incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

MARANGOZDAN DA ÖTE(More Than a Carpenter)

· İSA MESİH zamanımızdan hemen hemen 2000 yıl kadar önce, insanlık dünyasına küçük bir Yahudi toplumu içinde katıldı. Hem yoksul bir aileye, hem de azınlıkta olan bir topluma üyeydi ve dünyanın en küçük ülkelerinden birinde yaşıyordu. Toplam 33 yıllık ömrünün yalnızca son üç yılında dünyada bulunuş nedeni olan görevini yerine getirdi.
· Bu nedenle kısa süren Ruhsal görevine karşın, İsa Mesih, bugün dünyanın her yerinde tanınmaktadır. Zaten günlük gazetelerimizin tarihi bile İsa Mesih’in gelmiş geçmiş en büyük kişi olduğuna tanıklık etmeye yetmektedir.
· Dalında ün kazanmış tarihçilerden biri olan H.G. Wells’e tarihte en kalıcı izi bırakan kişinin kim olduğu sorulduğunda; "Kişinin büyüklüğü tarihsel ölçülere göre ölçüldüğünde ilk sıranın İsa Mesih’e verileceği” yanıtını vermiştir.
· Başka bir tarihçi ise, “Çağlar geçtikçe, kanıtlar şunu göstermektedir ki; Tarihi etkilemesi açısından, bu gezegen üzerinde yaşamış en etkili kişi İsa Mesih’tir ve bu etki günbegün dağ gibi büyümektedir” demektedir.
· Kısacası İsa’ya bakan birçok kişinin edindiği izlenim şudur; İsa Mesih tarih içinde yaşamış en yüce İnanç Dehası’dır. Güzelliği sonsuzdur ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. İsa Mesih her yönden eşsizdir ve hiçbir şey O’nun ile kıyaslanamaz. Her şeyden önemlisi İsa Mesih olmadan Tarih anlaşılamaz.

JOSH McDOWELL / Çeviren: Levent Kınran Toplam 11artikeller, 1inci sayfadır / 1sayfalar
artikel göster     
ad   musa
başlık   PEKİ YA BİLİM?

MARANGOZDAN DA ÖTE

Bölüm

3

PEKİ YA BİLİM?Birçok kişi Mesih’e iman etmemek için, “Bilimselliği kanıtlanmayan hiçbir şey gerçek ya da kabul edilmeye değer değildir” görüşünü dile getiriyor. Ne var ki hiç kimse, İsa’nın Tanrı olduğunu ya da dirilişini bilimsel olarak kanıtlayamaz.

Felsefe ya da tarih dersinde bana sık sık, “İnandığını bilimsel olarak kanıtlayabilir misin?” sorusu sorulur. Ben de, “Hayır, bilim adamı değilim” diye yanıt veririm. Ardından sınıfta gülüşmeler olur ve birkaç kişi, “O zaman boşuna konuşma” ya da “Gördün mü, seninkisi kör iman" gibi sözler söylerler.

Yakın zamanda uçakla yolculuk yaparken yanımdaki yolcuya neden Mesih’e iman ettiğimi anlatıyordum. O anda yolcuları selamlayan pilot konuşmamızı duydu. “Ama bir sorun var” diye söze karıştı. “Nedir o?” diye sorduğumda, “Bunları bilimsel olarak kanıtlayamazsın” yanıtını aldım.

Çağdaş insanlığın kafa yapısı çok şaşırtıcı bir düzeye ulaştı. Günümüzde, “bilimselliği kanıtlanamayan bir şey, gerçek değildir” düşüncesine sahip olan o kadar çok kişi var ki! Ancak bu düşünce doğru değildir! Çünkü böyle bir sonuca varmadan önce, bilimsel kanıt ile geçerli tarihsel kanıt arasındaki farkı anlamamız gereklidir. İkisini de açıklayayım.

Bilimsel kanıt, gerçeği sorgulayan kişinin huzurunda olayı yineleyerek bir şeyin doğruluğunu göstermektir. Gözlemlerin yapılabileceği, verilerin toplanabileceği ve tezlerin onaylanacağı, kontrollü bir ortam olması gereklidir.

Bilimsel yöntem, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, olgunun ölçülmesine, deneylere ve yinelenen gözlemlere dayanır. Bilim, deney ve gözlem sonuçlarına dayanarak gelişen, birbirine bağlı bir kavramlar dizisidir. Bir tezin doğruluğunu, kontrollü deneyleri kullanarak sınamak çağdaş bilimsel yöntemin ana tekniklerinden biridir. Örneğin birisinin kalkıp, “Su 100 derecede kaynamaz” dediğini varsayalım. Bu kişiyi alıp mutfağa götürür, bir cezveye su koyar, kaynama noktasını da dereceyle ölçerim. Gözlemleri yapıp, verileri toplarım ve tezin doğruluğunu bu şekilde değerlendirmiş olurum. Böylece o kişiye bilimsel olarak suyun 100 derecede kaynadığını kanıtlarım.

Şimdi, eğer bilimsel yöntem bir şeyi kanıtlamanın tek yoluysa, bu sabah kalkıp işe gittiğinizi ya da öğle yemeğinde köfte yediğinizi kanıtlayamazsınız. Çünkü bu olayları kontrollü bir durumda tekrarlamanıza olanak yoktur.

Bilimsel kanıtın yanı sıra bir de geçerli tarihsel kanıt dediğimiz bir kavram vardır. Bu şekilde, bir şeyin gerçek olduğunu kuşkuya yer vermeden kanıtlayabilirsiniz. Örneğin mahkemede, eldeki kanıtların değerine göre hüküm verilir. Ancak bunun için kararın doğruluğuna ilişkin kuşku kalmamalıdır. Hükmün doğruluğu, üç çeşit tanıklık incelenerek değerlendirilir; sözlü tanıklık, yazılı tanıklık ve ipuçları (kurşunlar, parmak izleri vb. gibi). Olayı değerlendirmenin geçerli yöntemini kullanarak, bu sabah işe gittiğinizi ya da öğle yemeğinde köfte yediğinizi kanıtlayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlarınız ya da patronunuz sizi görmüştür. Veya yemek yediğiniz lokantanın fişi yanınızdadır.

Bilimsel yöntem yalnızca tekrarlanabilen olguları kanıtlamak için kullanılır. Tarihte yaşayan kişilerin ya da olayların gerçekliğini kanıtlamak için ise yetersizdir. Bilimsel yöntem aracılığıyla, “Napolyon gerçekten yaşadı mı?”, “Büyük İskender ne zaman doğdu?” ya da “İsa Mesih ölümden dirildi mi?” gibi sorular yanıtlanamaz. Bu olaylar, bilimsel kanıt sahası dışına çıkar. Doğrulukları ancak geçerli tarihsel kanıtlar aracılığıyla belirlenebilir. Başka bir deyişle, gözlemlere, verilerin toplanmasına, tezlere, tümevarıma ve deneyerek doğrulamaya dayanan bilimsel yöntem, “İsa’nın Tanrı Oğlu olduğu kanıtlanabilir mi?” ya da “Ölümden dirildi mi?” gibi sorulara yanıt veremez. Bununla birlikte, geçerli tarihsel kanıta dayanacak olursak, tanıklıkların güvenilirliğini sınamak zorundayız. Beni en çok etkileyen noktalardan biri de Mesih inancının kör ve cahil değil, akıl üzerine kurulmuş bir inanç olduğudur. İncil’de kişiden akılcı bir iman beklenir. İsa, insanları hiçbir zaman gerçeği göz ardı etmeye teşvik etmemiş, tam tersi, “Gerçeği bileceksiniz” demiştir (İncil: Yuhanna 8. bölüm). Mesih’e, "En önemli buyruk hangisidir?” diye sorulduğunda, “Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle ve aklınla sevmek” yanıtını vermiştir. İnsanların çoğunun sorunu yürekleriyle görmek istememeleridir. Ayrıca Mesih’le ilgili gerçekler asla kafalarına girmez. Oysa bize, Tanrı’yı tanımak için Kutsal Ruh’un işleviyle çalışabilecek bir akıl, O’nu sevmek ve izlemek için de bir yürek verilmiştir. Tanrı’yla mümkün olan en derin ilişkiyi tatmak ve O’nu yüceltmek için bunları kullanmamız gereklidir. Okuyucumun ne düşündüğünü bilemem, ama aklımın reddettiğine yüreğim de inanamaz. Aklım ve yüreğim uyum içinde işlev görsünler diye yaratılmıştır. Kimseden, Mesih’e Rab’bi ve Kurtarıcısı olarak iman ederken, akıl ve mantık kurallarını çiğnemesi beklenmiyor.

Sonraki dört bölümde, yazılı belgelere, sözlü tanıklığa ve Mesih’i gözleriyle gören kişilerin kayıtlarına bakacağız.


 önceki    İSA RAB Mİ, YALANCI MI, YOKSA DELİ Mİ?
musa
  08/07/2002 
 sonraki    İNCİL KAYITLARI GÜVENİLİR Mİ?
musa
  08/07/2002 
:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com