incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

Pazar Günü Vaazlar

Kilise olmayan yerlerde imanlı ve meraklı kardeşler için Her Pazar Günü verilen Vaazlardır.
Kutsal Ruh’un yönlendirişi ve yardımı ile yeni yaşama kavuşsunlar.
Okuyanlara, Düşünenlere, Uygulamaya çalışanlara ve Paylaşanlara Ne Mutlu! Toplam 56artikeller, 1inci sayfadır / 3sayfalar
artikel     
başlık   VAAZ 45
ad   Gizem 

Sevgili Okuyucu,

Mat. 12:22~37 [İsa ve Baalzevul] (Mar.3:20-30; Luk.6:43-45; 11:14-23)

Mat. 12:22 Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı.
Mat. 12:23 Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. "Bu, Davut'un Oğlu* olabilir mi?" diye soruyorlardı.
Mat. 12:24 Ferisiler bunu duyunca, "Bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi Baalzevul'un* gücüyle kovuyor" dediler.
Mat. 12:25 Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: "Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz.
Mat. 12:26 Eğer Şeytan Şeytan'ı kovarsa, kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir?
Mat. 12:27 Eğer ben cinleri Baalzevul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak.
Mat. 12:28 Ama ben cinleri Tanrı'nın Ruhu'yla kovuyorsam, Tanrı'nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.
Mat. 12:29 "Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir.
Mat. 12:30 "Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir.
Mat. 12:31 Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak; ama Ruh'a edilen küfür bağışlanmayacaktır.
Mat. 12:32 İnsanoğlu'na* karşı bir söz söyleyen, bağışlanacak; ama Kutsal Ruh'a karşı bir söz söyleyen, ne bu çağda, ne de gelecek çağda bağışlanacaktır.
Mat. 12:33 "Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın; ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır.
Mat. 12:34 Sizi engerekler soyu! Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler.
Mat. 12:35 İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır.
Mat. 12:36 Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler.
Mat. 12:37 Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız."


İnsanlar yaşarken hergün her dakika hata yapıp günah işliyoruz. Günahlı bir insan hata yapmazsa nasıl olur? Kendi işlerini yerine getirebilir ama kötü meyve verir, Çünkü günahlıdır. Bizler Rab'be ve diğer kardeşlere karşı hata yapıyoruz ama Rab'den bağışlanma istiyoruz. Hatalı imanlı bir insan, hatasız ama günahlı bir insandan daha bereketlidir. Çünkü İsa Mesih bize geliş nedeni bizim günahlarımızı bağışlamaktır,

Mat. 18:21 Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab" dedi, "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?"
Mat. 18:22 İsa, "Yedi kez değil" dedi. "Yetmiş kere yedi kez derim sana.


Yahudilerde daha önce insanı hata yaptıkları zaman üç kez bağışlarlardı. Bu neden ile Petrus İsa Mesih'e bu soruyu soruyor. İsa Mesih ise burada sınırsızlığı ifade ediyor. Hatta yetmiyor düşmamını da seveceksin diye bize buyruk veriyor.

Bütün bunlar bir yana bağışlanmayan günah vardır. Ne bugün ne de gelecekte bu günah bağışlanmayacaktır.

KutsalRuh'a küferetmek.

Mat. 12:31 Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak; ama Ruh'a edilen küfür bağışlanmayacaktır.
Mat. 12:32 İnsanoğlu'na* karşı bir söz söyleyen, bağışlanacak; ama Kutsal Ruh'a karşı bir söz söyleyen, ne bu çağda, ne de gelecek çağda bağışlanacaktır.


Bu ayetlerde de gördüğümüz gibi bu hiçbir zaman bağışlanmayacaktır.
Kutsal Ruh'a küfür etmek ne demektir. Bunu anlamaya çalışalım.

Mat. 12:22 Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı.
Mat. 12:23 Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. "Bu, Davut'un Oğlu* olabilir mi?" diye soruyorlardı.
Mat. 12:24 Ferisiler bunu duyunca, "Bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi Baalzevul'un* gücüyle kovuyor" dediler.


Burada İsa Mesih kör ve dilsiz bir adamı iyileştiriyor. Oysa Ferisililer Bu Davut'un oğlu olabilir mi? diye soruyorlardı. Çünkü Mesih'in Davut'un soyundan geleceğini biliyorlardı. Bütün her şeyi biliyorlardı. Bu neden ile Mesih değil de Cinlerin lideri ile cinleri kovuyor deyip günaha düştüler. Yani Yahudi dinini bilmeyen bir yabancıya sorsanız bu kendi tanrısının gücü ile olduğunu söyleyebilir. Çünkü o kişi Tanrı'yı tanımıyor bilmiyor. Bildiği sadece kendi taptığı put dur. Bu nedenle bu mucizeyi kendi tanrısının gerçekleştireceğini söyleyebilir. Bu farklı bir olay, Oysa Ferisiler her şeyi bilerek bunu söylüyorlardı ki bu da gerçekten günahtı.

Burada Ferisiler'in odak noktasının ne olduğuna bakalım Yapılan bu işte Mesih bizimle birlikte mi yoksa bize karşı mı? Yani benlik hemen devreye giriyor.

Mat. 11:18 Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona `cinli' diyorlar.
Mat. 11:19 İnsanoğlu* geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki, `Şu obur ve ayyaş adama bakın! Vergi görevlileri* ve günahkârlarla dost oldu!' Ne var ki bilgelik, ortaya koyduğu işlerle doğrulanır."


Burada da gördüğümüz gibi Yahya geldiği zaman oruç tutup hiç içki içmedi buna da cinli dediler. Oysa İsa Mesih yemek yediği zaman da obur dediler. Yani her durumda onlar kötülemek için bir neden yada bahane bulacaklardı. Çünkü odak noktaları yapılan bu iş doğru olup olmadığına bakmaksızın bizim tarafımızda mı yoksa karşı tarafta mı?
Bütün insanlarda yapılan olayları yargılamak için bir cetvel vardır. Bu da benliktir. Doğru mu yanlışmı önemli değil. Önemli olan bana göre olursa doğru yoksa yanlıştır.

İsa Mesih'in kim olduğunu bilmeden inkar ederlerse tamam bu normal olabilir.
Ama Ferisiler herşeyi bildikleri halde inkar ettikleri zaman işte bu çok olumsuz olur.

Kiliselerin işlerine de karşı çıktıkları zaman da çok günah işlemiş oluruz. Nasıl mı?

Bir insana da karşı iftira attığı zaman suç işlemiş olur. Normal bir hayatımızda yaşarken başka birisi bizim için şöyle yapmış böyle yapmış deyip yalan yanlış şeyler söylediği zaman da Kutsal Ruh'a küfür etmiş olur. Çünkü iman ettiğimizde Ruh gelip bizde yaşar. Bizim tapınağımızda yani bedenimizde yaşar. Bize yapılan küfür otomatik olarak Ruh'a yapılmış oluyor.

Ko. 3:16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhu'nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?

Bu neden ile imanlı bir kardeşimize iftira atarsak KutsalRuh'a küfür etmiş gibi oluyoruz. Ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanmayacaktır deniyor.

İki çeşit günah vardır. Bunların 1. bilmediği günahlar, 2. Bilerek işlenmiş günahlar.
Bilerek işlenmiş günahlar da iki grupta toplayabiliriz.a) Günah olduğunu biliyor, yapmaması gerektiğini biliyor ama alışkanlık olan günahlar vardır.  Örnek olarak verirsek Yuhanna 8. bölümdeki Zina da yakalanan kadın olayında görüyoruz.

Yu. 8:3-4 Din bilginler ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı" dediler.
Yu. 8:5 "Musa, Yasa'da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?"
Yu. 8:6 Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı; O'nu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu.
Yu. 8:7 Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, "İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!" dedi.
Yu. 8:8 Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı.
Yu. 8:9 Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu.
Yu. 8:10 İsa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu.
Yu. 8:11 Kadın, "Hiçbiri, Efendim" dedi.  İsa, "Ben de seni yargılamıyorum" dedi. "Git, artık bundan sonra günah işleme!"


Burada gördüğümüz gibi o zamanda zina yine günahtı ve iyi karşılanmıyordu. Fakat bu kadının geçinmek için yapabileceği hiçbir şey yoktu. İstemeden bunu yapıyordu. İsa Mesih kadının yüreğini bildiği için bir daha yapma ama ben de seni yargılamıyorum diyerek gönderdi. Yani buda bağışlanabilir.

Ama diğer ikinci günah vardır ki Ferisilerin yaptıkları gibi bana kar getirecek tarafı varmı? ozaman bu doğrudur diyerek işledikleri günahlar. İşte bu günahlar Kutsal Ruh'a karşı küfür edilmiş olarak hiçbir zaman bağışlanmayacaklardır deniyor.
Aramızdaki ilişkilerde de böyle oluyor. Kurnazlık yapıyoruz. Bu dünyada bütün insanların ilişkileri bozuluyor. Neden? İşte bütün mesele burdan kaynaklanmaktadır. Benim menfaatime uygun düşerse kabul ederim  doğrudur, hayır değilse kabul etmem kötüdür deyip hatta iftira atarız.

Mat. 5:37 `Evet'iniz evet, `hayır'ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan'dandır."

Bizler Kutsal Ruh'a karşı gelmeden nasıl yaşayabiliriz?

Mat. 12:33 "Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın; ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır.
Mat. 12:34 Sizi engerekler soyu! Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler.
Mat. 12:35 İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır.


Bizler İsa Mesih inanlısı olarak Kutsal Ruh'a karşı günah işlemeden O'nunla beraber ortak olarak yaşamamız gerekir.Kendimize, ailemize, çevremize karşı iyi işlerle teşvik edip onlara umut olabiliriz. İyi sözlerle düşüncelerle ve hareketlerle davranırsak zaten böyle bir hesap tutmaya gerek kalmayacaktır. O zaman biz gerçekten Kutsal Ruh'un ortağı olacağız ve Tanrı'nın Egemenliği için çalışıyor olacağız.

Sevgili Tanrım,

Kendi benliğimizi odak noktası alarak yaşadığımız zaman en büyük günahı işlediğimizi bize gösterdin. Rab Senin Ruh'unla ortak olarak Senin Egemenliğin için çalışmak istiyoruz. Bugüne kadar bizlerin farklı ve yanlış olan yürekten kaynaklanan alışkanlıklarımızı değiştirmek istiyoruz. Lütfunu göster ve bizleri bağışla, Ve Rab Kutsal Ruh'unla bizlere yardım et diye dua ediyoruz.

İsa Mesih Adı ile Amin  

inanlı :: incil  [08/10/2007] ¨ä
chenlina :: chenlina20180122http://www.uggboots-cheap.us.org http://www.adidasstoreuk.me.uk http://www.truereligionsale.com.co http://www.cheapnhljerseysshop.us.com http://www.michaelkorsoutletmall.us.com http://www.flops.us.com http://www.airmax97.org http://www.nikeairmaxshoes.us.com http://www.cheapairjordans.us.com http://www.uggbootssale.us.org http://www.valentino.us.org http://www.thenorthfaceuk.co.uk http://www.coachoutletonlinestore.ca http://www.uknorthface.org.uk http://www.snapbacks-wholesale.us.com http://www.coach-bags.us.org http://www.asics.us.org http://www.beatsheadphones.us.com http://www.christianlouboutinshoessale.org.uk http://www.jordan1.us http://www.wholesaleoakleysunglasses.us.org http://www.airmaxnike.me.uk http://www.louboutinoutlets.us.com http://www.ugg-boots.me.uk http://www.michaelkorstotehandbags.us.com http://www.katespadeoutletstore.us.org http://www.mbt.us.com http://www.pandorajewelry.us.org http://www.uggaustralia.org.uk http://www.michael-korshandbagsoutlet.us.org http://www.nikeflipflops.org http://www.nikeblazer.fr http://www.nikefree.me.uk http://www.coachoutlet70off.us.com http://www.airmax95.us.org http://www.ralphlaurenoutletofficial.us.com http://www.canadagoosejacket.us.org http://www.converseshoesoutlet.us.com http://www.jordanretro.us http://www.jordanxx9.in.net http://www.monclerdunjacka.se http://www.baseballjersey.us.com http://www.nikefreerun.us.com http://www.montblanc.com.cohttp://www.canadagoosesale.com.co http://www.nbajerseysshop.us.com http://www.ugg.com.co http://www.jordanshoes.us.org http://www.asics.org.uk http://www.botasuggs.es http://www.supremeparis.fr http://www.louboutin.uk http://www.jacketsmoncler.us.com http://www.northfaceoutletstore.us.org http://www.coachoutletstore.eu.com http://www.pandoraukcharms.co.uk http://www.cheapnfljerseysstore.us.com http://www.uggpas-cher.fr http://www.cheapraybansunglasses.net.co http://www.cheapmlbjersey.us.com http://www.newbalance-shoes.us.com http://www.uggbootsclearance.net.co http://www.salvatoreferragamo.in.net http://www.adidasslides.us.com http://www.air-jordanpascher.fr http://www.manoloblahnik.us http://www.fitflopssale.org.uk http://www.canadagoose-jacket.me.uk http://www.oakleysunglasses-vault.us.com http://www.linksoflondonuk.me.uk http://www.canadagoosecanada.ca http://www.christianlouboutinoutletuk.org.uk http://www.truereligionjeans-outlet.us.com http://www.nikeukstore.org.uk http://www.hermesoutlets.us.com http://www.christian-louboutins.fr http://www.cheaprolexwatches.us.com http://www.truereligion-jeans.me.uk http://www.michaelkorsonline-outlet.us.com http://www.cheap-jordan-shoes.us.com http://www.cheapjordansshoes.us.com http://www.jordans.in.net http://www.coachfactoryoutlet-online.eu.com http://www.nikeroshe.us.com http://www.oakleysungalsses.nom.co http://www.katespadeoutletsale.us.com http://www.uggsstoreoutlet.us.com http://www.cheapraybans.ca http://www.vibram-fivefingers.us.com http://www.nikeshox.in.net http://www.michaelkorsoutletoff.us.com http://www.fitflopssaleclearance.us.org http://www.montblancpensonline.us.com http://www.redbottoms.us.org http://www.longchampsacsoldes.fr http://www.cheap-jordans.us.com http://www.maccosmeticsofficial.us.com http://www.nikeairmaxuk.co.uk http://www.nfl--jerseys.us.com http://www.timberland.us.org http://www.michaelkorsinc.us.com http://www.kevindurantshoes.us.com http://www.blackhawksjersey.us.com http://www.uggsaustraliaboots.me.uk http://www.moncler-jacken.at http://www.uggschweiz.ch http://www.ralph-lauren.com.co http://www.michaelkorsoutlet.us http://www.nikeair-max.nl http://www.supremeuk.co.uk http://www.northfacejacket.us.com http://www.adidas.us.org http://www.airforce1.in.net http://www.coachoutletsale.us.com http://www.toryburchoutletsaleonline.us.com http://www.pandora-jewelry.name http://www.timberlandpro.us.com http://www.monclerjassen.be http://www.niketrainers.org.uk http://www.coachonline.us.org http://www.fitflops.us.org http://www.canadagoosejacket.me.uk http://www.ralphlauren.in.net http://www.nikeairmax90.com.de http://www.nikeblazers.us http://www.poloralphlaurenoutletonline.us.org http://www.uggstore.us.com http://www.coachoutlet-handbags.us.com http://www.cheapjordansshoes.in.net http://www.baseballbats.us.com http://www.michael-korsoutletonline.us.org http://www.monclernederland.nl http://www.rayban.in.net http://www.thenorthfacecom.us.com http://www.nikefree-run.fr http://www.prada.us.org http://www.michaelkors--outlet.us.com http://www.nikefactory-outlet.us.com http://www.supremeclothing.us.com http://www.coachoutletonsale.us.com http://www.raybansunglassesforwomen.us.com http://www.soccerjersey.us.com http://www.thenorthfaceoutlet.ca http://www.converseshoes.us.org http://www.coachoutletonlineshopping.us.org http://www.hermesbags.me.uk http://www.adidassuperstar.name http://www.coachoutletonline70off.us.com http://www.rayban.net.co http://www.oakleyssunglassescheap.com http://www.airmaxplus.org http://www.airmax1.us http://www.poloralph.us.com http://www.ralph-laurens.co.uk http://www.moncleroutletstore.us.com http://www.jordan5.us http://www.kobe11.in.net http://www.canadagoosecom.us.com http://www.ugg-bootsonsale.us.com http://www.michaelkorsofficial.ca http://www.ralphlaurencom.us.com http://www.birkenstocksandals.us.org http://www.ray-bansunglassessale.us.org http://www.toryburchhandbagsoutlet.us.com http://www.uggboots-sale.us.com http://www.michaelkorsoutlet70off.us.com http://www.oakleysunglassescanada.ca http://www.airmax270.org http://www.tory-burch.org.uk http://www.monclersitoufficiale.it http://www.nikeairmax90.us.org http://www.uggbootscom.us.com http://www.coachoutletstoreonlineofficial.us.com http://www.raybansunglassesoutlet.net.co http://www.louboutin.in.net http://www.katespadestoreoutlet.us.com http://www.nikemercurial.us http://www.birkenstockoutlet.us.org http://www.adidasoutletstores.com http://www.pandoracharmjewelry.us.com http://www.cheapjerseys.in.net http://www.adidasfootballboots.org.uk http://www.hermesbirkinbags.us.com http://www.mbtscarpe.it http://www.cheapmichaelkorshandbags.us.org http://www.stansmithadidas.us.com http://www.pandorajewelrycanada.ca http://www.nikelunarglide.us http://www.nikefree.net http://www.jacketmoncler.co.uk http://www.marcjacobs.me.uk http://www.longchamp-handbags.us.org http://www.korsmichaelkors.org.uk http://www.mulberryukhandbags.org.uk http://www.nikefootballbootsuk.org.uk http://www.mizuno.us.org http://www.outlet-canadagoose.us.org http://www.airjordanretro.fr http://www.ferragamoshoesoutlet.us.com http://www.canada-goosejassen.nl http://www.discountnike.us.com http://www.monclerjackenschweiz.ch http://www.salecanadagooseoutlet.us.com http://www.newbalance.me.uk http://www.adidasyeezy-boost.us.com http://www.timberlandoutlet.org.uk http://www.poloralphlaurenpascher.fr http://www.cheapjerseysnfl-wholesale.us.com http://www.airmax2018.in.net http://www.burberryoutletonline.us.org http://www.airjordan-14.us http://www.barcelonajersey.us.com http://www.oakleysunglasshut.us.com http://www.northface.me.uk http://www.adidaswings.name http://www.nikeoutletstoreonline.us.com http://www.ferragamooutlet.us.com http://www.uggsclassicboots.us.com http://www.north--face.us.com http://www.ralph-laurenpolouk.org.uk http://www.korsoutlet.us.org http://www.airhuarache.fr http://www.bcbg.us.com http://www.uggclearance.us.com http://www.airjordan-uk.co.uk http://www.northfaceoutletonline.com http://www.stuartweitzmanshoes.us.com http://www.goedkope-uggs.be http://www.dansko.us.com http://www.michael--kors.me.uk http://www.cheap-oakleysunglasses.com http://www.nikefactoryoutletstores.us.com http://www.uggoutletstore.us.orghttp://www.hermesbeltoutlet.com http://www.ukmoncler.org.uk http://www.uggsoutletcom.us.com http://www.katespadehandbagssale.us.org http://www.jordan12.org http://www.canadagoosecoatsoutlet.us.com http://www.coachfactoryoutletcom.us.com http://www.truereligion-jeans.us http://www.bottega.in.net http://www.cheapraybansunglass.co.uk http://www.niketn.fr http://www.pandorajewelrysoutlet.us.com http://www.christian--louboutin.us.com http://www.uggbootsoutlet.org.uk http://www.lebron15.in.net http://www.airjordan11.us http://www.fitflopsoutlet.us.com http://www.uggbootsonsales.us.com http://www.michaelkorsoutletonline.us.org http://www.ugg.co.nl http://www.north-face-outlet.in.net http://www.uggoutletinc.us.com http://www.wwwnorthface.us.com http://www.burberryoutlet-canada.ca http://www.northfaceclearance.us.com http://www.scarpehoganoutlet.it http://www.burberryscarfsale.in.net http://www.converse.me.uk http://www.basketballshoesstore.us.com http://www.monclerdoudounepascher.fr http://www.coachfactory--outlet.us.com http://www.michael-korstaschen.ch http://www.katespade-outlet.in.net http://www.redbottomsshoes.me.uk http://www.christianlouboutinsale.uk http://www.nikeairmaxschweiz.ch http://www.manchesterunitedjersey.us.com http://www.montblancpensale.us.com http://www.birkenstockshoes.org.uk http://www.christian--louboutin.us http://www.newcoachoutlet.us.com http://www.fitflopsandals.org http://www.uggscanadaboots.ca http://www.pradabags.in.net http://www.ray-banssunglasses.org.uk http://www.canadagoosedownjackets.us.com http://www.ray-bans-sunglasses.us.com http://www.nikecortez.net http://www.katespadehandbagsoutlet.us.org http://www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com http://www.longchamp-outletstore.us.com http://www.mcmbackpack.us.com http://www.coachoutlet-online.eu.com http://www.michaeljordan-shoes.com http://www.moncler-outletonline.us.com http://www.cheapmlbjerseysshop.us.com http://www.chaussuresnikeairmax.fr http://www.airmax2017.us.com http://www.nikedunks.us http://www.uggscanadastore.ca http://www.stansmithadidas.org.uk http://www.authenticmlbjerseyscheap.us.com http://www.northfacejacketsclearance.us.com http://www.ralphlauren-outletstores.us.com http://www.burberryscarves.us.com http://www.nike-factoryoutlet.us.com http://www.balenciaga.us.org http://www.outletcanadagoosesale.us.com http://www.uggbootssaleoutlet.us.com http://www.pradaoutletonlinestore.us.com http://www.burberry-outlet-stores.us.com http://www.pradahandbagsoutlet.us.com http://www.oakley-sunglassesonsale.us.com http://www.northfacecom.us.com http://www.outletcanadagoose.ca http://www.hardenvol1.us.com http://www.outletuggssale.us.com http://www.adidasjeremyscott.in.net http://www.coachcom.us.com http://www.adidasshoesoutletstore.us.com http://www.underarmouroutletclearance.com http://www.longchamp-outlet.us.org http://www.uggs-australiaboots.us.com http://www.jordans-fusion.com http://www.giuseppe-zanotti.us.com http://www.swarovskijewelry.co.uk http://www.bottesuggs.fr http://www.ralplaurenuk.org.uk http://www.coach-factoryonline.us.org http://www.superdry.me.uk http://www.swarovski.us.org http://www.jerseys.us.org http://www.uggsitalia.it http://www.northfacethe.us.com http://www.coachwallets.us.com http://www.moncler--paris.fr http://www.michael-korsoutletstores.us.org http://www.adidasshoess.us.com http://www.ray-bansunglassesoutlet.com.co http://www.cheapreplicawatches.us.com http://www.sunglassesoakleycheap.us.com http://www.poloralphlauren-factorystore.us.com http://www.suprashoesclearance.us.com http://www.nike-airhuarache.me.uk http://www.doudounecanadagooseenfant.fr http://www.truereligionoutletjeans.us http://www.michael-kors-uk.me.uk http://www.redbottomshoes.org.uk http://www.ralphlaurenonlineoutlet.us.com http://www.nhlhockey-jerseys.us.com http://www.uggbuys.com http://www.uggslippers.org.uk http://www.dolceandgabbana.us.com http://www.moncler.eu.com http://www.the-northfacecanada.ca http://www.ralphlauren-poloshirts.co.uk http://www.outletsuggstores.us.com http://www.tods.us.com http://www.nikeoff.com http://www.northfacejackets.us.org http://www.nikeairmax.me.uk http://www.uggsboots.me.uk http://www.longchampoutletcom.us.com http://www.pandorajewelry-canada.ca http://www.nikeairforce1.net http://www.wholesalenfl-jerseys.us.com http://www.poloralphlaurenoutlet.org.uk http://www.moncleroutlet.us.org http://www.supreme-newyork.com http://www.doudoune--canadagoose.fr http://www.nikesb.in.net http://www.rayban-sunglassesonsale.us.com http://www.poloralphlauren-outletstores.us.com http://www.longchampoutlet-online.com http://www.coachhandbagsfactoryoutletonline.us.com http://www.coachoutlet-factory.us.com http://www.ralphlaurenpolo.in.net http://www.oakleysunglassescom.us.com http://www.tommyhilfigercanada.ca http://www.timberlandoutlet.us.org http://www.ralph-lauren.fr http://www.cheapnfljerseys.us.org http://www.toryburchoutletcom.us.com http://www.nikejordans.co.uk http://www.uggcanadaoutlet.ca http://www.nikehuarache.net http://www.adidasflipflops.us.com http://www.louboutin.us.com http://www.juicycoutureoutlet.us.com chenlina20180122  [22/01/2018]  
kullanıcı adı :    not : şifre :  
 önceki    VAAZ 46 [1]
musa
  21/03/2016 
 sonraki    VAAZ 44/10
Gizem
  14/09/2007 

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com