incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

GÜNDELİK EKMEĞİMİZ

Her gün Tanrı'nın verdiği yaşam ekmeği ile yaşarız.toplam 876 makaleler 44 sayfa 1
  
kullanıcı adı  
   musa 
başlık  
  13.08.2017
Elçilerin İşleri 10:34-48
34-35O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: “Tanrı'nın insanlar arasında ay-rım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. 36Tanrı'nın, her-kesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğul-ları?na ilettiği bildiriden haberiniz vardır. 37-38Yahya?nın vaftiz çağrısın-dan sonra Celile?den başlayarak bütün Yahudiye?de meydana gelen olay-ları, Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis?in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O'nunla birlikteydi. 39“Biz İsa'nın, Yahudiler?in ülkesinde ve Yeruşalim?de yaptıklarının hepsine ta-nık olduk. O'nu çarmıha gerip öldürdüler. 40Ama Tanrı O'nu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. 41İsa halkın tümüne değil de, Tan-rı?nın önceden seçtiği tanıklara –ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere– göründü. 42Tanrı tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. 43Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklık-ta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır.” 44Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. 45Petrus?la birlikte gelen Yahudi imanlılar, Kutsal Ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesi-ni şaşkınlıkla karşıladılar. 46-47Çünkü onların, bilmedikleri dillerle konu-şup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, “Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel ola-bilir?” dedi. 48Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyur-du. Sonra onlar Petrus?a, birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulun-dular.

Yabancıların Üzerine İnen Kutsal Ruh
Elçilerin İşleri 10:34-48

Petrus, Kornelius’un evinde Tanrı’nın uluslar arasında ayrım yapmadan kendi halkı olarak kabul ettiğine tanık oldu.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
34,35: Tanrı kendisinden korkan, doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bak-maksızın kabul eder. Artık Tanrı'nın kurtuluş lütfu Yahudi sınırını geçe-rek dünyanın her köşesine açılmıştır.
44-48: Tanrı, Pentikost Günü?nde Yahudiler?e verdiği Kutsal Ruh'u Kor-nelius?un ev halkına da vererek Petrus?un paylaştığı Müjde?nin gerçekli-ğini ve İsa Mesih?i kabul eden herkesin Tanrı'nın Egemenliği?nde olaca-ğını kanıtlamıştır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
47,48: Petrus, Kornelius?un evinde yaşadıklarından dolayı imanda yeni bir anlayışa sahip oldu. Yahudi geleneğine göre hayal dahi edemeyeceği adımları atarak insanları vaftiz ettikten sonra onlarla birlikte sofraya otur-du (11:3). Kutsal sözlerle bağlantılı olarak yepyeni bir anlayışa ulaştığım-da, tereddüt etmeden kabul etmeye hazır mıyım?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
Category
 
 
 
876
Temmuz

 16.07.2018

musa
16/07/2018 1
875
Temmuz

 15.07.2018

musa
15/07/2018 5
874
Temmuz

 14.07.2018

musa
14/07/2018 4
873
Temmuz

 13.07.2018

musa
13/07/2018 9
872
Temmuz

 12.07.2018

musa
12/07/2018 15
871
Temmuz

 11.07.2018

musa
11/07/2018 8
870
Temmuz

 10.07.2018

musa
10/07/2018 10
869
Temmuz

 09.07.2018

musa
09/07/2018 7
868
Temmuz

 08.07.2018

musa
08/07/2018 10
867
Temmuz

 07.07.2018

musa
07/07/2018 16
866
Temmuz

 06.07.2018

musa
06/07/2018 16
865
Temmuz

 05.07.2018

musa
05/07/2018 14
864
Temmuz

 04.07.2018

musa
04/07/2018 14
863
Temmuz

 03.07.2018

musa
03/07/2018 14
862
Haziran

 02.07.2018

musa
02/07/2018 14
861
Temmuz

 01.07.2018

musa
01/07/2018 16
860
Haziran

 30.06.2018

musa
30/06/2018 15
859
Haziran

 29.06.2018

musa
29/06/2018 19
858
Haziran

 28.06.2018

musa
28/06/2018 16
857
Haziran

 27.06.2018

musa
27/06/2018 17
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[44]:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com