incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

Kuran, İsa hakkında ne demiştir?

İsa'nın kim olduğunu anlamak ve O'na inanmak o kadar önemli ki her zaman O'nun hakkında bilgilenmek için elimizden geleni yapmalıyız.
DUYURU : İsa Karataş'ın "Gerçekleri Saptıranlar" isimli kitabından yazarın izni alınarak alıntı yapılmıştır. Toplam 4artikeller, 1inci sayfadır / 1sayfalar
artikel göster     
ad   musa
başlık   3.KURAN VE İSA MESİH'İN "TANRILIĞI"

3.KURAN VE İSA MESİH'İN "TANRILIĞI"

İslamcı yazarlar, Hıristiyanların İsa Mesih'i "Tanrı'laştırdıklarını", bunun da büyük bir "küfür" olduğunu ileri sürerler. Onlara göre İsa Mesih, yalnızca bir peygamberdir. Acaba bu konuda Kuran'da neler var?:

  "Yahudiler: 'Uzeyr, Allah'ın oğludur' dediler. Hıristiyanlar da, 'Mesih (İsa), Allah'ın oğludur' dediler. Bu onların ağızlarıyla uydurdukları sözleridir. Allah onları kahretsin!" (1)
  "Yahudilerle Hıristiyanlar: 'Çok esirgeyici olan (Allah) evlat edindi' dediler. Andolsun ki, siz çok çirkin bir şey söylediniz. Bu sözden dolayı nerede ise gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar dağılıp çökecekti."(2)

Hıristiyanların İsa Mesih'i "Allah'ın Oğlu" olarak kabul ettikleri biliniyor, ama Yahudilerin "Uzeyr" diye birini "Allah'ın Oğlu" olarak kabul ettikleri de nereden çıkarılıyor? "Uzeyr" diye bir kişi, Tevrat ve İncil'in hiç bir yerinde, bırakın "Allah'ın Oğlu" olarak, isim olarak bile geçmemektedir. Tevrat'ta adı bile geçmeyen "Uzeyr"i Yahudiler ne zamandan beri "Allah'ın Oğlu" olarak kabul ediyor?

Kuran'ın Tiirkçe "meali"ni (çevirisini) yapanlardan bazıları, bu ayette geçen Uzeyr'in, Kutsal Kitap'ta geçen "Ezra" olduğunu ileri sürer.(3)

Bu iddiayı kabul etsek bile, şu soru yine yanıtsız kalıyor: Yahudiler, Tevrat'ta adı geçen Ezra'yı da Allah'ın oğlu olarak kabul etmiyorlar ki, Kuran neden öyle bir iddiada bulunuyor?

İsa Mesih'in Allah'ın Oğlu olup olmadığına gelince... Hemen belirtelim ki bu konu çok yanlış anlaşılmaktadır. Örneğin, 24 Ocak 1988 tarihli Milliyet gazetesinde, Sayın Özcan Ercan'ın Semih Bayülken'le yaptığı "Tatil Sohbeti"ni okuyanlar, bu yanlış anlamanın korkunç bir örneği ile karşılaşmışlardır. Bakın Sayın Bayülken ne diyor:

  "İsa Allah'ın Oğluymuş. Doğrusu ben Allah'ın gidip Meryem'i becerdiğine inanmıyorum."

Ne korkunç bilgisizlik! Sanki böyle bir şeye inanan varmış! Hıristiyanların böyle bir saçmalığa inanmadığını açıklayan 26 Ocak 1988 tarihli yanıtımız ise yayımlanmadı.

Ama öyle görülüyor ki, Kuran'da da olaya aynı açıdan yaklaşılmış ve bu nedenle "Neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar dağılıp çökecekti" denilmiştir.

Gerçek nedir? Hıristiyanlar İsa'yı niçin ve nasıl "Allah'ın Oğlu" olarak kabul ediyorlar?

Öncelikle şunu hatırlatmalıyım: İncil'de İsa Mesih'e "Allah'ın Oğlu" denilmesi tamamen ruhsal anlamdadır ve bu deyim yalnız O'nun için kullanılmış da değil. Bununla beraber İsa Mesih'in Allah'tan söz ederken kullandığı tek deyim şudur, "BABAM."

Acaba bunun nedeni neydi? Bunun nedeni Ruhsal yönden Tanrı'yla aynı özden olmasıydı. İncil bunu detaylı olarak açıklar. Kuran'da da, İsa Mesih'in bu en önemli yönüne az da olsa değinilmektedir:

  "Ey Kitap ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) dininizde hududu geçip taşkınlık etmeyin, 'İsa Allah'ın Oğludur' gibi sözler söylemeyin. Allah'a karşı yalnız hak olanı söyleyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa yalnız Allah'ın peygamberi ve Meryem'e ulaştırıp bıraktığı kelimesidir. 0, Allah tarafından gelen bir ruhtur."(4)

Aslında bu ayet güzel bir şekilde incelendiğinde, karşımıza Hıristiyanların inandığı şekilde bir İsa çıkıyor. Bu ayete göre İsa Mesih nedir ve ne değildir?

Bü ayete göre İsa Mesih, "Allah'ın Oğlu" değildir ama:

1) İsa Mesih, bir "Peygamber"dir,
2) İsa Mesih, Allah'ın Meryem'e ulaştırıp bıraktığı "Kelime"sidir,
3) İsa Mesih, Allah tarafından gelen bir "RUH"tur.

Şimdi isterseniz bunları biraz açmaya çalışalım: İsa'nın, "Allah'ın Meryem'e ulaştırıp bıraktığı kelimesi" olduğu söyleniyor. Bu ne anlama geliyor? Yanıt şudur: Allah'ın "sözü" Meryem'den beden alarak insanlar arasında canlı bir varlık olarak yaşadı. Yani İsa Mesih, Allah'ın "Canlı Sözü"dür. Kuran'ın bir başka ayetinde de "Allah'ın gerçek bir sözü olan Meryemoğlu İsa" deyimi kullanılır.(5)

İsa'nın, "Allah'tan gelen bir ruh" oluşuna gelince... Bilindiği gibi melekler de "ruhtur" ama İsa Mesih, bir melek değildir. 0 halde İsa Mesih nasıl bir "ruh" olabilir? Sanırım bu sorunun yanıtını Müslim'de yer alan bir hadis'te görebiliriz:

  "Huzeyfe ve Ebû Hüreyre radiya'llahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyh's-selâm şöyle buyurmuştur:

  Allahu Teala insanları toplar, müminler kalkarlar. Nihayet Cennet onlara yaklaştırılır. Bunun üzerine Adem aleyhi's-selâmın yanına giderler ve: 'Ey babamız! Bizim için Cennet kapısının açılmasını iste!' derler. 0 da: 'Sizi Cennet'ten çıkaran şey, babanızın hatasından başka bir şey midir? Ben bu işin ehli değilim, oğlum İbrahim Halilu'llah'a gidiniz' der. Hemen İbrahim aleyhi's-selâm'a giderler. 0 da: 'Ben bu makamın ehli değilim, Halil oldum; lakin uzaktan; Allah'la vasıtasız konuşmak şerefîne mazhar olan Musa'ya gidiniz' der. 0 da: 'Bu işin ehli değilim, ALLAH'IN KELİMESİ VE RUHU OLAN İSA'YA GİDİNİZ' der: İsa da: 'Ben bu işin ehli değilim' der. Bunun üzerine Muhammed aleyhi's-selâm'a giderler. 0 da hemen kalkıp dua eder..."(6)

Gayet açık bir şekilde görüldüğü gibi, bu hadis'e göre İsa Mesih, "Allah'ın Kelimesi ve Ruhu"dur. Aslında Hıristiyanların İsa Mesih konusundaki inançları da O'nun "Allah'ın Canlı Sözü" ve "Allah'ın Ruhu" oluşunda toplanır. İsa Mesih, "Ben ve Baba biriz" (Yuhanna, 10:30) demekle, Allah'la aynı Ruh'tan olduğunu açık bir şekilde vurgulamış oluyordu.

İsa "Allah'ın Ruhu"ndan olduğuna göre, O'na yalnızca bir Peygamber gözüyle bakmak ne derece doğru olur? Müslüman bir yazarla İsa Mesih konusunda konuşuyorduk. Bana, "Hayret ediyorum size, İsa'nın Allah'ın Oğlu olduğunu nasıl kabul ediyorsunuz?" diye sordu. Kuran'da İsa Mesih için "Allah'ın Sözü" deyimi kullanıldığını hatırlattım. Hemen masanın üzerinde duran bir yazısını eline alıp, "Bu benim sözümdür, ama benim oğlum değil ki! Kuran, İsa'nın 'Allah'ın Sözü' olduğunu söylüyor ama 'Allah'ın Oğlu' olduğunu kabul etmiyor" dedi. Yanıt olarak: "Eğer bu sözünüz-yazınız CANLI olsaydı, oğlunuzdan ne farkı kalırdı?" dedim. Ne yanıt vereceğini şaşıran yazar, "Siz İsa'nın Allah'ın Oğlu olduğunu iddia ederken bu anlamda mı söylüyorsunuz?" dedi. "Elbette bu anlamda söylüyoruz!" dedim.

Allah Ruhtur. İsa Mesih de "Allah'ın Ruhu"dur. 0 halde ikisi de Ruhtur, ama İsa'nın insan bedeni var, aralarındaki tek fark budur. Zaten bu nedenledir ki, İsa Mesih hem "Allah'ın Oğlu" hem de "İnsanoğlu" olarak kabul edilmektedir (İncil, Matta, 20:18, İbraniler, 1:2).

İSA "İNSANOĞLU" MU "KADINOĞLU" MU?

İncil'de, İsa Mesih'ten söz edilirken sık sık "İnsanoğlu" deyimi de kullanılır. Bunu bilen Prof. Abdulahad Davud bakın ne diyor:

  "...Kuran, hiç bir zaman Hz. İsa için 'İnsanoğlu' tabirini kullanmayıp sık sık 'Meryemoğlu' ismi ile hitap eder. Böyle bir hitap şekli gayet normaldir. Zira Hz. İsa, babası olmaması sebebiyle sadece bir 'Kadınoğludur.' Siz Hıristiyanlar budalaca bir şekilde Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul edersiniz de, O'nun Hz. Yusuf'un veya başka birisinin oğlu olduğuna inanmadıkça ve tabii neticede O'na haşâ piçlik lekesini sürmedikçe bu Allah Resûlüne (s.a.v.) 'İnsanoğlu' diyemezsiniz..."(7)i güzel de, kadın insan değil mi?!! Kadın da "insan" olduğuna göre, İsa'ya "İnsanoğlu" demenin olmaz tarafı ne? İsminin önünde "Prof." ünvanı kullanan bu sözde "yazar", acaba yalnız erkekleri mi "insan" olarak kabul ediyor?!!

"UZAYA TAPANLAR"A YANIT:

4 Şubat 1990 tarihli Nokta dergisinin kapak konusu olan "Uzaya Tapanlar"ı merakla okudum. Mantıklı bir şeyleri olmadığı için bunların görüşlerini önemsemiyorum. Ama yine de İsa Mesih hakkındaki yanlış görüşlerine değineceğim:

  "Meryem, yücelerin emri ile yeryüzüne gönderilmişti. 0, evlenmeden doğurdu. (...) İsa, bir mucize bebekti. Yani sizin deyiminizle bir tüp bebekti. Bu dönem için çok basit olan hadise, o dönem için bir mucize idi. Yani tüp bebek olarak doğdu, ışınlanarak göçtü. (...) Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmıyoruz. İncil'de Hz. İsa'nın doğumu 25 Aralık gecesi Filistin'deki Beytlehem köyü üzerine bir yıldız indi şeklinde yazılıdır. Oysa İncil'de yıldız diye tanımlanan, aslında Merih'ten gelen bir uçan daireydi. Yani Hz. İsa Merih'ten gelmiştir..."

Evet, Meryem evlenmeden İsa Mesih'i doğurmuştur. Fakat sandıkları gibi Meryem sonradan yeryüzüne gönderilmiş bir uzaylı değildir. "İsa'nın bir tüp bebek olarak doğduğu ve ışınlanarak göçtüğü" iddiası da açıklanmaya muhtaç. Bu iş nasıl olmuştur sorusuna ne yanıt verecekler? Aynca İsa ile ilgili en eski kaynak da, bilindiği gibi İncil'dir. İncil'de de İsa Mesih'in çarmıha gerildiği birkaç kez vurgulanmıştır. 0 dönemin Yahudi tarihçisi Josephus ve Romalı tarihçi Takitus da aynı gerçeği ifade etmişlerdir.

  "İncil'de Hz. İsa'nın dağumu 25 Aralık gecesi Filistin'deki Beytlehem köyü üzerine bir yıldız indi şeklinde yazılıdır..." deniyor. Biraz, uzayı bırakıp İncil'i düzgün bir şekilde okusalar, böyle bir şey olmadığını görürler. İncil hakında bu kadar bilgisiz olmaları, bir Hıristiyan olarak beni üzüyor.

  "İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna" inanmıyorlarmış. Sanırım bu olay biraz yanlış anlaşılıyor. Biz Hıristiyanlar bunu söylemekle İsa'nın Allah'ın Ruhundan olduğunu ifade etmek istiyoruz. Kuran'da da İsa'nın Allah'ın Ruhundan olduğu bir kaç kez vurgulanmıştır (21.Sure, 91. ayet, 4. Sure 171. ayet).

İsa Karataş, 4 Şubat 1990.

Not: Bu yazım, 18 Şubat 1990 tarihli Nokta dergisinin "Mektuplar" köşesinde yayımlanmıştır.

İLHAN BARDAKÇI'YA YANIT:

Sayın İlhan Bardakçı,

1 Ocak 1994 tarihli Zaman'ın 2. sayfasında yer alan "Batı'da İsa (a.s.) kavgası..." ve 3 Ocak 1994 tarihli Zaman'ın 16. sayfasında yer alan "Hıristiyan dünyası Kur'an'a teslim" başlıklı yazılarınızda yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmıyor. Düzelteceğinizi umarak, dikkatinize sunuyorum:

  "İsa Allah, Allah'ın oğlu veya ruhu değildi. Hepimiz gibi bir kuldu..."

Bu iddia, yanlız Hıristiyanlığa değil, İslamiyete de aykırıdır. İsa'nm Allah'ın ruhu olduğu gerçeği Kuran'da (Nisa Süresi 171. ayet) ve hadislerde de (Riyazü's-Salihin, 1. C., 245. s., 199. hadis) yer almaktadır.

  "İncil'in bazı kısımlarında Hz. İsa' nın doğum yeri olarak Nazareth, diğerine göre Bethleem kasabaları gösterilmektedir."

Bu iddia da doğru değildir. İncil'in hiç bir yerinde, İsa'nın doğum yeri olarak "Nazareth" dediğiniz Nasıra gösterilmez. İsa Mesih'in doğduğu yer "Bethleem" dediğiniz Beytlehem'dir (İncil, Matta, 2: 1-6, Luka, 2: 4-7). İsa'nın annesi Meryem Nasıra'lı olmakla beraber, bir nüfus sayımı için Beytlehem'e gitti ve İsa'yı orada doğurdu. Sonra tekrar Nasıra'ya dönmüşlerdi.

  "Markus İncili'nin 7. suresinin 29/30. ayetlerinde, 'Hazret-i İsa'nın kendisine mesih ya da peygamber diye hitap edilmesini istemediği' açıkça yazılıdır. Hayatının hiçbir devresinde 'Ben Allah'ın oğluyum' şeklinde bir beyanı yoktur."

Sayın Bardakçı,

Bu iddialarınızdan hiçbiri doğru değil. Markos'un 7. Bölüm 29/30. ayetlerinde İsa Mesih'in bir mucizesi anlatılıyor, yani yazdıklarınızla hiçbir ilgisi yok. Zaten İncil'in Markos kısmı "Allah'ın Oğlu İsa Mesih..." diye başlar. Ayrıca İsa, "Mesih" olduğunu defalarca açıklamıştır. Örneğin, Samiriye'li bir kadın İsa ile dini konuları konuşurken, "Mesih denilen meshedilmiş Olanın geleceğini biliyorum. 0 gelince bize her şeyi açıklayacaktır" der. İsa, "Seninle konuşan ben, Oyum" diye yanıt verir (İncil, Yuhanna, 4: 25).

  "Hayatının hiçbir devresinde 'Ben Allah'ın oğluyum' şeklinde bir beyanı yoktur" şeklindeki iddianız da doğru değildir. İsa Mesih, Allah'tan hep "Baba, Babam" diye söz ederdi. Bunun üzerine Yahudiler, "Bu büyük bir küfürdür" diyerek tepki gösterirdi. Ama İsa, Yahudilere şu yanıtı verdi: "Allah'ın Oğluyum dediğim için bana nasıl 'küfür ediyorsun' dersiniz? Eğer Babamın işlerini yapmıyorsam, bana iman etmeyin" (İncil, Yuhanna, 10: 36-37).

  "Hz. İsa'nın kâinata müjde olarak geleceğini haber verdiği Peygamberimiz ile ilgili asıl iki İncil İznik'teki 325 yılı II. Konsili'nde ortadan kaldırılmıştır. Barnabas İncili, Hz. İsa'nın bu sözlerine yer verdiği için Vatikan'da kilit altındadır ama bu İncil, Avrupa'da satılmaktadır."

Sayın Bardakçı,

Hem tarihsel yönden hem de mantıksal yönden bu iddiaları kabul etmek mümkün değildir. İznik Konsili'nin toplanma amacı, "peygamberinizden söz eden İncilleri ortadan kaldırmak" olamaz. Çünkü İS 325 yılında sizin peygamberiniz daha doğmamıştı. Bu nedenle hiç bir gerekçeyle "peygaınberinizden söz eden İncilleri" ortadan kaldıramazlardı. Ayrıca "iki asıl İncil" olduğunu neye dayanarak ileri sürdüğünüzü öğrenmek isterim. Bu iki İncil'den biri Barnabas İncili ise, diğeri hangisidir?
Barnabas İncili Vatikan veya başka bir yerde kilit altında değildir. Yalnız Avrupa'da değil, Türkiye'de de satılmaktadır. Bu İncil'in Muhammed'den söz etmesi de gayet normaldır, çünkü ondan yüzyıllarca sonra yazılmış sahte bir İncil'dir. Dünyanın hiçbir yerinde, Muhammed'ten önce yazılmış bir Barnabas İncili nüshası yoktur. Biz Hıristiyanlar bunun nesine inanalım?
En içten saygı ve sevgilerimle...

İsa Karataş, 3 Şubat 1994-İstanbul.

Bu yazıyı Sayın Bardakçı'ya faksladım. 11 Şubat 1994 tarihli Zaman'ın 2. sayfada bulunan köşesinde bu yazıma değiniyor. Ama bakın nasıl değiniyor:

  "İstanbul'' dan 'Biz Hıristiyanlar bunun neresine inanalım' ifadesi ile son bulan İsa Karataş isimli sevgili okuyucum iki yazım üzerine bir açıklama göndermiş. İncil'den sure ve ayetlerle de desteklemiş. Bazı fikirlerime cevap veriyor. Ben Hz. İsa'nın sadece bir kul olduğunu ve bunun nihayet, Hıristiyan dünyasınca da kabul edildiğini yazmıştım. Bu peygamberin hayatı ile ilgili konuların daha sonradan rivayeten belirlendiğini söylemiştim. Sevgili okuyucumun bana söylediklerini anlatmışım. Her halde çok meşgül ve dar zaman içinde okumuş olmalı. Ama Barnaba İncili konusuna gelince: Bu İncil piyasalarda satılıyor. Peygamberimizin son peygamber olarak indirileceğinden bahseder: Okuyucuma göre, bu İncil Peygamberimizden sonra yazılmıştır. 0 halde 325. yılında yani İslâmiyet'ten ve İznik Konsili'nden itibaren tartışılan bu İncilleri kim yazmıştır? Tartışmamız teferruata inhisar ediyor. İsa Karataş Bey'e hem selam hem sevgi."

Ben neler yazdım, Sayın Bardakçı neler yazıyor. Birçok yanlış iddiasına yanıt vermeme rağmen, "Sevgili okuyucumun bana söylediklerini anlatmıştım. Her halde çok meşgül ve dar zaman içinde okumuş olmalı" diyebiliyor. Ne diyelim? Yorumu size bırakıyorum.

NOTLAR:

1) Tevbe (9.) Süresi 30. ayet.

2) Meryem (19.) Süresi 90. ayet.

3) Bahaeddin Saglam, Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, 192. s., Tebliğ yay., İstanbul. Süleyman Ateş, Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali, 190. s.. Kılıç Kitabevi, İstanbul.

4) Nisa (4.) Süresi, 171. ayet.

5) Meryem (19.) Süresi, 34. ayet.

6) Riyazü's-Salihin, 1. c., 245. s., 199. hadis, Diyanet İşleri Başkanlığı yay., Ankara.

7) Prof. Abdulahad Davud, Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (A.S), 276. s., Nil yay., İzmir-1988.


can :: uydurma  [16/01/2003] ¨ä
Ad :: isa karataş yine saçmalamış. kuranı kafasına göre yorumlamaktan geri kalmamış...  [26/02/2003]  
Ad :: İsa -as.- Allah'ın kulu ve elçisidir. başka bir ayette İsa as. hakkında şöyle buyuruluyor.  [27/02/2003]  
Ad :: Ali İmran 59- "Doğrusu Allah katında İsa'nın (yaratılışındaki) durumu, Âdem'in durumu gibidir;  [27/02/2003]  
Ad :: onu topraktan yarattı, sonra ona "ol!" dedi, o da oluverdi."  [27/02/2003]  
Ad :: Ol denince meydana gelen herşey mahluktur yani yaratılmıştır.  [27/02/2003]  
Ad :: Sonradan yaratılan hiçbirşey kulluk ve kölelikten öteye gidemez. Allah'a ortak olamaz.  [27/02/2003]  
Ad :: İsa as. ın ruhullah olması ve kelamullah olması ince işlerdir. sade akılla çözülemez.  [27/02/2003]  
Ad :: hrs.lar bu yüzden kafayı toslarlar. ve İsa hakkında saçmalamaktan öteye gidemezler.  [27/02/2003]  
Tatlı Dj :: Kur'an'ın iddialarından çok İncil'İn gerçekçiliğine de yer vermek gerekmez mi sizce!  [23/03/2003] ¨ä
eren :: madem Kur'anı yorumluyon ona inansana SAZAN!!!  [17/07/2003] ¨ä
mesut :: sen boşa saçmalama kitablarınızda çok tezat var  [18/07/2003] ¨ä
serkan :: sizin dininiz size bizim dinimiz bize  [11/08/2003] ¨ä
betül betül :: gerçektende ne kadar ikilemde olduğunuzu şimdi daha iyi anlayabiliyorum hem kuran'a inanmıyorsunuz  [01/09/2003]  
betül betül :: hemde kurandan örnekler gösteriyorsunuz madem örnekler gösteriyorsunuz kuranın her dediğine inanmak  [01/09/2003]  
betül betül :: zorundasınız şurası benim dediğim gibi inanayım gerisine inanmasamda olur gibi bir ifade yada  [01/09/2003]  
betül betül :: düşünce söz konusu bile olamaz bu nasıl bir anlayıştır bu nasıl bir inanıştır size soruyorum???  [01/09/2003]  
jesus :: haleluya  [15/09/2003] ¨ä
jesus :: allahın işleyişibir bilgisayar gibidir baba işlemci oğul ram levhi mafuz harddisk kutsal ruh ise  [15/09/2003] ¨ä
jesus :: bilgisayarın bütün devrelri evren ise bigisayarın ekranıdır  [15/09/2003] ¨ä
meggido :: YUKARDAKI ARKADAS SAMALIYOR HASA YÜCE ALLAH HERTÜRLÜ EKSIKLIKTEN; HERTÜRLÜ ACIZLIKTEN VE HERTÜRLÜ  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: NOKSAN SIFATLARDAN UZAKTIR-MÜNEZZEHTIR ; HICBIR SEKILDE YARTTIKLARINA BENZEMEZ ONUN ESI BENZERI VE  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: DENGI YOKTUR ; ONUN SÖYLEDIKLERI DOGRU OLANDIR ; TEK BIR ILAH ( TANRI ) VARDIR ODA TEK GERCEK MUTLAK  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: VARLIK OLAN YÜCE ALLAHTIR ; SIMDI ISTEYEN INANIR ( bütün gercekler yaninda ) ISTEYENDE IMAN EDER VE  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: RABBINE VARAN BIR YOL TUTAR / size hayata bakisinizi degistirecek  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: bir INTERNETSAYFASI www.harunyahya.org  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: www.harunyahya.net , INANIN HAYATA BAKISINIZ DEGISECEK  [24/09/2003] ¨ä
dk :: eger soylediginiz gibi kur'an da anlatilan Isa( a.s.)'ya inaniyorsaniz zaten bir farkimiz yok.  [21/11/2003] ¨ä
dk :: Kur'an bir butundur, eger inanciniza Kur'an-i delil gosteriyorsaniz, onu butunuyle ele almalisiniz  [21/11/2003] ¨ä
dk :: Ama eger Kur'an'a inanmayip, sadece muslumanlara yaklasmak icin bu yontemi  [21/11/2003] ¨ä
dk :: kullaniyorsaniz, cok mert bir davranista bulunmuyorsunuz.  [21/11/2003] ¨ä
dk :: Aslinda, benim anlamadigim, muslumanlarin Mesih(a.s.) ile hic bir sorunu yok,  [21/11/2003] ¨ä
dk :: Sizinde cok iyi bildiginiz gibi, bizler onun tanriligi disinda hemen hemen sizinle ayni inanctayiz,  [21/11/2003] ¨ä
dk :: Fakat, yahudiler bizlerle ve sizlerle bu dusunceleri pek paylasmiyorlar, sizinde sitenizde ifade  [21/11/2003] ¨ä
dk :: ettiginiz gibi O'nun hakkinda asilsiz ve yanlis inanclara sahipler.Neden bu konulara deginmiyorsunuz  [21/11/2003] ¨ä
dk :: sayfanizi mesgul ettigim icin ozur dilerim, hakkinizi helal edin, Isa(a.s.) sefaati hepimizin uzerin  [21/11/2003] ¨ä
musa :: Yaptiginiz yorumlar gercekten cok basitce, biraz Allah askina dusunun  [22/11/2003] ¨ä
deniz :: Sizlere Eric From'un "The Dogma of Christ" kitabini tavsiye ediyorum  [22/11/2003] ¨ä
deniz :: Bu kitapta Hz. Isa'nin zamanla nasil suanki duruma geldigini toplumsal psikoloji acisindan gorebilir  [22/11/2003] ¨ä
deniz :: siniz, bu ktaptaki herseye katilmiyorum, O secilmis ustun bir peygamberdi, ama From'da akil yoluyla  [22/11/2003] ¨ä
deniz :: nasil gercegin anlasilabilecegine ornek olmus.  [22/11/2003] ¨ä
TURKER :: KUSURA BAKMAYIN AMA, BOSUNA TURKLERLE UGRASIYORSUNUZ.ONLARDAN SIZE IS CIKMAZ, SIZ AFRIKA'YA GIDIN  [22/11/2003] ¨ä
TURKER :: BOYLE YILLARCA KENDISINI ISLAM'A HIZMETE ADAMIS BIR MILLETIN FERDI HIRISTIYAN OLMAZ. OLURSA DA TURK  [22/11/2003] ¨ä
TURKER :: OLMAZ, BIZ HEM ISA'YI HEM MUHAMMED'I SEVINDIRECEGIZ, COK YAKINDA.....(INS)  [22/11/2003] ¨ä
Hatice :: Yukarida bir hadisten bahsediyorsunuz, hadisin devamini da yazmissiniz, iyice bir okuyun.  [22/11/2003] ¨ä
asilturk :: dogrudur siz ayetin bildiğiniz kısmı dururken bilmediğiniz kısmını inceliyorsunuz yok diye yokmuydu  [08/12/2003] ¨ä
theolog :: Allah birgun su andaki anlayisinizin ne kadar yanlis oldugunu sizlere gosterdigi zaman cok gec  [20/02/2004] ¨ä
hugh :: 171. Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryemoğlu  [27/02/2004] ¨ä
hugh :: İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi  [27/02/2004] ¨ä
hugh :: ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin.  [27/02/2004] ¨ä
hugh :: Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır.  [27/02/2004] ¨ä
hugh :: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter.  [27/02/2004] ¨ä
hugh :: 172. Mesih de, Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler.  [27/02/2004] ¨ä
zs :: "Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'a kul olarak gelecektir. " Meryem 19.sure 93.ayet  [04/03/2004]  
zs :: "Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'a kul olarak gelecektir. " Meryem(19.)suresi 93.ayet  [04/03/2004]  
demircan :: herşey ALLAH'ındır kendinize gelin sonra çok geç olabilir  [03/05/2004] ¨ä
serkan :: allah  [20/05/2004] ¨ä
BORA :: isa karabaş tam anlamıyla saçmalamışşsın  [07/06/2004] ¨ä
Ebubekir :: Benim anlayamadığım,Kuranda papazlar hakkındada ayetler var neden onlarıda açıklamıyorsunuz.  [31/07/2004] ¨ä
Ebubekir :: kuranda tapınaklarda ibadet eden papazların allahın sevdiği kul olduğu anlatılır.  [31/07/2004] ¨ä
Ebubekir :: Allah yücedir.O kendisine inanana hiç bir zaman zeval vermez koruyucudur.  [31/07/2004] ¨ä
Ebubekir :: Kuranıda diğer kitaplara yapılan ve ibret olaylarını bizlere bildirmek için bildirmiştir.  [31/07/2004] ¨ä
Ebubekir :: Biz müslümanlar Ademden(sav)...Muhammed'e(sav)kadar bütün peygamberlere inanırız.siz nedeninanmazsız  [31/07/2004] ¨ä
Ebubekir :: İŞte bunu anlayamıyorum.incildede zina içki ve kötülük haramdır.ama nedense hiç uygulamıyorsunuz.  [31/07/2004] ¨ä
Ebubekir :: Allahın dinini terör dini gibi gösterenlere lanet olsun.  [31/07/2004] ¨ä
Ebubekir :: SEvgi içinde Hz.İsanın geleceği günü bekleyelim.hep beraber o gün doğruyu yanlışı görecez  [31/07/2004] ¨ä
serdar celik :: isa karatas kuranı kerimi kendince yormlaman cok yanlıs Allah tektir.insani sıfatlardan münezzehtir  [19/08/2004]  
serdar celik :: ayrıca esas incilde Muhammed (s.a.v) bahseder vede ona tabi olmanızı söyler yani kelimeyi sahadet  [19/08/2004]  
abdulkerim :: ben dogrusu çok şaşırdım.  [24/08/2004] ¨ä
abdulkerim :: hem kurandan örnekler veriyorsunuz hem islamı kabul edip müslüman olmuyorsunuz.biz isaya musaya  [24/08/2004] ¨ä
abdulkerim :: davuda kısaca tüm peygamberlere iman ettik.ma bir farkla kuranın bildirdigi şekilde inanıyoruz.  [24/08/2004] ¨ä
abdulkerim :: yani sizinle bir farkımız biz ALLAH'ı tek ve yarattıklarına benzemez diye inandık ve isa dahil tüm  [24/08/2004] ¨ä
abdulkerim :: peygamberler KUL dur ogul olamaz ALLAH cc. baba olamaz o yaratandır.babalık yaradana sıfat olamaz.  [24/08/2004] ¨ä
abdulkerim :: siz isaya kuran dan dan ayet aramak yerine islam ve kuranla ilgili ayet ararsanız inşallah müslim  [24/08/2004] ¨ä
abdulkerim :: olursunuz selam ve saygılar sunar hakkınızda en güzel akıbetler olmasın gönülden niyaz ederim.  [24/08/2004] ¨ä
abdulkerim :: olursunuz selam ve saygılar sunar hakkınızda en güzel akıbetler olmasını gönülden niyaz ederim  [24/08/2004] ¨ä
ozan :: isa  [28/08/2004] ¨ä
mali :: bunların hepsi saçmalık  [21/09/2004] ¨ä
tevrat :: mhb benım hırıstıyanlara bi sorum olacak. HZ.isa yı ALLAH,ın (haşa)oglu oldugnu soyluyorsunuz. buna  [03/10/2004] ¨ä
immanuel :: isa gelecek  [05/10/2004] ¨ä
immanuel :: Tanrı Yahudıleri özel olarak seçmiştir. Onların içinden bir Mesih yüceltmiştir  [05/10/2004] ¨ä
immanuel :: Başka millitlere ne kitap göndermiştir ne de kitap.  [05/10/2004] ¨ä
immanuel :: Yahudiler için Messiah yani Mesih dediğin ne anlama geldiğini araştırın. Göreceksin bazı gerçekleri  [05/10/2004] ¨ä
immanuel :: Isa Mesihtir başka kimseyi beklemeyin inanmayın.  [05/10/2004] ¨ä
ömer boztay :: rahiblerin neden evlenmediklerini anlam veremiyorum  [17/11/2004]  
ömer boztay :: çok özür diliyorum amabunlar cinsel arzularını nasıl tatmin ediyorlar  [17/11/2004]  
ömer boztay :: yahudler neden başkalarını dınlerine kabul etmiyor bu bencillik niye  [17/11/2004]  
selami ay :: incil hz.isayı cehenneme gönderiyor...  [19/11/2004] ¨ä
selami ay :: http://www.kutsalkitaplar.net BAKINIZ....  [19/11/2004] ¨ä
osman :: Allah (cc) sizi inşallah islama kavuşmayı nasib eder.  [03/12/2004] ¨ä
osman :: inşallah  [03/12/2004] ¨ä
faruk :: cok merak ediyorum. hz. isa Allah'ın kelimesi diyorsunuz fakat incillerinizin adları matta incili...  [19/12/2004] ¨ä
faruk :: markos incili vs. yani sizin inandıgınız incilde yazanların mattanın veya morkosun kelimeleri  [19/12/2004] ¨ä
faruk :: olduğu ortada iken bunların doğruluğunu ve incilin değişmediğini nasıl söyleyebiliyorsunuz  [19/12/2004] ¨ä
faruk :: kutsal kitaplar Allah'ın kelimelerinden oluşur. o nedenle biz kur'ana Allah'ın kelamı deriz.  [19/12/2004] ¨ä
faruk :: 4 incilinizde de bazı konularda farklılıklar var Allah kendisiyle celişkiye düşmeyeceğine göre...  [19/12/2004] ¨ä
faruk :: İNCİLLERİN ALLAH'IN YADA O'NUN RUHUNDAN OLAN İSA TARAFINDAN YAZILMADIĞI APAÇIK ORTADA....  [19/12/2004] ¨ä
faruk :: Allah'ın yarattığı bir insanın (matta..) yazdığı kitaba KUTSAL (Allah'tan gelen) kitap olarak...  [19/12/2004] ¨ä
faruk :: inanmak ciddi bir mantık çelişkisidir ve doğruluğu kabul edilemez...  [19/12/2004] ¨ä
alper :: immanuele bır cevabım olacak gerçeği haham başlarının şarap masasında yazdığı incilden mi göreceğiz?  [30/12/2004] ¨ä
alper :: tüm hristiyanlara cevabım biz müslümanlar insanlık peygamberlerini tabiki kabul ediyoruz ama şuda  [30/12/2004] ¨ä
alper :: bir vazgeçilmez bir gerçekki Hz MUHAMMED sadece insanlığa değil tüm alemlere indirilmiştir yani  [30/12/2004] ¨ä
alper :: bizim biklmediğimiz 18000 aleme kanıtmı ali imran suresi  [30/12/2004] ¨ä
ahmet :: biz bütün peyğamberlere inanıyoruz neden sizler buna inanmazsınız hatta hz.isa da inanıyordu acaba  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: bu bir tür egoizm mi ayrıca kuran-ı kerimden ayetlerle örnekler veriyorsunuz inandığınız için mi?  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: bizler hz.isayı sizin sevdiğinizden çok seviyoruz ve inanıyoruz buna alınmayın ama doğru hz.isa  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: allahın elçisidir söyledikleri allahın dedikleridir ona bildiği her şeyi öğreten allah c.c. dur.  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: hakiki incilde allahın sözleridir biz ona da iman ediyoruz eğer tahribat olmasaydı kuran-ı kerim  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: indirilmezdi o halde allah c.c.son peyğamberini ve kitabını kulları hakka yönelsin diye gönderdi  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: hz. muhammed 18.000 aleme rahmet olsun diye gönderildi sizinde inandığınız gibi bir gün herkes allah  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: c.c. huzuruna amellerimizle çıkacak ya rab tüm kullarına hidayet et.son bir soru müslimlerle hirist  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: iyanlar arasında uçurum gibi bir ayrılık yok biz incilede tevratada zeburada ve gelmiş bütün peyğamb  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: erlerede inanıyoruz diyelimki haşa hz. muhammed yalan söyledi biz ne kaybederiz sonuçta bütün peyğam  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: berlere ve kitaplarına inanıyoruz peki hz.muhhamed doğruyu soylüyorsa ona inanmayanlar ne kaybeder?  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: allah hz.muhamedin hz.isa nın hz. musanın ve bütün peyğamberlerin şefaatını inananların üzerinden  [06/01/2005] ¨ä
ahmet :: eksik etmesin amin  [06/01/2005] ¨ä
zeynep :: ahmetin yazdıklarının tamamına katılıyorum allah ondan razı olsun  [06/01/2005] ¨ä
ammar :: kuranı okuyun kuranı aptallar  [15/01/2005] ¨ä
hieremiah :: yahudilerin üzeyr'i tanrının oğlu edinmelerini kur'an'da yalanlayıp, sonra isa'nın allah tarafından  [17/01/2005] ¨ä
hiremiah :: gönderilmiş bir ruh olduğu kelamını yine kur'an'dan duyduklarında kur'an'a sıkı sıkı sarılan bu  [17/01/2005] ¨ä
hieremiah :: gafiller de ne diyor böyle.  [17/01/2005] ¨ä
Muslim :: Hepimiz müsliman olalım dertler bitsin.eşhedüenne ilahe illallah ve eşhedüenne muhammeden abdühü ve  [18/01/2005] ¨ä
Muslim :: resuluhü  [18/01/2005] ¨ä
cs :: Kendınden önceki Allah'ın dinlerini ve kitaplarını tastik eden yüce peygamberin önünde eğilirim  [31/01/2005] ¨ä
cs :: ve sormak isterim bazı yazılımlarının değiştirilmiş olduklarını söyledikleri kutsal kitaplarının  [31/01/2005] ¨ä
cs :: hangisinin doğruluğuna iman ediyorlar bu kararı kim ve nasıl veriyor  [31/01/2005] ¨ä
cs :: yada hrt.lar kendilerinin dininide kapsayan ve devamı olan islama nasıl inkar halinde olabiliyor  [31/01/2005] ¨ä
samsunlu :: ya kardesım bırıncı bellı ıkıncı kım  [31/01/2005] ¨ä
irem :: umarım bu yazdıklarının o eleştirdiğin uzay tarikatlarından bi farkı olmadığını anlamayı allah sana  [07/02/2005] ¨ä
irem :: nasip eder  [07/02/2005] ¨ä
irem :: ahmetinde söylediği gibi biz isayıda hıristiyanlarıda sizden çok seviyor sayıyoruz  [07/02/2005] ¨ä
isa :: "Kuran-i Kerim ALLAH Kelamidir. Kim ALLAH kelamina kendi akliyla, kendine gore mana vermeye kalkarsa  [14/02/2005] ¨ä
isa :: felsefesini yaparsa, o dinden cikar" Hadisi Serifi, AKILSIZ, AHMAKCA YAPILAN BU ISLERE DERS OLSUN..  [14/02/2005] ¨ä
mert :: yalancının  [02/03/2005] ¨ä
şefik özer :: ALLAH bügüne kadar sadece islam dinini göndermiştir.  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: ulan hristiyanların ve yahudilerin anasını sikeyim o kadar  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: bunlarda hiçmi akıl yok o kendisini bilim adamı olarak ilan edenlerden ahmak daha kim olabilir  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: isanın havarilerinden biri bu dine daha fazla insan çekmek için isa nın allah ın oğlu olduğunu söyl  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: hani derlerya bir deli kuyuya bir taş atar kırk tane akıllı çıkaramaz bunlar bırakın kırk kişi kırk  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: kırk milyar kişi oluyolar halen çıkaramıyolar ben bunların akıllarında şüphe ederim  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: doğan her çoçuk müslüman olarak doğar ve tamamiyle masumdur çünkü biz doğmadan önce allah bize ne  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: demişit ve biz allaha ne söz vermiştik hatırlasanıza  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: allah bize ben sizin rabbiniz değilmiyim bizde evet sen bizim rabbimizsin dememişimiydik  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: allah ne diyor her nefis kefaletini öder h.z. ademin işlediği bir günah yüzünden ben niye cezalandır  [06/03/2005] ¨ä
müslüm :: ılılayım zaten bu dünya üzerinde yahudiler kadar pis bir mahluk varmı varsa söyleyim pis böcekle  [06/03/2005] ¨ä
paker :: ya siz hrist.lar kuran-i kerimin allah c.c. katından indirilmis olduğuna inanıyormusnz  [07/05/2005] ¨ä
paker :: inanıyorsanız onun gereklerini yerine getirin inanmıyorsanız ondan kendinizi haklı çıkarmak için -  [07/05/2005] ¨ä
paker :: örnekler vermeyiniz  [07/05/2005] ¨ä
eddy :: Maide 116. Dikkatlice okuyalım.  [14/07/2005] ¨ä
eddy :: Bu arada paker arkadaş az ve öz yazmışsın diline sağlık  [14/07/2005] ¨ä
serkan ers :: arkadaşlar bu güzel dinimizi(islam)lütfen diğer şerefsizlerin eline bırakmayalım ya alllllllaaaah  [14/07/2005] ¨ä
serkan ers :: arkadaşlar buradaki şerefsizler sizin cinsel yönünüzü(sex),i kullanarak sizi yoldan çıkarmaya çalışı  [14/07/2005] ¨ä
serkan ers :: tamam hz isa peygamberdir ama allahın yerine koyamayız onuda allah yaratmıştır ama doğurmadı(kuranda  [14/07/2005] ¨ä
serkan ers :: sevgili arkadaşlar birde www.kuran.com adresine bakınız(lütfen)yemez sizi bura gibi  [14/07/2005] ¨ä
Ruhli Tuncer :: Bozulmuş ve orijinalliğini asırlar öncesinden yitirmiş bir din uğruna ne diye çabalarsınız ?  [25/11/2005]  
Ruhli Tuncer :: Orijinalliğini kaybetmemiş aksine ilim deryası İslama koşunuz.  [25/11/2005]  
Ruhli Tuncer :: Hak din İslam, hak din İslam, hak din İslam !  [25/11/2005]  
ebru :: Elbet öleceğiz ve gerçekleri sizlerde göreceksiniz Allah hidayet versin acınacak haldesiniz  [11/12/2005] ¨ä
ari :: gerçekmüslüman daima hoşgörüve kardeşliğe inanır bu yüzden eleştirilerimize birazdaha dikkat edelim  [16/12/2005] ¨ä
ari :: ebru kardeşim allah seni diger insanlardan ustunmü yarattı insanları hakır görüyorsun  [16/12/2005] ¨ä
ARI :: buşekilde davranarak insanların gözünde müslümanlığı anti patik hale getiriyorsunuz  [16/12/2005] ¨ä
ARI :: müslümanlıktan bahsediyor peşisıra KÜFÜRediyorsunuz esas allah sizleri affetsin  [16/12/2005] ¨ä
ARI :: bence kulaktandolmalafları insanlara sunmak yerıne inandığınız kitabı öğrenmeyecalışın  [16/12/2005] ¨ä
ARİ :: birde bu eserin sahibine bir sorumvar kuranda hangi ayette allahın yahudi evlat edindiği yazıyor  [16/12/2005] ¨ä
serdar :: ARKADAŞLAR LÜTFEN AKLINIZI BAŞINIZA ALIN BİR KAFİR DAHİ OLSA KÜFÜR ETMEYİNİZ.  [17/12/2005] ¨ä
serdar :: HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEYİNİZ.  [17/12/2005] ¨ä
garib :: http://www.dusunce-ekibi.cjb.net/  [20/12/2005] ¨ä
barıs :: c  [25/12/2005] ¨ä
barıs :: kuran gercek kitap ama isa alahın oglu diye hadiler de kuran da degil  [25/12/2005] ¨ä
barıs :: kuran allahın oglu demedi hadisler allahın oglu la illah illahla kul muhamet  [25/12/2005] ¨ä
barıs :: isa dün ya ya gelir se müslümanlıgı kuranı gercek kitap sececek incili ayak ların da ezcek  [25/12/2005] ¨ä
barıs :: isa allah bir diyecek  [25/12/2005] ¨ä
ari :: barış kardeşim incili ayaklarıyla ezeceği hangi ayette yazıyor incil gecersiz olsabile allah kelamı  [29/12/2005] ¨ä
ari :: değilmi hz isa allahın kelamınımı ayak altına alacak lutfen biraz daha dikkatli olalım  [29/12/2005] ¨ä
ari :: farkında olmadan günaha giriyorsun  [29/12/2005] ¨ä
simen :: ALLAH insanlara düşünmeleri için akıl vermiş  [31/12/2005] ¨ä
simen :: arştır insan oğlu doğruyu elbet bulacaksın  [31/12/2005] ¨ä
simen :: ALLAH insanlara düşünmeleri için akıl vermiş aklını kullanabilen düşünür araştırır  [31/12/2005] ¨ä
simen :: bilen şuna cevap versin neden birsürü incil var? incili neden insanlar tekrar yazma gereği duymuş?  [31/12/2005] ¨ä
simen :: hz İSA nında diger peygamberler kadar kutsal olduğunu kimse inkar edemez ama hz. MUHAMMED den ayrı  [31/12/2005] ¨ä
simen :: bir kutsallığı yoktur EĞER HZ. İSAYI ALLAHIN ONA VERDİĞİ RUHTAN DOLAYI KUTSALLIĞINA İNANIYOSANIZ  [31/12/2005] ¨ä
simen :: şuna cvp verin BİZİM RUHLARIMIZI ANNEMİZLE BABAMIZMI YAPIYO?  [31/12/2005] ¨ä
simen :: hadi hz. İSA nın Allahın oğlu olduğunu kabul edelim PEKİ BABASI HZ İSANIN BUKADAR ZORLUK ÇEKMESİNE  [31/12/2005] ¨ä
simen :: İŞKENCE GÖRMESİNE NEDEN GÖZ YUMDU? EĞER ALLAH HZ İSANIN BABASI OLSAYDI ŞUAN BUTUN DÜNYA HIRİSTİYAN  [31/12/2005] ¨ä
simen :: OLURDU MADEMKİ HZ İSA ALLAHIN OĞLU BÜTÜN DÜNYAYI HIRISTİYAN YAPMAYA GÜCÜ YETMESİ GEREKİRDİ  [31/12/2005] ¨ä
simen :: incile inanıyorum ama gerçek incile!!! şuan olan incillerin hiçbiri gerçek değil bence  [31/12/2005] ¨ä
simen :: KURAN da hz. MUHAMMED in geleceğini incilde insanlara haber verdik diyo PEKİ HIRISTIYANLAR  [31/12/2005] ¨ä
simen :: Hz MUHAMMEDİ NEDEN KABUL ETMİYO???  [31/12/2005] ¨ä
simen :: günümüz Hırıstıyanlığı çok fazla çelişkilerle dolu insan oğlu cevabını bilmediği sorularla dolu bir  [31/12/2005] ¨ä
simen :: dini neden seçsinki? müslümanlık bütün dinleri kapsayan bir dindir her sorunun cvbı muslümanlıktavar  [31/12/2005] ¨ä
ari :: hele şükür aklıbaşında biri ni bulduk simen kardeşim teşekkür ederim  [07/01/2006] ¨ä
ahmet :: Allah birdir. hz. muhammed onun kulu ve elçisidir.  [29/01/2006] ¨ä
AVCI :: isa mesih benden sonra yalanci peygaberler gelecektir onlarin ardindan gitmeyin uyarisini yapmistir.  [07/02/2006] ¨ä
ilker :: isa tanrı değil tanrının pratikzekasının insan bedeni almış halidir  [13/02/2006] ¨ä
 önceki    2. KURAN VE İSA'NIN "MESİHLİĞİ" [10]
musa
  08/07/2002 
 sonraki    4. KURAN VE "ÜÇLÜ BİRLİK" [188]
musa
  08/07/2002 
:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com