incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

Pazar Günü Vaazlar

Kilise olmayan yerlerde imanlı ve meraklı kardeşler için Her Pazar Günü verilen Vaazlardır.
Kutsal Ruh’un yönlendirişi ve yardımı ile yeni yaşama kavuşsunlar.
Okuyanlara, Düşünenlere, Uygulamaya çalışanlara ve Paylaşanlara Ne Mutlu! Toplam 56artikeller, 1inci sayfadır / 3sayfalar
artikel     
başlık   VAAZ 40/8
ad   Gizem 
Sevgili Okuyucu,

Elçilerin İşleri 15:1-11

Elç. 15:1  Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere, "Siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız" diye öğretiyorlardı.
Elç. 15:2  Pavlus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus'la Barnaba'nın, başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı.
Elç. 15:3  Böylece kilise tarafından gönderilenler, öteki uluslardan olanların
Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler.
Elç. 15:4  Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve
ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu
her şeyi anlattılar.
Elç. 15:5  Ne var ki, Ferisi mezhebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler:
"Öteki uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın Yasası'na uymalarını buyurmak gerekir."
Elç. 15:6  Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar.
Elç. 15:7  Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara, "Kardeşler" dedi, "Öteki uluslar Müjde'nin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz.
Elç. 15:8  İnsanın yüreğini bilen Tanrı, Kutsal Ruh'u tıpkı bize verdiği gibi
onlara da vermekle, onları kabul ettiğini gösterdi.
Elç. 15:9  Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı, iman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı.
Elç. 15:10  Öyleyse, ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz?
Elç. 15:11  Bizler, Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz; onlar da
öyle."


İlk kilisenin durumuna baktığımız zaman Elç. İşl 3 bölümde yardım konusunda, 9 bölümde de yabancılara müjde geçerlimi değilmi diye problemlerin çıktığını görüyoruz.

Bugün burada da 15 bölümde Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça
kurtulunamaz söylentisi başlamıştı.Ve Antakya kilisesinde bu konuda öğretiş veriyorlardı. Müjdelemeden geri dönen Pavlus ve Barnaba Yeruşalim'den gelen bu kişiler ile aralarında problem çıktı. Bunu gidermek için Pavlus ile Barnaba Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi gerektiğine karar verdiler. Yolda giderken Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek öteki uluslardan olanları Tanrı nasıl kurtardığını anlatarak gittiler.
Yeruşalim'e gelince elçiler ve ihtiyarlar tarafından iyi karşılandılar.
Pavlus burada 11. ayette Bizler Rab İsa'nın lütfu ile kurtulduk, onlar da öyle diyerek noktayı koymustur.

Bugünkü bölüme baktığımız zaman iki çeşit insan olduğunu görüyoruz.

1- Hiç ayrım yapılmadan İsa Mesih'e iman eden kişi Tanrı'nın çocuğudur.
2- Yahudi ve Yasa'ya uyan kişi Tanrı'nın çocuğudur.

Bir örnek vermek istiyoruz. Bir kilisenin yaşlı ve çok rahat davranan bir
pastorü vardı. Bu pastör vafiz olmak için hafta sonu ders verilmesi gereken kişileri bile unutup denize balık tutmaya gidebilen bir kişi idi. Kendisine hatırlatıldığında ise hiçbir tepki göstermeden çok rahat bir tavırla tamam başka bir zaman yaparız diyebilen bir pastördü. İhtiyar'lardan bir tanesi bu konuya gerçekten çok üzülerek bu konuyu çözmeğe çalıştı ve bu konuda araştırma yapmaya başladı. Kesinlikle pastör buradan başka bir kiliseye gitmesi gerekecekti. Diğer ihtiyar üyeler ile görüşüp pastör için başka bir kilise aramaya başladılar ve
pastöre uygun bir kilise buldular.

Burada hikayemize biraz ara verelim. Elçilerin İşlerinde Petrus Kornelyus'un evine gittiği zaman teşekkür ederim demedi. Beni Kutsal Ruh gönderdi dedi.
Bir yahudinin başka ulustan olan birkişinin evine gitmesi ve Petrus'un bu
konudaki yüreği ve ayrıca Tanrı'nın bu konudaki düşüncesini görebiliyoruz.

Petrus için artık ayrım yoktur. Gerek yahudi gerek diğer uluslardan olsun önemli değildir. Çünkü Rab istiyor ve kurtuluş herkes için geçerlidir. Elç. İşl:9:10

Hikayemize geri döndüğümde, Pastörü yeni kiliseye göndermek için evinin eşyaları taşınması için kamyon geldiğinde pastör gene ortalıklarda yoktu. Beklendi ama gelen giden olmadı. İhtiyar pastörü aramaya başladı ve kendisini bir arkadaşının evinde satranç oynarken buldu. Pastör evinin taşınmasını bile düşünmeden orada başka bir arkadaşı ile oyun oynuyordu. Bunu gören ihtiyar derhal geri giderek kamyona yüklenmiş olan eşyaları indirttirerek pastörün başka bir kiliseye gitmesini engelledi. Sonuçta bu pastör aynı kilisede kaldı ve oradan emekliye ayrıldı.
Şimdi ihtiyar nereye bakması gerektiğini öğrenmişti. Çünkü O artık geleceğe bakarak karar verdi ve Rab'bin isteğini yaptı. Pastör'ün yükünü taşıyacaktı.
Yahudiler  Musa'nın yasasına bakarak geriye baktılar. Oysa Petrus diğer
uluslardan olanlara bakarak İsa Mesi'e bakarak geleceğe baktı. Dölsüz bir
yumurtadan yumurta çıkmayacağı gibi geçmiş geçmiştir. Ondan hiçbir meyve sözkonusu olamaz. Bütün umut gelecektedir.

Mısırdan Çıkış 16:1-3 eskiye bakarak düşünürsek hayatımızda her zaman keşkeler olacaktır. Ama ileriye bakarsak sadece umut olacaktır.

Rahat geniş pastör olayında sonunda durum ne oldu biliyormusunuz? Bu olay duyuldu ve etraftan çevreden insanlar gelip olayları görünce çok büyük bir uyanış oldu çok kişi iman etti.
Buradaki ihtiyar geleceğe bakarak karar verdi ve Rab'bin isteğini yerine
getirdi.

Luk. 9:57~62 [İsa'yı İzlemenin Bedeli] (Mat.8:19-22)

Luk. 9:57 Yolda giderlerken bir adam İsa'ya, "Nereye gidersen, senin ardından geleceğim" dedi.
Luk. 9:58 İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu'nun
başını yaslayacak bir yeri yok" dedi.
Luk. 9:59 Bir başkasına, "Ardımdan gel" dedi. Adam ise, "İzin ver, önce gidip babamı gömeyim" dedi.
Luk. 9:60 İsa ona şöyle dedi: "Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın Egemenliği'ni duyur."
Luk. 9:61 Bir başkası, "Ya Rab" dedi, "Senin ardından geleceğim ama, izin ver, önce evimdekilerle vedalaşayım."
Luk. 9:62 İsa ona, "Sabanı tutup da geriye bakan, Tanrı'nın Egemenliği'ne layık değildir" dedi.


Burada da gördüğümüz gibi bir işe başlayıp arkamıza bakarak hareket edersek olmaz. İnanıyorsak güveniyorsak arkaya bakmaya gerek yoktur.
Bizler de hayatımızda İsa Mesih varsa eğer imanlıysak zaten Tanrı'nın
egemenliğinde yer aldık demektir. Bunun için arkaya bakıp keşkelerimiz olmaması gerekir ve kavgalarımız olmaması gerekir.
Çünkü ileriye bakarak hareket ettiğimizde ürün veririz. Ama geriye bakarak hareket edersek kavga ve keşkeler olacaktır hayatımızda.
Kutsal Ruh'a kulak verenler geçenlere değil, geleceğe bakarak hareket edecektir.

Sevgili Tanrım,

Bu dünyada yaşarken her zaman ileriye bakarak karar verebilmemizi sağla, ayrıca pastörün yaptığı harekete bakmadan sadece Rab'be bakıp karar veren ihtiyarın yüreğine sahip olabilmemizi sağla diye dua ediyoruz.

İsa Mesih Adı ile Amin.


kullanıcı adı :    not : şifre :  
 önceki    VAAZ 40-2
Gizem
  15/07/2007 
 sonraki    VAAZ 40-1
Gizem
  01/07/2007 

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com