incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

MARANGOZDAN DA ÖTE(More Than a Carpenter)

· İSA MESİH zamanımızdan hemen hemen 2000 yıl kadar önce, insanlık dünyasına küçük bir Yahudi toplumu içinde katıldı. Hem yoksul bir aileye, hem de azınlıkta olan bir topluma üyeydi ve dünyanın en küçük ülkelerinden birinde yaşıyordu. Toplam 33 yıllık ömrünün yalnızca son üç yılında dünyada bulunuş nedeni olan görevini yerine getirdi.
· Bu nedenle kısa süren Ruhsal görevine karşın, İsa Mesih, bugün dünyanın her yerinde tanınmaktadır. Zaten günlük gazetelerimizin tarihi bile İsa Mesih’in gelmiş geçmiş en büyük kişi olduğuna tanıklık etmeye yetmektedir.
· Dalında ün kazanmış tarihçilerden biri olan H.G. Wells’e tarihte en kalıcı izi bırakan kişinin kim olduğu sorulduğunda; "Kişinin büyüklüğü tarihsel ölçülere göre ölçüldüğünde ilk sıranın İsa Mesih’e verileceği” yanıtını vermiştir.
· Başka bir tarihçi ise, “Çağlar geçtikçe, kanıtlar şunu göstermektedir ki; Tarihi etkilemesi açısından, bu gezegen üzerinde yaşamış en etkili kişi İsa Mesih’tir ve bu etki günbegün dağ gibi büyümektedir” demektedir.
· Kısacası İsa’ya bakan birçok kişinin edindiği izlenim şudur; İsa Mesih tarih içinde yaşamış en yüce İnanç Dehası’dır. Güzelliği sonsuzdur ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. İsa Mesih her yönden eşsizdir ve hiçbir şey O’nun ile kıyaslanamaz. Her şeyden önemlisi İsa Mesih olmadan Tarih anlaşılamaz.

JOSH McDOWELL / Çeviren: Levent Kınran Toplam 11artikeller, 1inci sayfadır / 1sayfalar
artikel göster     
ad   musa
başlık   İSA'DAN BAŞKA BİR YOL YOK MU?

MARANGOZDAN DA ÖTE

Bölüm

10

İSA'DAN BAŞKA BİR YOL YOK MU?Son zamanlarda Texas Üniversitesi'nin mezunlarından biri yanıma gelip, "Neden Tanrı'ya giden tek yol İsa'dır?" diye sordu. İsa'nın, Tanrı'ya giden tek yol olduğunu söylediği yerleri gösterdim. İncil'in ve elçilerin tanıklıklarının güvenilir olduğunu, İsa'ya Kurtarıcı ve Rab olarak iman etmek için yeterince kanıt olduğunu açıkladım. Ama çocuk yine aynı soruyu sordu. "İyi ama, neden İsa? Tanrı'yla ilişki kurabileceğim başka bir yol yok mu? Peki ya diğerleri? Kişi yalnızca iyi ve ahlaklı bir yaşam sürerek Tanrı'ya ulaşamaz mı? Tanrı eğer söylediğiniz gibi sevgi doluysa neden tüm insanları oldukları gibi kabul etmiyor?"

Bir iş adamı bir keresinde bana şöyle demişti: "Tamam, İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu kanıtladınız. Ama İsa'dan başka Tanrı'ya giden hiçbir yok yoktur demeyin bari."

Yukarıdaki yorumlar bugün birçok kişinin sorularını dile getiriyor. Gerçekten, insanın Tanrı'yla ilişki kurması ve günahlarının bağışlanması için neden İsa'yı Kurtarıcı ve Rab olarak kabul etmesi gereklidir? Bu tür soruların nedeni insanların Tanrı'nın kim olduğunu bilmemelerinden kaynaklanıyor. Genelde şöyle soru sorulur. "Sevgi dolu bir Tanrı, günahkâr insanın cehenneme gitmesine nasıl izin verebilir?" Fakat, "Kutsal, adil ve doğru olan bir Tanrı nasıl günahkâr insanı yanında barındırabilir?" Birçok kişi Tanrı'nın sevgi dolu bir Tanrı olduğuna inanıyor, ama işte o kadar... Oysa Tanrı yalnızca sevgi Tanrısı değildir. Tanrı aynı zamanda doğru, adil ve kutsaldır.

Tanrı'yı çoğu zaman sıfatları aracılığıyla tanırız. Ancak sıfat Tanrı'nın bir parçası değildir. Tüm sıfatları; doğruluğu, sevgiyi, adaleti ve kutsallığı alıp birbirine eklersek, toplamı Tanrı eder gibi bir düşünce gerçeğe uygun değildir. Sıfat, Tanrı hakkındaki bir gerçeği ifade eder. Örneğin Tanrı sevgidir dediğim zaman, sevginin Tanrı'nın bir parçası olduğunu söylemiyorum. Tanrı sevmektedir, çünkü kendisi sevgidir.

Ancak insanlığın günaha düşmesiyle başlayıp gelişen bir sorun vardır. Tanrı başlangıçta erkek ve kadını yaratmaya karar vermiştir. İncil'e göre Tanrı sevgisini ve görkemini paylaşmak için insanı yaratmıştır. Ne var ki, Adem ve Havva Tanrı'ya baş kaldırmış ve kendi isteklerini yapmak istemişler, bu şekilde de insan soyuna günah girmiştir. O andan itibaren insanlık günahkâr olmuş ve Tanrı'yla insan arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Tanrı görkemini paylaşmak için insanları yaratmış, fakat insanlar O'nun buyruğunu reddetmiş ve günahı tercih etmişlerdir. Tanrı sevgi dolu olduğu kadar kutsal, adil ve doğru bir Tanrı olduğundan günahkâr insanı yok etmesi gerekiyordu. İncil'de "günahın ücreti ölümdür" der. Dolayısıyla ortada büyük bir sorun vardır.

Bu sorunu çözmek için Tanrı Oğlu İsa, insan bedeni alacak ve dünyaya gelecekti. Yuhanna 1.bölümde bu konu açıklanıyor. Tanrısal Söz'ün beden alması ve aramızda yaşaması anlatılıyor. Yine İncil, Filipililer 2. bölümde, Tanrı Oğlu'nun tüm yüceliğinden soyunarak kul özünü aldığı söyleniyor.

İsa, Tanrı'ydı ama aynı zamanda insan bedeni almıştı. Kendi seçimiyle günahsız bir yaşam sürdü ve Baba'ya tamamen itaat etti. "Günahın ücreti ölümdür" sözleri O'nun için geçerli değildi. Çünkü kısıtlı bir insan olmasına karşın aynı zamanda da sınırsız Tanrı'ydı. Tüm dünyanın günahlarını üstlenecek sonsuz güce sahipti. 2000 yıl önce çarmıha gerildiği zaman kutsal, doğru ve adil olan Tanrı, tüm öfkesini Oğlu'nun üzerine döktü. Tanrı'nın, insanın günahları üzerindeki öfkesi kalkmıştı. Çünkü bu günahların cezasını İsa kendi üzerine almıştı.

İnsanlara sık sık, "İsa kimin için öldü?" sorusunu sorarım ve genellikle, "Benim için" ya da "Dünya için" yanıtını alırım. "Evet, doğru" derim, "ama başka kimin için öldü?" "Bilmiyorum" diye cevap verdikleri zaman "Baba Tanrı için" yanıtını veririm. Mesih yalnızca bizim için değil Baba için de öldü. İncil, Romalılar 3.bölümde aklanmadan söz edilirken bu da anlatılıyor. Aklanma, "gerekenin tedarik edilmesi" anlamına gelir. İsa çarmıhta öldüğü zaman yalnızca bizim uğrumuza değil, Tanrı doğasının gereğini yerine getirmek, Tanrı'nın insan günahlarına karşılık vereceği cezayı çekmek için de öldü.

İsa'nın çarmıhta sunduğu bağışlamayı göstermek için uzun bir süre önce gerçekleşen bir olayı anlatabilirim. Genç bir kadın arabasıyla çok hızlı gitme suçundan tutuklanmıştı. Kendisine suç bildirisi yapıldı ve yargıcın önüne çıkarıldı. Yargıç suçlamayı okudu ve "Doğru mu, değil mi?" diye sordu. Kadın, "Doğru" diye yanıtladı. Bunun üzerine yargıç tokmağını vurdu ve kadını yüksek miktarda para cezasına çarptırdı. Ardından tuhaf bir şey oldu. Yargıç ayağa kalktı, cübbesini çıkardı, kürsüden indi ve cezayı kendisi ödedi. Nedir bunun açıklaması? Yargıç kadının babasıydı. Kızını seviyordu, ama aynı zamanda adil bir yargıçtı. Kızı kurallara uymamıştı. "Seni seviyorum ve bağışlıyorum. Gidebilirsin" de diyemezdi. Çünkü o zaman doğru bir yargıç olamazdı. Ama kızını o kadar çok seviyordu ki, yargıç cübbesini çıkarıp, kürsüden indi, babası olarak kadını temsil etti ve cezayı kendisi ödedi.

Bu örnek, Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla günahlarımızı nasıl bağışladığını kısmen gösteriyor. Bizler günahlıyız. İncil, "Günahın ücreti ölümdür" der. Tanrı bizi ne kadar çok severse sevsin, tokmağı vurup ölüm cezası vermek zorundadır, çünkü adil ve doğru bir Tanrı'dır. Ama aynı zamanda sevgi dolu bir Tanrı olduğundan, tahtından inip insan bedeni alıp İsa Mesih kimliğine bürünerek günahlarımızın cezasını ödedi. Çarmıha gerilerek öldü.

Birçok kişi "Neden?" diye sorabilir, "bütün bunlara hiç gerek yoktu ki... Tanrı bunları yapmadan da bizi bağışlayamaz mı?" Hatta bir fabrika müdürü, "İşçilerim bir şey kırdıklarında, ben onları bağışlıyorum, oluyor bitiyor" demişti. Sonra da bana dönüp, "Ben bağışlayabiliyorsam, Tanrı haydi haydi bağışlar" diye ekledi. Oysa insanlar şunu fark edemiyorlar: Bağışlamanın olduğu yerde ödenecek bir ücret de vardır. Örneğin, diyelim ki kızım evde bir lamba kırdı. Ben de sevgi dolu, bağışlayıcı bir babayım. Kızımı kucağıma alıp, "Olur böyle şeyler, canım, seni bağışlıyorum" diyorum. Diyeceksiniz ki, "Tanrı da böyle yapsın!" Peki ama, kızımın kırdığı lambanın ücretini kim ödeyecek? Her zaman için bağışlama karşılığında ödenen bir bedel vardır. Biri gelip herkesin içinde size hakaret etti. Siz de onu kibar bir şekilde bağışladınız. Ancak, hakaretin bedelini kim ödeyecek? Siz...

İşte Tanrı'nın yaptığı da budur. Tanrı, "Seni bağışlıyorum" demiş, bedelini de çarmıhta kendisi ödemiştir.


 önceki    GERÇEK MESİH LÜTFEN AYAĞA KALKSIN!
musa
  08/07/2002 
 sonraki    İSA YAŞAMIMI DEĞİŞTİRDİ
musa
  08/07/2002 
:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com