incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

Pazar Günü Vaazlar

Kilise olmayan yerlerde imanlı ve meraklı kardeşler için Her Pazar Günü verilen Vaazlardır.
Kutsal Ruh’un yönlendirişi ve yardımı ile yeni yaşama kavuşsunlar.
Okuyanlara, Düşünenlere, Uygulamaya çalışanlara ve Paylaşanlara Ne Mutlu! Toplam 56artikeller, 1inci sayfadır / 3sayfalar
artikel     
başlık   VAAZ 36
ad   Gizem 
Sevgili Okuyucu

Geçen hafta İsa'ya iman edenler fiziksel olarak ölümü yaşadıklarında gerçekten ölmediklerini gördük. Çünkü insan sadece fiziksel varlık değildir. Aynı zamanda ruhsal varlıklardır.
İsa Mesih bize soruyor? Buna gerçekten inanıyormusunz?
Bundan dolayı bize yapılan bütün katliamlara karşılık biz ölmeyiz ölmeyeceğiz de. Bizler insanız, hayvan değiliz. Bizler inanlılar olarak Tanrı ile birlikte yaşadığımız için fiziksel olarak ölsek de ruhsal olarak yaşıyoruz.

Biz inanlılar asla ölmeyeceğız. Sonsuza dek yaşayacağız.

Biz ölümden kurtulduk, sonsuz yaşama girdik. Pekİ bunun için şeytan rahat duracakmı? Tabii ki hayır. Sürekli engel çıkartacaktır. Zorluklar, sıkıntılar, her türlü eziyet vs. Bu neden ile biz inanlılar için Tanrı bize Kutsal Ruh'u verdi. Bize yardımcı gönderdi. Tanrı sevgisi ile diz çöktürüyor. İsa Mesih'in bize verdiği Kutsal Ruh ile öğreneceğız. Kutsal Ruh yardımıyla bu dünyadan ayrılarak Sonsuz Yaşama girebilir ve devam edebiliriz.

Yu. 14:16-17 Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı*, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.
Yu. 14:18 Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.
Yu. 14:19 Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.
Yu. 14:20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babam'dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.
Yu. 14:21 Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim."
Yu. 14:22 Yahuda -İskariot değil- O'na, "Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?" diye sordu.
Yu. 14:23 İsa ona şu karşılığı verdi: "Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.
Yu. 14:24 Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Baba'nındır.
Yu. 14:25 "Ben daha aranızdayken size bunları söyledim.
Yu. 14:26 Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.
Yu. 14:27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.


Birinci olarak Kutsal Ruh ile bizim aramızdaki ilişkinin ne olduğunu öğreneceğiz.Kutsal Ruh nasıl geldi? Kutsal Ruh İsa Mesih'in dileği ile geldi. Peki İsa Mesih neden Tanrı'dan diledi? O gelip nasıl ilişki kuracak?
Tanrı bize sonsuza dek bizimle birlikte olsun diye Kutsal Ruh'u verdi. O bizimle her zaman birlikte olsun diye verdi. Peki dünya O'nu nasıl karşılayacak?
Dünya O'nu kabul edemez. Kimin aracılığıyla bu dünyaya geldi? İsa Mesih'in aracılğıyla geldiği için dünya O'nu kabul etmiyor. Aynı zamanda İsa Mesih'e inanmayan O'nu zaten göremez. Oysa biz inanlılar O'nu biliyor ve kabul ediyoruz.
İsa Mesih bizim yüreğimizde ve aramızdadır.
Kutsal Ruh bizimle birlikte olgunlaşmamız için bize yardım ediyor. Olgun imanlılar bir araya gelerek kilise kursun ve Rab'bin bedeni büyüsün diye oluşuyor. İsa Mesih bize Kutsal Ruh'u verdi, çünkü ölümün boyunduruğunda yaşamamızı istemedi.

Kutsal Ruh bize ne yaptı?

Yu. 14:21 Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim."

Burada çok dikkat etmemiz gereken önemli bir durum vardır. Benim buyruklarımı bilen ve yerine getirene kendimi göstereceğim diyor.

Burada çok önemli bir öğüt vardır.

Bir mafya yı düşünelim. Burada onlarda birbiri için hiç düşünmeden canlarını verirler. Patronları istediği için patronları için ölüme gidebilirler. Fakat burada sevgi yoktur. Korku vardır. Korktukları için yaparlar. Oysa biz inanlılarda Kutsal Ruh bize korkuyu vermiyor. Yani biz İsa Mesih için ölebiliriz ama korkmuyoruz. Çünkü sevgi ile yapıyoruz. Bize bu sevgiyi sağlayan Kutsal Ruh'tur.

1Ko. 12:3 Bunun için bilmenizi isterim ki: Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse, "İsa'ya lanet olsun!" demez. Kutsal Ruh'un aracılığı olmaksızın da kimse, "İsa Rab'dir" diyemez.

İsa Mesih beni sevdiği için öldü. Aramızda sevgi olarak yaşıyor Kutsal Ruh olmadan hiç kimse İsa Mesih Rab'dir diyemez.

Yu. 14:22 Yahuda -İskariot değil- O'na, "Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?" diye sordu.

Luk. 6:13-16 Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından, elçi diye adlandırdığı şu on iki kişiyi seçti: Petrus adını verdiği Simun, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Yurtsever diye tanınan Simun, Yakup oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.


Burada açıklıyor. Yakup'un oğlu Yafta diye geçiyor.

Neden büyük bir kalabalığa değil de sadece küçük bir gruba görüneceğini soruyor.

Yu. 14:23 İsa ona şu karşılığı verdi: "Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.
Yu. 14:24 Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Baba'nındır.


Yahuda bu soruyu neden soruyor? Çünkü küçük bir topluluğa görünse şöhret olmayacaktır. Şöhretin sonucu ise bildiğimiz gibi güç ve zenginliktir. Bu ün, şöhret, güç, zenginlik bütün bunlar şeytanın kendi tarafına çekmesi için kullandığı yöntemlerdir. Oysa İsa Mesih Tanrı'nın sözünü duyurmak için geldi.
Şeytan ise sürekli soru soruyor ve yüreklerimizi karıştırıyor, kışkırtıyor. Bütün kin nefret kıskançlık hepsi ondan kaynaklanıyor.

Oysa bizler Tanrı'nın çocuğu olduk. Peki bizi kim ile kıyaslayabilir ki? Bu gerçeği hiçbir zaman unutmayalım lütfen. Oysa şeytan bizim Tanrı'nın çocuğu olduğumuzu unutturmaya çalışıp, bizleri karıştırıp, gerginleştiriyor.
Bütün bunlar ölümün dünyasındaki olan olaylardır.

Yahuda İsa Mesih'i 30 gümüşe sattı. Şeytan Yahuda da çalıştığı gibi bizde de çalışıyor. Sürekli kulağımıza fısıldıyor. Kıyaslama yaptırıyor.

İşte Kutsal Ruh burada bize bu konuda da yardım ediyor. Tanrı'nın çocukları olduğumuzu her zaman bize hatırlatıyor.

Yu. 14:25 "Ben daha aranızdayken size bunları söyledim.

Yu. 14:26 Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.


Tanrı bizi seviyor. Bizler Tanrı'nın çocuğu olduk. Gerçekten Tanrı'nın çocuğu olduğumuzu bildiğimizde yüreğimiz genişleyecek ve yüreğimizde sınır kalmayacaktır. Bu neden ile böyle bir dünyada yaşarken Kutsal Ruh'a bağımlı olarak yaşamalıyız.

Kutsal Ruh'un hakkında bazen farklı düşünceler oluşuyor. Kutsal Ruh mucizeler yaratır, armağanları vardır. Bunlar zaten vardır. Gerçektir. Çünkü Kutsal Kitapta yazar. Fakat amacı mucize yaratmak değildir. Hepimizin bildiği Lazar olayını düşünelim. İsa Mesih Lazar'ı diriltti. Peki Lazar sonra ölmedi mi? Tabii ki öldü. Bunun anlamı ne peki? İsa Mesih her şeyi yapabilir fakat amacı mucize yaratmak için gelmek değildi.

Yu. 14:26 Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.
Evet bu amaçla geldi. O zaman Kutsal Ruh'a daha da bağımlı olmamız gerekiyor. O İsa Mesih'in sözlerini bize hatırlatacak,Ona yaklaşabilecek ve O'nda kalabileceğiz. Bütün bunları Kutsal Ruh sayesinde yapabileceğiz.

Mat. 24:10 O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.
Mat. 24:11 Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.
Mat. 24:12 Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.


Mat. 24:23 Eğer o zaman biri size, `İşte Mesih burada', ya da `İşte şurada' derse, inanmayın.
Mat. 24:24 Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.
Mat. 24:25 İşte size önceden söylüyorum.
Mat. 24:26 "Bunun için size, `İşte Mesih çölde' derlerse gitmeyin. `Bakın, iç odalarda' derlerse inanmayın.
Mat. 24:27 Çünkü İnsanoğlu'nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.


Şimdi mucizeler, harikalar sadece Kutsal Ruh'un yaptığı işler değildir. Sahte Mesih'ler de bunları yapabileceklerdir. Bu gerçekten çok büyük bir problemdir. Bu mucize Kutsal Ruh'tan mı yoksa Sahte mi nasıl ayırt edebileceğız?

Yu. 14:27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Evet en önemli ayırt etme budur. Kutsal Ruh'tan olan Esenlik verir. Oysa Şeytan'dan olan ise huzursuzluk endişe sıkıntı verir.

1Yu. 4:6 Bizse Tanrı'danız; Tanrı'yı tanıyan bizi dinler, Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin Ruhu'yla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz.
1Yu. 4:7~21 [Tanrı Sevgidir]
1Yu. 4:7 Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır.
1Yu. 4:8 Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.


Bu ayetlerde de gördüğümüz gibi ayırtetmeyi sevgi ile anlayabiliriz. İsa Mesih Lazar'ı çok sevdiği için diriltti. Çünkü O'nun yüreğinde sevgi vardı. Mucizeyi gerçekleştirebildi.
Şeytan da ise sevgi yoktur. Gülebilir ama kesinlikle sevgi yoktur. Güler çünkü kandırmak için yapar.

İsa Mesih kızdı. Biliyorsunuz ki tapınağı pazar yerine çevirenlere çok kızdı.

Sadece babasını çok sevdiği için kızd. Oysa şeytan bizi kandırmak için bize gülüyor.

Bu dünyada yaşarken Tanrı'nın çocuğu olarak yaşamak gerçekten zor. İsa Mesih bizim zayıflığımızı bildiği için bize Kutsal Ruh'unu gönderdi. İşte bununla bizde İsa Mesih'in zaferine katılabiliriz. Biz de O'nun gibi severek bu dünyada zafer kazanacağız. Yaşantımızda ne olursa olsun, umutsuzluğa kapılmadan devam edeceğız.

Şeytan'ın tüm korkutmalarına rağmen ayartmalarına rağmen korkmuyoruz.

Biz asla ölmeyeceğız.

Sevgili Tanrım,

Bize lütuf gösterip ölümden yaşama geçirdiğin gibi Kutsal Ruh'unu da vererek bizlerin dayanabilmemizi sağladığın için teşekkür ediyoruz. Rab her geçen gün Senin Ruh'un ile birlikte zaman geçirerek Senden öğrenmek istiyoruz. Bu neden ile yüreklerimizde çalış. Rab bu dünyada iken dünyada olanlara aldanmak istemiyoruz. Ruh'unla bizlere gücünden bolca ver diye dua ediyoruz.

İsa Mesih Adı ile Amin.


chenlina :: chenlina20180122http://www.uggboots-cheap.us.org http://www.adidasstoreuk.me.uk http://www.truereligionsale.com.co http://www.cheapnhljerseysshop.us.com http://www.michaelkorsoutletmall.us.com http://www.flops.us.com http://www.airmax97.org http://www.nikeairmaxshoes.us.com http://www.cheapairjordans.us.com http://www.uggbootssale.us.org http://www.valentino.us.org http://www.thenorthfaceuk.co.uk http://www.coachoutletonlinestore.ca http://www.uknorthface.org.uk http://www.snapbacks-wholesale.us.com http://www.coach-bags.us.org http://www.asics.us.org http://www.beatsheadphones.us.com http://www.christianlouboutinshoessale.org.uk http://www.jordan1.us http://www.wholesaleoakleysunglasses.us.org http://www.airmaxnike.me.uk http://www.louboutinoutlets.us.com http://www.ugg-boots.me.uk http://www.michaelkorstotehandbags.us.com http://www.katespadeoutletstore.us.org http://www.mbt.us.com http://www.pandorajewelry.us.org http://www.uggaustralia.org.uk http://www.michael-korshandbagsoutlet.us.org http://www.nikeflipflops.org http://www.nikeblazer.fr http://www.nikefree.me.uk http://www.coachoutlet70off.us.com http://www.airmax95.us.org http://www.ralphlaurenoutletofficial.us.com http://www.canadagoosejacket.us.org http://www.converseshoesoutlet.us.com http://www.jordanretro.us http://www.jordanxx9.in.net http://www.monclerdunjacka.se http://www.baseballjersey.us.com http://www.nikefreerun.us.com http://www.montblanc.com.cohttp://www.canadagoosesale.com.co http://www.nbajerseysshop.us.com http://www.ugg.com.co http://www.jordanshoes.us.org http://www.asics.org.uk http://www.botasuggs.es http://www.supremeparis.fr http://www.louboutin.uk http://www.jacketsmoncler.us.com http://www.northfaceoutletstore.us.org http://www.coachoutletstore.eu.com http://www.pandoraukcharms.co.uk http://www.cheapnfljerseysstore.us.com http://www.uggpas-cher.fr http://www.cheapraybansunglasses.net.co http://www.cheapmlbjersey.us.com http://www.newbalance-shoes.us.com http://www.uggbootsclearance.net.co http://www.salvatoreferragamo.in.net http://www.adidasslides.us.com http://www.air-jordanpascher.fr http://www.manoloblahnik.us http://www.fitflopssale.org.uk http://www.canadagoose-jacket.me.uk http://www.oakleysunglasses-vault.us.com http://www.linksoflondonuk.me.uk http://www.canadagoosecanada.ca http://www.christianlouboutinoutletuk.org.uk http://www.truereligionjeans-outlet.us.com http://www.nikeukstore.org.uk http://www.hermesoutlets.us.com http://www.christian-louboutins.fr http://www.cheaprolexwatches.us.com http://www.truereligion-jeans.me.uk http://www.michaelkorsonline-outlet.us.com http://www.cheap-jordan-shoes.us.com http://www.cheapjordansshoes.us.com http://www.jordans.in.net http://www.coachfactoryoutlet-online.eu.com http://www.nikeroshe.us.com http://www.oakleysungalsses.nom.co http://www.katespadeoutletsale.us.com http://www.uggsstoreoutlet.us.com http://www.cheapraybans.ca http://www.vibram-fivefingers.us.com http://www.nikeshox.in.net http://www.michaelkorsoutletoff.us.com http://www.fitflopssaleclearance.us.org http://www.montblancpensonline.us.com http://www.redbottoms.us.org http://www.longchampsacsoldes.fr http://www.cheap-jordans.us.com http://www.maccosmeticsofficial.us.com http://www.nikeairmaxuk.co.uk http://www.nfl--jerseys.us.com http://www.timberland.us.org http://www.michaelkorsinc.us.com http://www.kevindurantshoes.us.com http://www.blackhawksjersey.us.com http://www.uggsaustraliaboots.me.uk http://www.moncler-jacken.at http://www.uggschweiz.ch http://www.ralph-lauren.com.co http://www.michaelkorsoutlet.us http://www.nikeair-max.nl http://www.supremeuk.co.uk http://www.northfacejacket.us.com http://www.adidas.us.org http://www.airforce1.in.net http://www.coachoutletsale.us.com http://www.toryburchoutletsaleonline.us.com http://www.pandora-jewelry.name http://www.timberlandpro.us.com http://www.monclerjassen.be http://www.niketrainers.org.uk http://www.coachonline.us.org http://www.fitflops.us.org http://www.canadagoosejacket.me.uk http://www.ralphlauren.in.net http://www.nikeairmax90.com.de http://www.nikeblazers.us http://www.poloralphlaurenoutletonline.us.org http://www.uggstore.us.com http://www.coachoutlet-handbags.us.com http://www.cheapjordansshoes.in.net http://www.baseballbats.us.com http://www.michael-korsoutletonline.us.org http://www.monclernederland.nl http://www.rayban.in.net http://www.thenorthfacecom.us.com http://www.nikefree-run.fr http://www.prada.us.org http://www.michaelkors--outlet.us.com http://www.nikefactory-outlet.us.com http://www.supremeclothing.us.com http://www.coachoutletonsale.us.com http://www.raybansunglassesforwomen.us.com http://www.soccerjersey.us.com http://www.thenorthfaceoutlet.ca http://www.converseshoes.us.org http://www.coachoutletonlineshopping.us.org http://www.hermesbags.me.uk http://www.adidassuperstar.name http://www.coachoutletonline70off.us.com http://www.rayban.net.co http://www.oakleyssunglassescheap.com http://www.airmaxplus.org http://www.airmax1.us http://www.poloralph.us.com http://www.ralph-laurens.co.uk http://www.moncleroutletstore.us.com http://www.jordan5.us http://www.kobe11.in.net http://www.canadagoosecom.us.com http://www.ugg-bootsonsale.us.com http://www.michaelkorsofficial.ca http://www.ralphlaurencom.us.com http://www.birkenstocksandals.us.org http://www.ray-bansunglassessale.us.org http://www.toryburchhandbagsoutlet.us.com http://www.uggboots-sale.us.com http://www.michaelkorsoutlet70off.us.com http://www.oakleysunglassescanada.ca http://www.airmax270.org http://www.tory-burch.org.uk http://www.monclersitoufficiale.it http://www.nikeairmax90.us.org http://www.uggbootscom.us.com http://www.coachoutletstoreonlineofficial.us.com http://www.raybansunglassesoutlet.net.co http://www.louboutin.in.net http://www.katespadestoreoutlet.us.com http://www.nikemercurial.us http://www.birkenstockoutlet.us.org http://www.adidasoutletstores.com http://www.pandoracharmjewelry.us.com http://www.cheapjerseys.in.net http://www.adidasfootballboots.org.uk http://www.hermesbirkinbags.us.com http://www.mbtscarpe.it http://www.cheapmichaelkorshandbags.us.org http://www.stansmithadidas.us.com http://www.pandorajewelrycanada.ca http://www.nikelunarglide.us http://www.nikefree.net http://www.jacketmoncler.co.uk http://www.marcjacobs.me.uk http://www.longchamp-handbags.us.org http://www.korsmichaelkors.org.uk http://www.mulberryukhandbags.org.uk http://www.nikefootballbootsuk.org.uk http://www.mizuno.us.org http://www.outlet-canadagoose.us.org http://www.airjordanretro.fr http://www.ferragamoshoesoutlet.us.com http://www.canada-goosejassen.nl http://www.discountnike.us.com http://www.monclerjackenschweiz.ch http://www.salecanadagooseoutlet.us.com http://www.newbalance.me.uk http://www.adidasyeezy-boost.us.com http://www.timberlandoutlet.org.uk http://www.poloralphlaurenpascher.fr http://www.cheapjerseysnfl-wholesale.us.com http://www.airmax2018.in.net http://www.burberryoutletonline.us.org http://www.airjordan-14.us http://www.barcelonajersey.us.com http://www.oakleysunglasshut.us.com http://www.northface.me.uk http://www.adidaswings.name http://www.nikeoutletstoreonline.us.com http://www.ferragamooutlet.us.com http://www.uggsclassicboots.us.com http://www.north--face.us.com http://www.ralph-laurenpolouk.org.uk http://www.korsoutlet.us.org http://www.airhuarache.fr http://www.bcbg.us.com http://www.uggclearance.us.com http://www.airjordan-uk.co.uk http://www.northfaceoutletonline.com http://www.stuartweitzmanshoes.us.com http://www.goedkope-uggs.be http://www.dansko.us.com http://www.michael--kors.me.uk http://www.cheap-oakleysunglasses.com http://www.nikefactoryoutletstores.us.com http://www.uggoutletstore.us.orghttp://www.hermesbeltoutlet.com http://www.ukmoncler.org.uk http://www.uggsoutletcom.us.com http://www.katespadehandbagssale.us.org http://www.jordan12.org http://www.canadagoosecoatsoutlet.us.com http://www.coachfactoryoutletcom.us.com http://www.truereligion-jeans.us http://www.bottega.in.net http://www.cheapraybansunglass.co.uk http://www.niketn.fr http://www.pandorajewelrysoutlet.us.com http://www.christian--louboutin.us.com http://www.uggbootsoutlet.org.uk http://www.lebron15.in.net http://www.airjordan11.us http://www.fitflopsoutlet.us.com http://www.uggbootsonsales.us.com http://www.michaelkorsoutletonline.us.org http://www.ugg.co.nl http://www.north-face-outlet.in.net http://www.uggoutletinc.us.com http://www.wwwnorthface.us.com http://www.burberryoutlet-canada.ca http://www.northfaceclearance.us.com http://www.scarpehoganoutlet.it http://www.burberryscarfsale.in.net http://www.converse.me.uk http://www.basketballshoesstore.us.com http://www.monclerdoudounepascher.fr http://www.coachfactory--outlet.us.com http://www.michael-korstaschen.ch http://www.katespade-outlet.in.net http://www.redbottomsshoes.me.uk http://www.christianlouboutinsale.uk http://www.nikeairmaxschweiz.ch http://www.manchesterunitedjersey.us.com http://www.montblancpensale.us.com http://www.birkenstockshoes.org.uk http://www.christian--louboutin.us http://www.newcoachoutlet.us.com http://www.fitflopsandals.org http://www.uggscanadaboots.ca http://www.pradabags.in.net http://www.ray-banssunglasses.org.uk http://www.canadagoosedownjackets.us.com http://www.ray-bans-sunglasses.us.com http://www.nikecortez.net http://www.katespadehandbagsoutlet.us.org http://www.coachfactoryoutlet-onlinestore.us.com http://www.longchamp-outletstore.us.com http://www.mcmbackpack.us.com http://www.coachoutlet-online.eu.com http://www.michaeljordan-shoes.com http://www.moncler-outletonline.us.com http://www.cheapmlbjerseysshop.us.com http://www.chaussuresnikeairmax.fr http://www.airmax2017.us.com http://www.nikedunks.us http://www.uggscanadastore.ca http://www.stansmithadidas.org.uk http://www.authenticmlbjerseyscheap.us.com http://www.northfacejacketsclearance.us.com http://www.ralphlauren-outletstores.us.com http://www.burberryscarves.us.com http://www.nike-factoryoutlet.us.com http://www.balenciaga.us.org http://www.outletcanadagoosesale.us.com http://www.uggbootssaleoutlet.us.com http://www.pradaoutletonlinestore.us.com http://www.burberry-outlet-stores.us.com http://www.pradahandbagsoutlet.us.com http://www.oakley-sunglassesonsale.us.com http://www.northfacecom.us.com http://www.outletcanadagoose.ca http://www.hardenvol1.us.com http://www.outletuggssale.us.com http://www.adidasjeremyscott.in.net http://www.coachcom.us.com http://www.adidasshoesoutletstore.us.com http://www.underarmouroutletclearance.com http://www.longchamp-outlet.us.org http://www.uggs-australiaboots.us.com http://www.jordans-fusion.com http://www.giuseppe-zanotti.us.com http://www.swarovskijewelry.co.uk http://www.bottesuggs.fr http://www.ralplaurenuk.org.uk http://www.coach-factoryonline.us.org http://www.superdry.me.uk http://www.swarovski.us.org http://www.jerseys.us.org http://www.uggsitalia.it http://www.northfacethe.us.com http://www.coachwallets.us.com http://www.moncler--paris.fr http://www.michael-korsoutletstores.us.org http://www.adidasshoess.us.com http://www.ray-bansunglassesoutlet.com.co http://www.cheapreplicawatches.us.com http://www.sunglassesoakleycheap.us.com http://www.poloralphlauren-factorystore.us.com http://www.suprashoesclearance.us.com http://www.nike-airhuarache.me.uk http://www.doudounecanadagooseenfant.fr http://www.truereligionoutletjeans.us http://www.michael-kors-uk.me.uk http://www.redbottomshoes.org.uk http://www.ralphlaurenonlineoutlet.us.com http://www.nhlhockey-jerseys.us.com http://www.uggbuys.com http://www.uggslippers.org.uk http://www.dolceandgabbana.us.com http://www.moncler.eu.com http://www.the-northfacecanada.ca http://www.ralphlauren-poloshirts.co.uk http://www.outletsuggstores.us.com http://www.tods.us.com http://www.nikeoff.com http://www.northfacejackets.us.org http://www.nikeairmax.me.uk http://www.uggsboots.me.uk http://www.longchampoutletcom.us.com http://www.pandorajewelry-canada.ca http://www.nikeairforce1.net http://www.wholesalenfl-jerseys.us.com http://www.poloralphlaurenoutlet.org.uk http://www.moncleroutlet.us.org http://www.supreme-newyork.com http://www.doudoune--canadagoose.fr http://www.nikesb.in.net http://www.rayban-sunglassesonsale.us.com http://www.poloralphlauren-outletstores.us.com http://www.longchampoutlet-online.com http://www.coachhandbagsfactoryoutletonline.us.com http://www.coachoutlet-factory.us.com http://www.ralphlaurenpolo.in.net http://www.oakleysunglassescom.us.com http://www.tommyhilfigercanada.ca http://www.timberlandoutlet.us.org http://www.ralph-lauren.fr http://www.cheapnfljerseys.us.org http://www.toryburchoutletcom.us.com http://www.nikejordans.co.uk http://www.uggcanadaoutlet.ca http://www.nikehuarache.net http://www.adidasflipflops.us.com http://www.louboutin.us.com http://www.juicycoutureoutlet.us.com chenlina20180122  [22/01/2018]  
kullanıcı adı :    not : şifre :  
 önceki    VAAZ 37
Gizem
  01/06/2007 
 sonraki    VAAZ 35
Gizem
  18/05/2007 

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com