları yüzünden reddede-rim” diyor RAB. 38“Yeruşalim Kenti’nin Hananel Kulesi’nden Köşe Ka-pısı’na dek benim için yeniden kurulacağı günler geliyor” diyor RAB, 39“Ölçü ipi oradan Garev Tepesi’ne doğru uzayıp Goa’ya dönecek. 40Ölülerle küllerin atıldığı bütün vadi, Kidron Vadisi’ne dek uzanan tarla-lar, doğuda At Kapısı’nın köşesine dek RAB için kutsal olacak. Kent bir daha kökünden sökülmeyecek, sonsuza dek yıkılmayacak.”

Yeniden Antlaşma Yapan RAB
Yeremya 31:23-40

RAB, halkıyla olan bağının düzelmesini sağlayacaktır. RAB, halkını hiç bir zaman terk etmeyeceğine ve Yeruşalim’i yeniden kuracağına söz verir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
23,25,38-40: RAB’bin kuracağı yeni Yeruşalim, bir daha asla kökünden sökülmeyecek, sonsuza dek yıkılmayacaktır. Artık orada esenlik olacak-tır. Yalnızca Tanrı bizimle beraber olduğunda ve biz O’nun kutsal halkı olduğumuz zaman gerçek esenliği ve zenginliği yaşayabiliriz.
27,28: İsrail ve Yahuda’nın günahlarından dolayı yıkımın geldiği yere ar-tık esenlik gelecektir. Tanrı’nın onlara verdiği ceza korkunç ve acımasız-ca olsa da, kendi halkına duyduğu sevgi verdiği cezadan daha çok büyük-tür.
31-34: RAB yeni bir antlaşmayla yasasını artık yüreklere yazıp içimizde tutan Tanrımız olarak kendini tanıtmaktadır. Tanrı, huzurundan attığı hal-kı tekrar huruzuna kabul edecektir. İsrail halkına bu akıl almaz sevgisiyle yaklaşan RAB bizlere de yaklaşrak korkunç yıkımdan kurtulmamızı sağ-lamıştır.
35-37: Her şeyi yaratıp düzene koyan RAB, kendi halkıyla yaptığı antlaş-masına sadık kalarak İsrail’i sonsuza dek koruyacaktır. Tanrı’nın kendi halkına olan bu sevgisi ölçülemeyecek kadar büyüktür. Hiçbir şey Tan-rı’nın halkına duyduğu bu sevgiye son veremez.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
878
Temmuz

 18.07.2018

musa
18/07/2018 0
877
Temmuz

 17.0.2018

musa
17/07/2018 5
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 6
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 9
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 7
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 13
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 20
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 12
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 15
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 11
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 15
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 21
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 20
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 18
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 18
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 19
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 17
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 19
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 18
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 22
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com