incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

Pazar Günü Vaazlar

Kilise olmayan yerlerde imanlı ve meraklı kardeşler için Her Pazar Günü verilen Vaazlardır.
Kutsal Ruh’un yönlendirişi ve yardımı ile yeni yaşama kavuşsunlar.
Okuyanlara, Düşünenlere, Uygulamaya çalışanlara ve Paylaşanlara Ne Mutlu! Toplam 56artikeller, 1inci sayfadır / 3sayfalar
artikel     
başlık   VAAZ 42
ad   Gizem 
Sevgili Okuyucu,

Bugün kilise ne demektir? neler gerekiyor gibi sorulara bakacağız.

Bir ülkede her yerde olduğu gibi çok sayıda kilise mevcuttu. Bilindiği gibi büyük kiliseler yani üye sayıları 10 bin ile 30 bin arası gibi kiliseler
diğer ülkelere hizmetli  (pastör) gönderiyorlar. Rab'bin Müjde'sini duyurmak için. Fakat ziyaret ettiğim yaklaşık 25-30 kişilik kücük bir kilisede olanları görünce gerçekten çok şaşırdım. Bir ülkeden
çok uzak bir ülkeye pastör göndermişler. Bu nedemek biliyormusunuz? Şimdi hem o kilisenin masrafları hem bütün giderleri karşılanıyor ve birde kendi ülkelerinden çok uzakta bulunan başka bir ülkeye hizmetli gönderiyorlar. Şimdi bu normal şartlarda mümkün değildir.Çünkü Kilise üyelerinin verdiği yardım ve bağışlarla sağlanıyor. Oysa o kilise
üyelerinde Rab'bin Kutsal Ruh'unun var olduğunu çok iyi görebildim. Rab istiyorsa O'nun Egemeniliği için gönderiyorsa Rab diğer üyeleri kullanarak bunu sağlayacakdır. Ama o kilisedeki üyelerde biliyoruz ki gerçek tövbe ve birbirlerini kabul ederek koşulsuzca sevgi mevcuttur. Böyle bir kilisede de Rab Ruhu'nu bolca doldurarak o üyelerle çalışacaktır.  Ve de öyle oluyor.
Elç. 1:4  Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: "Yeruşalim'den ayrılmayın, Baba'nın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin.
Elç. 1:5  Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz."


Bu iki ayete baktığımız zaman bir buyruk ve bir sözün mevcut olduğunu görüyoruz.Elçilerin İşleri 2. bölümünde ise Kutsal Ruh'un gelişi imanlıları dolduruşunu görebiliyoruz. Ve daha sonra Rab'bin sözünü duyurmaya çıkıyorlar.

Yukarıdaki ayete baktığımız zaman verilen emir; Yeruşalimden ayrılmayın dır. Elciler de buradan ayrılmıyorlar.
Gerçek kilise olması için Kutsal Ruh'un gelmesi gerekiyor. Kutsal Ruh gelince korkak inanlılar cesaretli oluyor, hastalar iyileşiyor gibi. Ve
bizler biliyoruz ki Rab'bin sözünü yayarken her türlü kötülük ile karşılaşabiliriz. Hatta öldürülebiliriz de. Ama yine bizler biliyoruz ki
ölüm; bizde etkili değildir. Çünkü bizler gerçekte ölmüyoruz. Yani Sonsuz Yaşam'a kavuşuyoruz. Fizik bedenlerimiz yok olsa da Ruh'umuz gerçeğimiz asla yok olmayacaktır. Çünkü İsa Mesih inanlısı Sonsuz
Yaşama kavuşmuştur.

O dönemdeki Yeruşalim'in durumuna bakalım biraz. İsa  Mesih çarmıha gerilmiş, O'na inananlılar tehlikeye girmiştir, Yani İsa Mesih'i çarmıha geren yetkililer O'nun taraftarlarını da yok etmek istiyorlardı. Yani
tüm inanlıların oradan kaçmaları gerekiyordu.

Canları tehlikedeydi. Oysa İsa Mesih onlara Yeruşalimden ayrılmayın diyordu. Ve ayrılmadılar.
Mar. 14:72 Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine, "Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin" dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Bu ayete de baktığımız zaman Petrus İsa Mesih'in yanında üç yıl birlikte yaşamış ve eğitim almıştır.

Ama bu durumda bile İsa Mesih'i tanımadığını söyleyerek inkar etmiştir. Çünkü korkmuştur. Hiç değişmemiştir.

Yu. 20:20 Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab'bi görünce sevindiler.

Buradaki ayette ise Tomas'ın da İsa Mesih'e inanmadığını görebiliyoruz. Ancak gözleri ile gördüğü zaman inandı. Tüm öğrenciler bir arada iken
görünce böylelikle İsa Mesih'e ve ölümden dirildiğine inandılar.

Yu. 21:3 Simun Petrus ötekilere, "Ben balık tutmaya gidiyorum" dedi. Onlar, "Biz de seninle geliyoruz" dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar.

Böyle bir durumda iken Petrus diğer öğrencilere hiçbirşey yokmuş gibi ben balık tutmaya gidiyorum diyor. Şimdi normalde Petrus lider olduğu halde duyarsız kalarak balık tutmaya gidebiliyor. Yani burada da gördüğümüz gibi Petrus'ta da hiçbir değişiklik yoktur..

Bütün bunların nedeni gerçek tövbe'nin olmayışıdır.
İnsanlar yaptıkları olumsuzluklardan ötürü üzülebilirler ağlayabilirler pişman olabilirler. Ama bu tövbe değildir. Gerçek tövbe yapıldığı zaman
artık işte o zaman Kutsal Ruh kişiye gelebiliyor.

Bütün bunları bilen İsa Mesih bu neden ile Yeruşalim 'den ayrılmayın diyor.
Elçiler de İsa Mesih'in sözünü dinleyerek Yeruşalimde kalıyorlar. İşte gerçek tövbe budur.

Sözdinlerlik. İtaat.
Tanrı tüm insanlara Kutsal Ruh'unu vermek istiyor.

Tüm insanlara Ruh'un armağanlarını, Sonsuz Yaşamını vermek istiyor. Ama ancak İsa Mesih'e iman edenler sahip olabiliyorlar. Yani gerçekte tövbe edenler buna kavuşabiliyorlar. Çünkü Kutsal Ruh gercek tövbe
edenlerin üzerine hayatına giriyor. Bu da şu demektir; kişinin kendi doğruları değilde, Tanrımızın sözüne kulak vererek yaşayan insanlar
buna kavuşabiliyorlar.
Gerçek tövbe de şart koşul yoktur. Rab'bin sözü ne deniyorsa o yapılıyor.
Kutsal Ruh inanlının hayatında işlemeye başladığı zaman Rab o kişi ile çalışıyor. 2000 sene önce de aynıydı. Şimdiye kadar geldi. Ve şimdi de aynıdır.

Elç. 1:15-16  O günlerde Petrus, yaklaşık yüz yirmi kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu: "Kardeşler, Kutsal Ruh'un, İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi gerekiyordu.
  
Elç. 13:1  Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı: Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukius, bölge kralı Hirodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul.
Elç. 13:2  Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: "Barnaba'yla Saul'u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın."
Elç. 13:3  Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba'yla Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.


Her yerde kilise vardır. Ama burada Antakya'daki kilise baktığımızda Yani 1:15 ayete baktığımız zaman önceki Petrus yani korkak olan Petrus şimdi önder ve Kutsal Ruh onunla konuşuyor. Petrus o kadar çok yanlışlıklar yaptığı halde önder olmuştur. Peki bizlerin normları ile olursa bu mümkün değildir. Peki nasıl olmuştur? Petrus Rab'bin önemli buyruklarından olan Birbirinizi sevin'i uyguladı.

Elç. 8:1  İstefanos'un öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler
hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar.


Bu ayette de gördüğümüz gibi İstefanos'un öldürülmesini onaylayan Saul'dur. Böyle biri sonradan öğrencilere gelip, ben İsa Mesih'e iman
ediyorum diyor ve öğrenciler de bunu kabul ediyorlar. Tabii ki bu ancak Rab'bin birbirinizi sevin sözünden yola çıkarak uygulayabiliyorlar. İsa
Mesih'in sevgisi onlarda olmasaydı bu mümkün olamazdı. Düşünce odak noktaları Rab'bin isteği buysa ben neyim ki Rab'bin isteğine karşı çıkayım.
İşte bütün bunlara karşı birbirlerini sevdiler.
Kutsal Ruh böyle bir toplulukta çalışmak istiyor.

Bizde gerçekten tövbe edip Kutsal Ruh ile yaşayan gerçekten Tanrı'nın çocukları olmak istiyoruz.

Flp. 2:1-2 Böylece Mesih'ten gelen bir cesaret,sevgiden doğan bir teselli ve Ruh'la bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek
sevincimi tamamlayın.
Flp. 2:3 Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.
Flp. 2:4 Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.


Yukarıdaki Saul ile Filipililerdeki Pavlus aynı kişidir ve iman ettikten sonra yani gerçek tövbeden sonra Kutsal Ruh'un onu ne kadar değiştirdiğini
görebiliyoruz. Evet Kutsal Ruh her yerde İsa Mesih'in bu haberini Müjde'yi duyurmak için tövbe eden yürekler arıyor. Gerçek tövbede sevgi mevcuttur.

Bizlerde gerçek tövbe ederek umuda sahip olarak yaşayabiliriz. Gerçek tövbe edereksek topluluğumuz Rab'bin sevgisini yansıtarak ilk kilise gibi
Antakya'daki kilise gibi sevgi dolu bir kilise olarak ve Rab'bin sevgisini yansıtarak O'nun Egemenilği için çalışan bedeni oluruz.

Sevgili Tanrım

Gerçek tövbenin günahtan dönüş olduğunu, koşulsuz şartsız sevginin olduğunu öğrenip yaşantımıza dönüştürebilmek istiyoruz. Lütfen Yaşam veren Kutsal Ruh'unu bizlere bolca dök ki Senin Egemenliğinde
tasarıların uyarınca hizmet verebilelim.

İsa Mesih Adı ile Amin.

kullanıcı adı :    not : şifre :  
 önceki    VAAZ 43
Gizem
  24/08/2007 
 sonraki    VAAZ 41-9
Gizem
  06/08/2007 

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com