incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

Kuran, İsa hakkında ne demiştir?

İsa'nın kim olduğunu anlamak ve O'na inanmak o kadar önemli ki her zaman O'nun hakkında bilgilenmek için elimizden geleni yapmalıyız.
DUYURU : İsa Karataş'ın "Gerçekleri Saptıranlar" isimli kitabından yazarın izni alınarak alıntı yapılmıştır. Toplam 4artikeller, 1inci sayfadır / 1sayfalar
artikel göster     
ad   musa
başlık   4. KURAN VE "ÜÇLÜ BİRLİK"

4. KURAN VE "ÜÇLÜ BİRLİK"

  "Tanrı yanlız Yahudilerin Tanrı'sı mı? Diğer ulusların da Tanrı'sı değil mi? Evet, diğer ulusların da Tanrı'sıdır. Çünkü Tanrı tektir." (İncil, Romalılar, 3: 29)

  "Sen Allah'ın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun! Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar ey akılsız adam!" (Yakup, 2:19)

"Alah tektir" diyoruz, ama bu çok basit ve yetersiz bir açıklama. Nasıl bir "teklik"tir bu? İncil, bunu biraz daha açıklıyor: Allah'ın tekliği, "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh"tan oluşur. Hıristiyanlığı iyi araştırmayanlar, iyi öğrenmeyenler hemen Hıristiyanların üç Allah'a inandıklarını sanmaya başlarlar.

Oysa Hıristiyanların üç Allah'a inandıkları iddiası oldukça yaygın bir yanlıştır. Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık bu yanlış iddiadan dolayı oldukça sert ve mantıksız iftira ve suçlamalara hedef olmaktadırlar. Örneğin, İslamcı yazar Ahmed Lütfi Kazancı, İmam-Hatip Liseleri için hazırladığı bir kitabında şöyle diyor:

  "... - Haşa- Allah'ın üç olduğu, Hz. İsa'nın ve Hz. Uzeyr'in Allah Teaâlânın oğulları olduğu, melekleri Allah'ın kızları olarak kabul etmeleri... Biz bu iftiraları asla kabul etmeyiz. Derhal red ve inkâr ederiz. Böyle, sadece uyduranın edepsizliğini ortaya koyan, akla, dine ve ahlâka uymayan hallerden bütün peygamberleri münezzeh olarak biliriz..."(1)

Tevrat ve İncil'de adı bile geçmeyen "Hz. Uzeyr" dediğiniz kişiyi kim "Allah'ın Oğlu" olarak kabul ediyor?! Kim melekleri "Allah'ın Kızları" olarak kabul ediyor! Tevrat ve İncil'in neresinde böyle bir iddia vardır?!

İsa Mesih'e "Allah'ın Oğlu" denilmesinin nedenini daha önce incelemiştik.

"Allah'ın üç olduğu" iddiasına gelince... Hemen belirtelim ki, ne Tevrat'ta ne de İncil'de "Allah'ın üç olduğu" ya da "Üç Allah'ın varolduğu" iddiası yoktur. Yani ne Yahudiler ne de Hıristiyanların böyle bir iddiası yoktur. Buna rağmen böyle iddiaların yaygın bir şekilde ileri sürülmesi neyle açıklanabilir? Kuran'daki bazı ayetlerin, böyle yanlış iddiaların ileri sürülmesine neden olduğu görüşündeyim:

  "Ey Kitap ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar), dininizde aşırılığa gitmeyin ve Allah'a karşı ancak hakkı söyleyin... 'Allah üçtür' demeyin. Bundan vazgeçin, hakınızda hayırlı olur. Allah ancak bir tek ilahtır..."(2)
  "...Hem Allah buyurduğu vakit: 'Ey Meryem Oğlu İsa, sen mi dedin o insanlara 'Beni ve annemi Allah'ın yanında iki ilah edinin' diye?..."(3)

Bu ayetleri okuyanlar, "Ehli Kitap" denilen Yahudi ve Hıristiyanların "Allah üçtür" dediklerini ve bu "üç Allah'ın" da Allah, İsa ve Meryem'den oluştuğuna inandıklarını düşünecektir. Oysa öyle bir şey yoktur.

"TESLİS" YA DA "ÜÇLÜ BİRLİK" NEDİR?

"Mademki Hıristiyanlar üç Allah'a inanmıyorlar', öyleyse 'Teslis' olayı nedir?" diye sorulabilir. Bazı islamcı yazarlar, bu konuda da yanlış bilgiler veriyor. Diyanet tarafından yayımlanan Sahîh-i Buhârî'yi çeviren Kâmil Miras, bir hadisin yorumunu yaparken şöyle diyor:

  "Teslis, Nasraniyetin üç ilah akidesidir ki: Allah, Mesih ve Meryem'dir. Tevhidin zıddıdır ve açık bir şirktir."(4)

Bu yazar, Hıristiyanların inandığı "Üçlüğün" Allah, Mesih ve Meryem'den oluştuğunu ve bunun da tek Allah'a inanmanın zıttı olduğunu ileri sürüyor.
M. Fethullah Gülen Hoca da şöyle diyor:

  "Mesela kilise dayatmıştır; Eb (baba) İmm (anne) ve Ruh'ül Kudüs... Eb'i anladık; akıl, mantık, kitap kabul etse de, etmese İmm'ü de anladık Onların itikadına göre ilah, (Ruh'ül Kudüs) diyelim ki bu Hz. Mesih'tir, onun gerçek formuna ulaşması için, bir anaya girmesi gerekiyordu. Yani bir hulul ve ardından Mesih halinde zuhuru... Pekâla bunu nasıl anlayacağız?" (5)

Sayın Fethullah Gülen Hoca'ya göre de bu üçlük Baba, Anne ve Ruh'ül Kudüs'ten oluşuyor. Ruh'ül Kudüs'ü de Mesih diye açıklıyor! Tabii doğrusu Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tur. Bunları açıklamaya geçmeden önce bir alıntı daha yapalım:

  "..Ancak M.S. 325'tedir ki Teslis (üç ilah) inancı, asıl Hıristiyanlık inancı olarak resmen kabul edildi..."(6)

Evet, bu yazar da, "Teslis" inancını "üç ilah inancı" olarak açıklıyor ve ancak İS 325'te kabul edildiğini ileri sürüyor. Oysa Hıristiyanlar "üç ilaha" veya "üç Allah'a" inanmıyorlar. Hıristiyanların inandığı "Teslis," sanıldığı gibi "üç ilah" inancı değil, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan "Üçlü Birlik" inancıdır. Bunu biraz açıklamaya çalışalım:

Baba: Yer, gök ve her şeyin yaratanı olduğu için, kendisine "Baba" denilen Yüce Allah.

Oğul: Yaklaşık ikibin sene önce insanları kurtarmak için dünyaya gelen, Allah ile aynı özden (Ruhtan) olduğu için kendisine "Allah'ın Oğlu" denilen İsa Mesih.

Kutsal Ruh: İsa Mesih dünyada iken öğrencilerine göndermeyi vaat ettiği ve göğe yükselişinden kısa bir süre sonra, öğrencilerinin toplu olduğu bir zamanda, üzerlerine büyük bir kuvvetle gelen ve onları büyük güçle kuşatan (7) "Tesellici hakikat Ruhu" ,(8) "Baba'dan çıkan hakikat Ruhu"dur.(9) Bunlar, üç tane ayrı ayrı "Allahlar" mıdır? Elbette değil. İsa Mesih, öğrencilerini Hıristiyanlığı yaymak üzere gönderirken inanacak kişileri "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin"(10) demiştir. Dikkat edin, İsa Mesih burda, Baba Oğul ve Kutsal Ruh "adlarıyla" değil "adıyla" demesi, bu üçlünün ayrı ayrı "Allahlar" olmadığını, üçünün tek Allah olduğunu gösterir. Yani İncil'e göre, üç ayrı Allah değil, "üçlübirlikten oluşan tek Allah" vardır.

ÜÇLÜ BİRLİK VE KURAN:

Aslında bu "Üçlü Birlik" görüşünün izlerini Kuran'da da (bazı ayetlerinde şiddetle reddedilse bile) görmek mümkündür:

1) Kuran'da Allah'ın bir olduğu sık sık belirtilir.

2) Yine Kuran'da İsa Mesih'in "Allah'ın Ruhu" ve "Allah'ın Sözü" olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bu, İİsa Mesih'in Allah ile aynı "Öz"den olduğunu kabul etmekten başka bir şey değil. Esasında, İsa Mesih'e "Allah'ın Ruhu" demek ile "Allah'ın Oğlu" demek arasında hiç bir fark yoktur, ikisi de İsa Mesih'in Allah ile aynı "Öz"den olduğu gerçeğini vurgular. Bu nedenle İsa Mesih'e "Allah'ın Oğlu" denildiğinde, kıyametleri koparmanın hiç bir anlamı yoktur.

3) Kuran'ın, Kutsal Ruh'tan da söz ettiğini görmekteyiz:

  "...Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruh-ül Kudüs ile destekledik..."(11)

Kuran'ın Türkçe "meallerinin" (çevirilerinin) bazılarında, "Ruhül Kudüs ile destekledik" sözü ne hikmetse, "Cebrail ile destekledik" şeklinde yer almaktadır. Oysa Kuran'ın Arapça aslında Ruhül Kudüs olarak geçmektedir, Cebrail bir melektir, ama Ruhül Kudüs değil.

Zaman zaman Muhammed'in de Ruhül Kudüs'ten söz ettiğini bazı hadislerden öğreniyoruz:

  "...Hassân İbnu Sâbit (radıyallahu anh) Hz. Peygamber (ayleyissalâtu vesselâm)'ın baş şairi idi ve Kureyş'e karşı oynadığı rol daha muhim olmuştur.

  Her çağrışında ona: 'Ey Hassân, Allah Resûlü adına onlara cevap ver!' der ve 'Ya Rabbim onu Ruhu'l-Kudüs ile takviye et!' diye dua ederdi. Hassân'ı şöyle teşvik ettiği de rivayetlerde gelmiştir: 'Sen Allah ve Resûlü için söyledikçe Ruhu'l-Kudüs seni takviye etmektedir."(12)

İşte açık bir şekilde görüldüğü gibi, hem Kuran'da hem de bazı hadislerde, Hıristiyanların inandığı "üçlük"ten söz ediliyor. Hadislerde geçen sözlerin ve Kuran'daki bu ayetlerin, müslümanlarca değişik bir şekilde yorumlanması bu gerçeği değiştirmez.

MUSA ANTER'E YANIT

Sevgili Musa Anter,

11 Eylül 1992 tarihli Özgür Gündem gazetesinin 5. sayfasında yer alan "Papa ve Atatürk" başlıklı yazınızı ilgiyle okudum.

Yazınızın girişinde, "Hıristiyan itikadına göre Hz. İsa Allah' ın oğlu kabul edilir. Tabii insanoğulları gibi değil kendi inancı içinde izahı vardır. Hatta derler ki; baba, anne ve oğul biri üçtür, üçü birdir. Yani burada üçlerden kasıt Allah, Meryem ve İsa'dır. Bu deyime 'teslis' yani 'üçlü' denir" diyorsunuz.

Evet, biz Hıristiyanlarda "üçlük" inancı var ama bu, "Baba, anne ve oğul"dan değil, "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh"tan oluşur. Aslında bu yanlışa birçok yazar düşüyor ve bunun nedeni de sanırım Kuran'dır:

  "Ve yine Allah demişti ki: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara: 'Beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı edinin' dedin?" (Maide Suresi, 116. Ayet)

Bu ayeti okuyanlar hemen, Hıristiyanların Meryem'i de Tanrı olarak kabul ettiklerini düşünmeye başlıyorlar. Oysa İncil'de böyle bir iddia ileri sürülmediği gibi, Hıristiyanlardan hiç kimsenin böyle bir şeye inanması da söz konusu değildir.

Bu çok merak edilen "Üçlük" olayını, en kısa şekliyle açıklayalım:

Baba: Yer ve gök, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaratanı, her şeye kadir yüce Allah.

Oğul: Bütün çağlardan önce Allah'ta var olan, insanların kurtuluşu için insan bedeni alarak dünyaya gelen, Çarmıha gerilerek günahlarımızın cezasını kaldıran, öldükten 3 gün sonra dirilerek ölümü yenen, Allah'ın Ruh'undan olan (bunu Kuran da kabul ediyor), bu nedenle kendisine Allah'ın Oğlu denilen İsa Mesih.

Kutsal Ruh: İsa Mesih'in göğe yükselişinden sonra, Tanrı ile insan arasındaki irtibatı devam ettiren, Peygamber ve Elçilere konuşan, insanları doğru yolda eğiten Allah'ın Ruhu.

Bunlar, 3 ayrı Allah'lar olmayıp, tek Allah'tır. İşte biz buna "Üçlü Birlik" deriz.

Saygılarımla. İsa Karataş, 13 Eylül 1992-İstanbul.

Not: Bu yazıyı Sevgili Musa Anter amcaya iletememiştim. Ben yazıyı gazeteye faksladığım gün, kendisi Diyarbakır'a gitti ve ne yazık ki 20 Eylül 1992'de orada bir cinayete kurban gitti. Bu yazım, 7 Ekim 1992 tarihli Özgür Gündem gazetesinde "Musa Amca'ya gecikmiş bir yanıt" başlığıyla ve şu notumla beraber yayımlandı:

  "Olmadı... Olmadı sevgili Musa Amca... Bu yazıyı Diyarbakır'a gideceğin gün ne kadar da ulaştırmaya çalıştım sana. Bütün çabalarıma rağmen ne evde, ne de gazetede seni bulamadım. Fazla üzülmemiştim, 'Nasıl olsa birkaç gün sonra gelir, konuşuruz' demiştim.... Ama olmadı Sevgili Musa Amca... Bütün sevenlerin başı sağ olsun..."

NOTLAR:

1) Ahmed Lütfi Kazancı, İmam-Hatip Liseleri X. Sınıf Müfredatma Uygun Akaid ve Kelam, 87-88. s., Marifet yay.. İstanhul-1983.

2) Nisa (4) Süresi, 171-173. ayetler.

3) Maide (5.) Süresi, 116-118. ayetler.

4) Sahih-i Buharı, 9. c., 170. s., I. dipnot, (1396. hadisin yorumundan) Diyanet İşleri Başkanlığı yay., 8. baskı, Ankara-1986.

5) Eyilp Can, Fethullah Gülen Hocaefendi Ile Ufuk Turu, 38. s., Milliyet yay., 1. baskı, İstanhul-1996.

6) Taha F. Ünal, Gerçekler ve Hıristiyanlık, 21. s., Işık yay., İzmir-1992.

7) İncil, Elçilerin İşleri, 2:1.

8) İncil, Yuhanna, 14:16.

9) Yuhanna, 15: 26.

10) İncil, Matta, 28:19.

11) Bakara (2.) Süresi: 87. ve 253. ayetler.

12) Prof. Dr. Ibrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi-Kütühi Sitte-, 3. c., 24-25. s., Zaman gazetesi yay., İstanbul-1995.


abdurrahim çınar :: hıristiyanlara göre isa tanrı nın manevi oğlu mudur. gerçek oğlu değilmidir.  [24/01/2003]  
ali yeşil :: üçlü birlik yerine tekbirlik daha güzel değilmi  [13/03/2003] ¨ä
Tatlı Dj :: Allah'ın birliği hepimizce bilinen bir olaydır.Başka açıklamaya ne hacet...  [23/03/2003] ¨ä
mümine :: allahın tekliği esastır üçlü birlik açıklamanızı tatmin edici bulmadım.  [24/04/2003] ¨ä
SEHAT :: AÇIK AÇIK ÜÇLEME İNANCINDAN BAHSEDİP SONRA DA BİZ ÖYLE İNANMIYORUZ DEMEK BÜYÜK BİR HATADIR İSA NIN  [03/06/2003] ¨ä
SEHAT :: NEDEN BABASIZ OLDUGUNU İLERDE AÇIKLAYACAGIM ALLAHI BABA GİBİ DÜŞÜK BİR SIFATA İNDİRGEMEK ÇOK YANLIŞ  [03/06/2003] ¨ä
bayram :: herşeyin tek hakimi allahtır.tüm peygamber ve dinleride o var etti.en son muhammet eleyyisselam ı ve  [04/07/2003] ¨ä
bayram :: kuranı-kerimi.islamiyet tüm kitaplı dinleri ve kutsal kitapları içinde taşır.bir müslüman olarak böy  [04/07/2003] ¨ä
bayram :: inanıyorum.siz yahudi ve hıristiyanlar neden inanmıyorsunuz.biz tüm peygamberlere inanıyoruz.ya siz.  [04/07/2003] ¨ä
MESUT :: KURANDA TESLIS İNANCINDAN BAHSEDİLİR DOGRUDUR  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: ANCAK BU GEÇMİŞ TOPLUMLARIN ALLAHIN BİRİLİĞİNİ VE TEKLİGİNİ NASIL DEJENERE ETTIKLERINI ANLATMAK İÇİN  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: İFADE DEİLMİŞTİR VE AKIL SAHİPLERİ VAHDET (TEK İLAH)İNANCINDAN SAPMAMAYA ÖNEMLE DAVET EDİLMİŞTİR  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: ALLAH BİRDİR TEKTİR. YARATILMİŞ OLANLARIN SIFATLARINDAN MÜNEZZEHTİR  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: EŞ EDİNME EVLAT EDİNME GİBİ SIFATLAR YALNIZCA ALLAHIN YARATTIKLARI KULLARINA VERDIGI HASLETLERDİR  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: HZ MERYEMIN BABASIZ BIR COCUK DUNYAYA GETIRMESI ALLAHIN TAKDIRIDIR O BIR SEYIN OLMASINI İSTERSE  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: OL DER VE OLUR .ALLAH KUDRET SAHİBİDİR VE KUDRETİNİN SINIRI YOKTUR  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: BİZ MÜSLÜMANLAR ALLAHIN İMAN ETMEMİZİ İSTEDİGİ HER ŞEYE ONUN İSTEDİGİ ŞEKİLDE SÜPHESİZ İMAN EDERİZ.  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: SORU: KURANDAN ÖRNEKLER VEREK NEYİ İSBATA ÇALIŞIYORSUNUZ  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: KURANI REFERANS ALIYORSANIZ ALLAH KATINDA TEK DIN ISLAMDIR AYETINI HATIRLATIRIM  [13/08/2003] ¨ä
MESUT :: HAK DİNİN ESASLARIYLA ELİNİZİ GÜCLENDİRMEYE CALIŞIYORSANIZ BU SİZİN ACZİYETİNİZİN İFADESİDİR  [14/08/2003] ¨ä
MESUT :: ALLAHIN GÖNDERDİGİ KİTABI 4 E ÇIKARDINIZ .KENDİSİNİDE 3 E ÇIKARMANIZ SİZİN MANTIGINIZA GÖRE NORMAL  [14/08/2003] ¨ä
MESUT :: ALLAH SADECE İNCİL GÖNDERDİ BU GUN MATTA MARKOS LUKA VE YUHANNA OLMAK ÜZERE 4 KITAP MEVCUTTUR  [14/08/2003] ¨ä
kürsat :: kuranın hak olmadıgını söyleyip;kurana dayanarak iseviligi kanıtlamaya çalışmanız ikilemdir.  [23/08/2003] ¨ä
kürsat :: kulhuvallahu ehad allahüssamed  [23/08/2003] ¨ä
kürsat :: ayetin açıklaması:allah tektir ve samettir,sırftır.  [23/08/2003] ¨ä
kürsat :: allah sonradan yarattıklarına benzemez onlara cüzi irade vermiştir ve hiçbir şey Allaha denkdegildir  [23/08/2003] ¨ä
meggido :: YÜCE OLAN ALLAHIN HICBIRSEKILDE ORTAGI YOKTUR ; HERSEYI YOKTAN VAR EDEBILEN VE HERSEYIN SAHIBI OLAN  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: ANCAK ODUR ; BIZLERI YOKTAN VAR EDEN SONRA BIZI ÖLDÜRCEK OLAN VE YINE DIRILTECEK OLAN ALLAH HERTÜRLÜ  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: EKSIKLIK; ACIZLIK; NOKSAN SIFATLARDAN UZAKTIR-MÜNEZZEHTIR  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: HZ. ISANIN YERYÜZÜNE TEKRAR DÖNÜSÜ ILEN TÜM DÜNYA HIC GÖRÜLMEMIS BIR ALTINCAG YASAYACAK VE ANCAK  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: GALIB GELEN YÜCE ALLAHIN DINI OLACAK  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: hayata bakisinizi degistirecek eserler icin www.harunyahya.org  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: yada www.harunyahya.net ALLAHIN RAHMETI BEREKETI IYLIKLERI ONA DOGRU IMAN EDEN VE AKILLI BIR  [24/09/2003] ¨ä
meggido :: sekilde yasayan kullarin üzerine olsun WWW.HARUNYAHYA.ORG - WWW.HARUNYAHYA.NET  [24/09/2003] ¨ä
Lazar :: Okuyup okuyup ANLAMAMAK!... YAZIK...  [21/04/2004] ¨ä
Lazar :: Buraya elestirilerini yazanlar, hic dusunmuyo musunuz?  [21/04/2004] ¨ä
ERKAN :: İSANIN TANRININ OĞLUOLDUĞUNA İNANMAK GÜÇ GELİYOR  [30/05/2004] ¨ä
ERKAN :: MADEM İSANIN GÜNAHSIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYORSUNUZ NEDEN SON PEYGAMBERLİK ONA VERİLMEDİ TANRI MUHAMEDİ SEÇ  [30/05/2004] ¨ä
ERKAN :: SON SÖZ YÜZÜNÜZ TANRIYA DÖNÜK OLSUNKİ TANRI YÜZÜNÜZE GÜLSÜN  [30/05/2004] ¨ä
REYHAN :: ALLAH BİRDİR BU TARTIŞILAMAZ İSAYIDA MERYEMİDE ALLAH YARATMIŞTIR  [05/06/2004] ¨ä
OZAN :: peki isa tanrının oglu ise dedesi kim  [27/06/2004] ¨ä
büşra :: isa madem ki tanrı neden öldü tanrı olan birr varlık ölebilirmi  [30/07/2004] ¨ä
büşra :: geçenlerde kilise gittim vemerak ettiğim şeyleri sordum ama hiçte tatmin olmadım  [30/07/2004] ¨ä
Ebubekir :: Tartışmanın manası yok.Ne onlar beni hristiyan yapar nede ben onları  [31/07/2004] ¨ä
Ebubekir. :: sadece Hz.İsanın geleceği günü bekleyelim.hep beraber sevgiyle saygıyla...  [31/07/2004] ¨ä
Ebubekir :: işte o zaman Kimin haklı olduğu ortaya çıkacak.İşte ozaman inanmayanların vay haline  [31/07/2004] ¨ä
salihbedo :: siz ey hristiyanlar bizi buylemek icin baba,ogul,ruhul kudusten ne getitiseniz getirin yinede size i  [16/09/2004] ¨ä
salihbedo :: inanmayacagiz.suphesizki biz size karsi apacik bir ustunluge sahibiz.size inanmamakla biz kafir  [16/09/2004] ¨ä
salihbedo :: oluyoruz diyorsaniz.evet biz kafiriz.tek allaha inanmakla.son olarak size asla inanmayacagiz  [16/09/2004] ¨ä
islamicforce :: bunlar gecmiş zamanda kendi peygamberlerini bile öldürmüşler siz neyi anlatmaya calışıyorsunuz  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: hz isayı haşa incillerinde tanrı yerine bile koymuslar dikkatle okuyanlar bilir  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: bazı yerde oğul bazı yerde tanrı bazı yerde oğul bu nasıl bir dindir nasıl kendini bilmezliktir  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: yuhannada ben ve baba biriz diyor markosta mesih allahın yanına oturdu diyor benim babamın ve sizin  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: babanızın benim ALLAH'ımın ve sizin ALLAH'INIZIN  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: yanına cıkıyorum ifadelerini yalanlamazlar herhalde nede olsa onların kitabı  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: bazılarıda hz isa tanrı diyerek ona tapmışlar haşa tanrı idide bi tanrıyı nasıl carmıha gerdiler  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: bizler ALLAH'ın gönderdiği peygamberleri severiz iman ederiz bunlar hz isa dan baska birşey bilmiyor  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: aslında hz isa hakkında da hiç bir şey bilmiyorlar  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: hz isa inşallah kıyametten gelip insanları peygamber efendimizin şeriatıyla hükmettiği zaman insanla  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: rı müslümanlığa ve tek olan ALLAH a iman etmeye davet ettiği zaman herşeyi o zaman göreceksiniz  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: yanlışlık olmuş hz isa kıyametten önce gelip  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: hristiyanlar birde hz isa nın kendilerinin günahlarını cektiğini zannediyorlar oh ne kusel  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: sen her türlü günahı işle ALLAH katındaki din isalamdır ayetini reddet sonrada hz isa bizim günahımı  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: cekti bilmem ne gibi safsatalarla insanları bu dine davet et sana tavsiyem derhal müslüman ol yarın  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: cok gec olmadan şirk desin isa karataş  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: isanın filminden yuhannadan bi bölüm vermiş okuyun tanrı dünyayı okadar sevmişki ona oğlunu vermiş  [19/10/2004] ¨ä
islamicforce :: haşa bu hz isa nın ALLAH ın oğlu olduğuna inandıklarının bir kanıtı değildirde nedir??  [19/10/2004] ¨ä
sevgi :: kardeşim herkez inandığı şeye inansın size ne başkasının inancından..  [21/10/2004] ¨ä
hosgoru :: siz burda acimasizca yazi yazan kendilerini musluman olarak goren cahiller , sizmisiniz musluman.  [28/10/2004] ¨ä
hosgoru :: hakarete varan sozlerinizden siz sorumlusunuz. burda o kadar guzel mesajlar yazanlar varki  [28/10/2004] ¨ä
hosgoru :: onlar gecek musluman. hosgorunuz nerde birakin isteyen istedigine inansin  [28/10/2004] ¨ä
hosgoru :: madem bunlardan rahatsiz oluyorsunuz girmeyin bu siteye. okumayin. yada bilgilenin ve yapici olun  [28/10/2004] ¨ä
hisgoru :: olun ki hak yolunu bu kardeslerimizide ogretebilelim. Allahu Teala 1 kisiyi hak yoluna cevireni  [28/10/2004] ¨ä
hosgoru :: cennetiyle odullendirecegini biliyor olmalisiniz. yapmayin hakaret etmeyin insanlarin inanclarina  [28/10/2004] ¨ä
yasin :: 3 birlikten oluşan tek bir ilaha inandığınızı söylüyorsunuz ve tek allaha inandığınızı direterek  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: savunuyorsunuz peki bu kelimenin türkçe karşılığı gerçekte nedir bu kelimeyi dünyanın hangi diliyle  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: konuşursanız konuşun sizi dinleyenler sizin üç tanrıya inandiğınız anlamını çıkarır hadi diyelimki  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: dediğiniz gibi 3 birlikten oluşan tek tanrıya inanıyorsunuz hz isa ile kutsal ruh hz cebraile  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: tanrılık vasfı vermiyorsunuz peki inancınız resmen alahın yarattığı hz isa a.s ile hz cebrail a.s yi  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: allaha denkmiş allahın tahtına ortakmış gibi göstermiyormu değil 2000 yıl yirmi bin yılda olsa siz  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: bu inancınızı insanlara anlatmak için mantıklı bi cevap bulamazsınız aslında siz neye inandığınızı  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: bilmiyorsunuz çünkü atalarınız size hırıstiyanlığı nasıl bu güne kadar taşımışsa öyle kabul  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: etmişsiniz oku ve düşün diyen rabbime hamdolsun yine kurandan bir dua ile allahtan sizin ve benim  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: için bi istğim var allahın katındaki din her neyse o dinde sizleri ve bizleri buluştursun ve rahmeti  [08/11/2004] ¨ä
yasin :: ile hepimizi ıslah etsin  [08/11/2004] ¨ä
maytab :: peki içinizden cumartesi günü azgınlıklar yapanların sebt günü balık avlayanları maymına kim çevirn  [19/11/2004] ¨ä
maytab :: cumartesi günü balık avlayanlarıallah maymuna çevirmişyani evrim deki gibi değil maymun daha önce in  [19/11/2004] ¨ä
maytab :: daha önce insanmış yani yahudilerdenmiş allah onları aşağılık maymunlara çevirmiş  [19/11/2004] ¨ä
maytab :: sizin durumunuzeliyle helvadan put yapıp acıkıncada onu yiyen cahiliye arabların durumuna benziyor  [19/11/2004] ¨ä
maytab :: onlar isayı çarmıha germedi allah onların birini isanın şekline soktu isayı da göğe çekti onlar isay  [19/11/2004] ¨ä
maytab :: onlar isayı çarmıha gerdiklerini zannediyor  [19/11/2004] ¨ä
maytab :: sizin amacınız islamı kendiniz yaşayıb başkalarını sapıtmaya çalışmak kendinizde biliyorsunuz  [19/11/2004] ¨ä
maytab :: ama çıkarlarınız yada ana babanızı bu dinde bulmanızdan dolayı yada hıridtiyan aleminin güçlü  [19/11/2004] ¨ä
maytab :: olmasından dolayı mazlum olmayı kimse istemez ama bilin ki allah nurunu tamamlayacak  [19/11/2004] ¨ä
??? :: sayet Allah 3lü birlikten oluşuyorsa bu mantığa göre hz. isa Allah'ın ruhunun insan bedenine bürünüp  [19/12/2004] ¨ä
??? :: yeryüzüne inmiş halidir. Allah'ın insanlara doğruyu göstermek için insan kılığında onların arasına  [20/12/2004] ¨ä
??? :: girmesin neden ihtiyacı olsunki?halbuki OL demesi yeterli  [20/12/2004] ¨ä
??? :: Allah bizlere bazı doğruları bulmamız için akıl ve mantık ihsan etmiş ama....  [20/12/2004] ¨ä
??? :: siz hristiyanlar neden ısrarla mantığınızı kullanmaktan kaçınıyırsunuz mantığım almıyor doğrusu.....  [20/12/2004] ¨ä
seda :: neden gerçeklerden ısrarla kaçıyorsunuz,doğru tektir.yazık değil mi sizin ahiretinize  [25/12/2004] ¨ä
irem :: sizin inancınız nasıl bir inançtır anlamak mümkün değil ne üçü ne ikisi allah tektir ve hz muhammed  [07/02/2005] ¨ä
irem :: le birlikte bütün nebiler onun elçileridir bizde kulu en büyük günah inkarcılık allah size doğruyu  [07/02/2005] ¨ä
irem :: göstersin  [07/02/2005] ¨ä
irem :: bi müslüman olarak sitenizde gezdikçe yaptığım tek şey ALLAH'a şükretmek oldu iyi ki müslüman olarak  [07/02/2005] ¨ä
irem :: doğmuşum yazık size bi tanede size inanan birinin msjı olsun  [07/02/2005] ¨ä
esra :: arkadaşlar bu ne yaa.burdaki tek amaç müslümanları hristiyanlaştırmadır.lütfen kanmayalım.Allah tek  [09/02/2005] ¨ä
esra :: tir ve hz muhammed onun kulu ve elçisidir  [09/02/2005] ¨ä
esra :: bunun aksini iddia edenler boş işlerle meşgul oluyorlar.Allah onları ıslah etsin.amin  [09/02/2005] ¨ä
esra :: ama yinede biz müslümanlar büyüklüğümüzü gösterelim ve saygı duyalım di mi?  [09/02/2005] ¨ä
esra :: kimse kimsenin inancını yargılayamaz.hem şu misyonerlik faaliyetleri de boş.biz müslümanız kardeşim  [09/02/2005] ¨ä
esra :: bizim inancımızı öyle kolay kolay yıkamazlar.  [09/02/2005] ¨ä
ISA :: "Kuran-i Kerim ALLAH Kelamidir. Kim ALLAH kelamina kendi akliyla, kendine gore mana vermeye kalkarsa  [14/02/2005] ¨ä
isa :: felsefesini yaparsa, o dinden cikar" Hadisi Serifi, AKILSIZ, AHMAKCA YAPILAN BU ISLERE DERS OLSUN..  [14/02/2005] ¨ä
nur :: ALLAH BİR VE TEKTİR.HZ.İSA ONUN ELÇİSİ VE RESÜLÜDÜR.ŞUN SÖİYLİ  [23/02/2005] ¨ä
NUR :: ŞUNU SÖYLİYEBİLİRİM Kİ; SİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUM.HZ.İSA ÖLMEDİ, ÇARMIĞA GERİLEN İSE ONA İHANET EDEN  [23/02/2005] ¨ä
NUR :: YEHUDA'DIR.YEHUDA HNZ.İSA'YI YAHUDİLERE ELE VERMEYE GİDERKEN, BİRDEN ALLAH(CC.),İSA(AS.) SURETİNİ  [23/02/2005] ¨ä
NUR :: YEHUDANIN VÜCUDU ÜZERİNE YAPMIŞ VE YAHUDİLER ASLINDA YEHUDAYI ÇARMIĞA GERMİŞTİR.ALLAH (CC.) HZ.İSA'Y  [23/02/2005] ¨ä
NUR :: SEMAYA ALMIŞTIR.HZ.İSA AHİR ZAMANDA GELECEK VE KUR'ANA TABİ OLACAKTIR.BUNUN SONUCUNDA İSE  [23/02/2005] ¨ä
NUR :: HAKİKATI İSLAMİYE ZUHURA GELECEK.İSLAMİYET VE İSEVİLİK BİRLEŞECEK.DİNİ HAK AZİM BİR KUVVET BULACAK.  [23/02/2005] ¨ä
NUR :: BU KUVVETLE DECCAL KOMİTESİNİ DAĞITACAKTIR.İSA(AS.)'DA DECCALI BİZZAT KENDİ ÖLDÜRECEKTİR.  [23/02/2005] ¨ä
NUR :: BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINA BAŞVURUN İNANIN BÜYÜK BİR HAKİKATI ÖĞRENECEKSİNİZ  [23/02/2005] ¨ä
hh :: sizinbuyaptıklarınız şerefsizlikten başka needir danışıklı döğüş değilde nedir  [31/03/2005] ¨ä
murat :: hgtyh  [05/04/2005] ¨ä
mustafa :: yani tanrının oglu olurmu bune saçmalık çünkü tanrı bundan münezzehtir  [27/04/2005] ¨ä
masum :: ..aaaaa  [14/05/2005] ¨ä
masum :: madem ki son kitap incil sizler kur'an-i neden referans aliyorsunuz....  [14/05/2005] ¨ä
masum :: referans aliyorsaniz demekki sizler tasdik ediyorsunuz ki kur'an son bozulmamis hak din kitabi...  [14/05/2005] ¨ä
masum :: haydi buyurun sehadet getirin ve hakiki hristiyan olunuz.Bir musluman olmak HZ. İsa'yi inkar degil..  [14/05/2005] ¨ä
masum :: aksine hakiki hristiyan olmakdir.  [14/05/2005] ¨ä
masum :: Bir musluman zaten hristiyandir ama hakiki olanindan..Bize neyi anlatiyorsunuz.kardeslerim.  [14/05/2005] ¨ä
Ahmed :: leküm dinuküm veliye Diin.  [07/06/2005] ¨ä
Ahmed :: Sizin Dininiz size, Benim Dinim bana..  [07/06/2005] ¨ä
Ahmed :: Kafiruun Suresi. Bir okuyun!  [07/06/2005] ¨ä
Ahmet :: BARNABA INCILINI PAPALIK NICIN ORTAYA CIKARMIYOR. VATIKANDA KAPALI KASADA SAKLANIYOR?  [07/06/2005] ¨ä
Ahmed :: CÜNKÜ BARNABA INCILINDE HZ. ISA'NIN ISMI AHMED OLAN SON PEYGAMBERIN MÜJDECISI OLDUGU YAZILIDIR.  [07/06/2005] ¨ä
Ahmed :: HZ.MUHAMMED (s.a.v.) DE: "BEN HZ.ISA'NIN MÜJDESIYIM" BUYURMUSTUR!  [07/06/2005] ¨ä
Ahmed :: SUMMUN, BUKMUN,UMYÜN, FEHUM LA YERCIUUN. BAKARA:18: O KAFIRLER SAGIRDIRLAR,DILSIZDIRLER,KÖRDÜRLER!  [07/06/2005] ¨ä
Said Nursi :: Kafirler icin yasayasi Cehennem!  [07/06/2005] ¨ä
CEM DURMAZ :: BENİM BU YAZILARA KARŞI ŞÜPELERİM ARTTI KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLAMA İSTİYORUM  [12/07/2005]  
ali :: isa baştacımızdır  [28/09/2005] ¨ä
ali :: isa baştacımızdır fakat ilah olamaz.kendisi bunu sizlere zamanı gelince söyleyecek.o an gelmeden ima  [28/09/2005] ¨ä
barboros :: isa karatas denilen zat dunyaya kaç peygamberin geldigini sanıyor. incil ve tevratta hz uzeyr in  [28/12/2005] ¨ä
barboros :: ismi gecmiyor olabilir ama kuranda geciyor buda ayrı bir mucızedir. iyi valla bu kuran da geciyor  [28/12/2005] ¨ä
baboros :: incilde gecmiyor (haşa) kuran yalan soyluyor. boyle bi dar goruslukuk olamaz  [28/12/2005] ¨ä
barboros :: isa karataş sana kaç para veriyorlar bu iş için  [28/12/2005] ¨ä
barboros :: ARKADASLAR ARAMIZDA İNCİL SİPARİS EDENLER VAR VE ONLARA ÖNCE KENDİ KİTABIMIZI OKIYALIM SONRA İNCİLE  [28/12/2005] ¨ä
BARBOROS :: VAKİT KALIRSA ONU OKUYALIM ZATEN ORJİNALİ DEGİL BUNU KENDİLERİDE BİLİYOR HER PAPAZIN DUNYA DUSUNCES  [28/12/2005] ¨ä
BARBOROS :: İNİ EKLEDİGİ KİTAP OLMUS ALLAH BUNLARA HESAP SORACAKTIR.  [28/12/2005] ¨ä
BARBOROS :: HERSEY ORTADA.. SU AKIYOR GOZ BAKIYOR  [28/12/2005] ¨ä
barboros :: BANA İNCİLDE YAZANLARIN HİÇ DEGİSMEDEN GUNUMUZE KADAR GELDİGİNİ İSPATLAYACAK OLAN VAR MI.  [29/12/2005] ¨ä
BARBOROS :: EGER YOKSA_____ BUNU DERİN Bİ DUŞUNUN...  [29/12/2005] ¨ä
BARBOROS :: HIRİSTİYAN KARDESLERİM HERSEYİ Bİ KENARA BIRAKIN OBJEKTİF YAKLASIN  [29/12/2005] ¨ä
BORBOROS :: SURDAKİ İNSANLARIN Bİ ÇIKARI OLDUGU İÇİNMİ SİZE YALVARDIGINI SANIYORSUNUZ.  [29/12/2005] ¨ä
barboros :: allah kalplerinizi aydınlatsın. ____________________________________selamın aleykum_________________  [29/12/2005] ¨ä
hakan yon :: allah ın adı varken niye baba diyoruz,baba annemizin beyidir çağrışım olarak 1) BABA 2)OĞUL 3 ) R  [01/01/2006] ¨ä
serhat :: siz ne gerizekalısınnz  [22/01/2006] ¨ä
ahmet :: hıristiyanların inancına göre islamiyet tamamen yanlış bi dindir. ama kuran'dan delil vermeye çalışı  [22/01/2006] ¨ä
ahmet :: yolar. bu müslümanları ısındırmak amaçlı bi çabadır. ALLAH sözcüğünü kullanmalırı da müslümanları  [22/01/2006] ¨ä
ahmet :: ısınıdrma çabalarıdır. ancak ALLAH onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir.  [22/01/2006] ¨ä
ahmet :: bütün varlığımla şehadet ederim ki; yüce ALLAH birdir. Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.  [22/01/2006] ¨ä
sonadam :: SELAM  [10/02/2006] ¨ä
sonadam :: ALLAH BİRDİR TEKDİR ,HZ.MUHAMMET (S.A.V) ONUN KULU VE RESULUDUR.  [10/02/2006] ¨ä
sonadam :: ALLAH KATINDA SON DİN İSLAM'DIR,GEÇ OLMADAN İMANA GELİN EY KARDEŞLERİM ALLAHIN GAZABINDAN KRKN GÜN Y  [10/02/2006] ¨ä
ilker :: aaaaaaa  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: baba zaten tanrının aklı olduğu için tanrıdır.İsa Allaha mecazi olarak yani bir benzetme yaparak  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: baba diye hitap eder.baba mecaz bir anlatım olup tanrının aklına bilincine baba denir.bu bilincin  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: bedeni yok bir ruhu vardır.aynı zamanda bu ruh tanrının ışığıdır nurudur.bu ruha da ruhul kudüsdenir  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: isa ise tanrının emrindendir. sizin elleriniz nasıl sizin emrinizdense isa da öyledir.yani isa  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: ruhtur,ruhul kudüstür.ruh allahın emrindendir.Aynı zamanda tanrının pratik zekası olup tanrısal  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: bilincin de bir parçasıdır.pratik zeka sonuçta zeka olduğu için bir kişilik gibidir.bundan dolayı  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: isa sahip olduğu ruh bakımındanhep vardı.bu bozulmuş olan incilde de geçer.incil bozuktur çünkü  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: isaya rab denmez.isa ruh olarak allahın emrindendir.yani tanrının eli gibidir ama asla tanrı  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: değildir.isaya rab diyen ,tanrı diyen kafir olur.Tanrı pratik zekası mecazen oğul diye adlandırılır.  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: oğul olan pratik zeka mesihin beynine yönlendirilir.ve oğul mesihin beynini hafıza ve ön bellek  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: kullanır.ve oğul böylelikle tam bir insan olur.zaten her insanın zekası ruhundandır.zeka işlemci  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: gibidir.yoksa ruh ne için kabir azabı çeksin öyle değil mi.hem bilim adamları zeka genini de  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: bulamamışlar.üçlü birlik diye birşey yoktur.çünkü baba zaten rabdır,tanrıdır.isa ise tanrının alt  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: kümesidir.incil bozulmuşsa da fazla bozulmamış.zadece isayı övmekte aşırıya kaçmışlar.isa incilde de  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: ben tanrıyım demez tanrıdanım der.ben zaten mesihim.bana vahiy geldi bunları vahiy ışığı altında  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: yazıyorum.sizler tetikte olun kıyamet vakti geldi.tanrı bu alemi olduğu gibi yok edecek.sonra ahiret  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: aleminde diriltecek.size tavsiyem imanın şartlarına iman edin,namaz kılıp,oruç tutun ,zekat verin  [01/03/2006] ¨ä
ilker :: büyük günah asla işlemeyin ,iyi insan olun ve sünnetlere uyun.  [01/03/2006] ¨ä
özlem :: incil madem değiştirilmedi neden farklı farklı inciller var  [11/03/2006] ¨ä
özlem :: incil madem değiştirilmedi neden Allah Kur'an-ı Kerim'i indirdi.  [11/03/2006] ¨ä
özlem :: bunların cevabını mantıklı bir şekilde istiyorum açıklamalar tatmin edici değil  [11/03/2006] ¨ä
özlem :: BENCE AHİRETTE KARŞILAŞTIĞIMIZDA SİZİ TAM BİR MÜSLÜMAN OLARAK GÖRMEK İSTERİM  [11/03/2006] ¨ä
özlem :: KENDİNİZİ BİLE BİLE ATEŞE ATMAYIN  [11/03/2006] ¨ä
bilinmeyen :: insanoğlunun yarattığı bir din ne kadar doğru olabilir.halkınızı enayi yerine koymaktan vazgeçin.  [11/03/2006] ¨ä
 önceki    3.KURAN VE İSA MESİH'İN "TANRILIĞI" [194]
musa
  08/07/2002 
:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com